Про підрозділ

 

 

Інформаційно-обчислювальний центр створений з метою розроблення, впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес, наукові дослідження, систему автоматизованого управління університетом, адміністративно-господарську і фінансову діяльність університету. 1.3 Основними функціями ІОЦ є такі:

  • програмно-технічне забезпечення навчального процесу; наукових досліджень, бухгалтерського обліку;
  • обслуговування програмно-технічного комплексу , що забезпечує функціонування комп’ютерної мережі університету та забезпечення доступу до всесвітньої мережі Інтернет;
  • технічне обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки;
  • розроблення та експлуатація автоматизованих систем управління університетом;
  • проектування, монтаж і ремонт охоронної сигналізації;
  • моніторинг і тестування знань студентів і абітурієнтів;
  • забезпечення роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);
  • формування замовлення на виготовлення дипломів випускників, студентських квитків та інших документів. 
Українська