Вчена рада інституту

Додаткова інформація: 

Склад Вченої Ради ІЕМ:

 

1. ДЗЬОБА Олег Григорович — д.е.н., проф., директор ІЕМ — голова Ради
2. ВОЙТКІВ Людмила Степанівна — к.е.н., доц., заступник директора ІЕМ
3. ВЕРБОВСЬКА Леся Степанівна — к.е.н., доц., заступник директора ІЕМ
4. ШИЙКО Віра Ігорівна — к.е.н., доцент кафедри фінансів — секретар Вченої Ради
5. ГОРАЛЬ Ліліана Тарасівна — д.е.н., проф., професор кафедри фінансів, проректор з науково-педагогічної роботи
6. ДАНИЛЮК Микола Олексійович — д.е.н., проф., професор кафедри прикладної економіки
7. ВИТВИЦЬКИЙ Ярослав Степанович — д.е.н., проф., професор кафедри прикладної економіки 
8. ЗЕЛІНСЬКА Галина Олексіївна — д.е.н., проф., професор кафедри прикладної економіки
9. ОРЛОВА Валентина Кузьмінічна — к.е.н., проф., професор кафедри обліку і оподаткування
10. ФАДЄЄВА Ірина Георгіївна — д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів 
11. УСТЕНКО Андрій Олександрович — д.е.н., проф., професор кафедри підприємництва і маркетингу
12. ПОЛЯНСЬКА Алла Степанівна — д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту та адміністрування
13. ПЕРЕВОЗОВА Ірина Володимирівна — д.е.н., доц., професор кафедри підприємництва і маркетингу
14. КІНАШ Ірина Петрівна — д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту та адміністрування
15. ЗАПУХЛЯК Іванна Богданівна — д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування 
16. КАФКА Софія Михайлівна — к.е.н., доц., завідувач кафедри обліку та оподаткування
17. СІМКІВ Лілія Євгенівна — к.е.н., доц., завідувач кафедри теорії економіки та управління
18. БЕРЕЖНИЦЬКА Уляна Богданівна — к.е.н., доц., завідувач кафедри прикладної економіки
19. ВИТВИЦЬКА Уляна Ярославівна — к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів
20. ПОБІГУН Сергій Андрійович — к.е.н., доц., доцент кафедри підприємництва та маркетингу
21. МАЦЬКІВ Романа Тарасівна — к.е.н., доц., доцент кафедри теорії економіки та управління 
22. ГАВАДЗИН Наталя Олегівна — к.е.н, доц., доцент кафедри прикладної економіки
23. КОРОЛЬ Світлана Василівна — к.е.н., доцент кафедри фінансів
24. СТЕПАНЮК Ольга Сергіївна — к.е.н., асистент кафедри обліку та оподаткування 
25. ПОДУБИНСЬКА Ольга Романівна — завідувач кабінетами кафедри обліку та оподаткування
26. ОЛЕКСЮК Олександра Іванівна — завідувач лабораторіями кафедри менеджменту та адміністрування
27. ПЕТРАЩУК Микола Васильович — голова студентського профбюро, ст. гр. ЕК-16-1
28. КОВЦУН Роксолана Володимирівна — голова ІЕМ студентського парламенту ІФНТУНГ, ст. гр. ФН-16-1
29. МАНДРИК Ілона Олегівна — староста, ст. гр. ФН-16-1
Українська