Адміністрація

Додаткова інформація: 
Дзьоба Олег Григорович Директор Інституту економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор
Вербовська Леся Степанівна Заступник директора Інституту економіки та менеджменту,  кандидат економічних наук, доцент
Войтків Людмила Степанівна Заступник директора Інституту економіки та менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

 


ДЗЬОБА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Директор інституту економіки та менеджменту
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
 
Доктор економічних наук, професор
 
Народився 6 липня 1960 року в місті Долина Івано-Франківської області. 
 
У 1982 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю «Проектування, спорудження і експлуатація нафтогазопроводів, газосховищ і нафтобаз» та отримав диплом з відзнакою.  
 
У 1983 році поступив на навчання до цільової аспірантури Московського інституту нафти і газу імені І. М. Губкіна, яку успішно закінчив у 1986 році. В цьому ж році захистив дисертацію на тему «Підвищення ефективності трубопровідного транспорту нафт північних родовищ в суміші з газовим конденсатом» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.
 
З 1987 по 1990 роки працював на посадах асистента та доцента кафедри організації і управління виробництвом ІФІНГ. У 1990 році Дзьобі О.Г. було присвоєно вчене звання доцента по названій кафедрі.
 
З 1991 року  по 2005 рік працював доцентом кафедри економіки підприємства Івано-Франківського державного (національного) технічного університету нафти і газу. Викладав лекційні курси «Економіка підприємства», «Організація і планування виробничо-комерційної діяльності підприємств», «Основи менеджменту». З  2005 по січень 2006 року працював на посаді професора кафедри економіки підприємства, а з січня 2006 по червень 2013 року — на посаді професора кафедри організації праці і виробництва.
 
За безпосередньої участі Дзьоби О. Г. відбувалось становлення нового напрямку у діяльності університету та й в Україні загалом — підготовка фахівців магістерського рівня для потреб органів державної влади та місцевого самоврядування і з 1996 року в університеті розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Державна служба».
 
З вересня 1999 року Дзьоба О. Г. працює  на посаді декана факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу, з вересня 2001 року і по червень 2013 —  на посаді директора інституту післядипломної освіти ІФНТУНГ.
 
У 2004 році за участі Дзьоби О.Г. в структурі тодішнього інституту післядипломної освіти створено міжнародний тренажерний буровий центр, змонтовано та запущено в експлуатацію унікальний повномасштабний буровий тренажер-імітатор DRILLSIM-5000, пройдено процедури міжнародної акредитації бурового центру та здобуто право на сертифікацію фахівців-буровиків за стандартами Міжнародного форуму свердловинного контролю (International Well Control Forum). 
З серпня 2011 року Дзьоба О. Г. працював на посаді проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку, а з квітня 2015 року по вересень 2018 року — на посаді проректора з науково-педагогічної роботи. З вересня 2018 року працює на посаді директора інституту економіки та менеджменту.
 
У 2013 — 2014 роках очолював кафедру теорії економіки та управління.
 
У 2013 році Дзьоба О. Г. захистив докторську дисертацію з економічних наук на тему «Теоретико-методологічні засади управління трансформаціями і розвитком системи газозабезпечення», а у 2014 році йому було присвоєно вчене звання професора кафедри теорії економіки і управління.
 
З 2011 по 2018 роки очолював в університеті роботи з розробки та впровадження системи управління якістю освітніх послуг за міжнародними стандартами ISO 9001. В ході цих робіт розроблено низку стандартів університету, положень, кодексів та інших нормативно-правових документів, а сама система управління якістю освітніх послуг успішно сертифікована у грудні 2015 року. Під керівництвом Дзьоби О. Г. у 2014 — 2016 роках реалізувалися міжнародні проекти, зокрема українсько-норвезький проект із соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас, проект Україна-НАТО, проект Erasmus+ тощо.
 
За безпосередньої участі Дзьоби О. Г. створено та функціонує громадська організація «Асоціація випускників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу». 
 
Дзьоба О. Г. є автором 160 праць, 128 з яких наукового, а 32 — навчально-методичного характеру.
 
Одружений. Дружина працює концертмейстером у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Має двоє дітей: син Богдан — 1993 року народження, працює у сфері інформаційних технологій, донька Уляна — 1997 року народження, студентка ІФНТУНГ.
 
Нагороджений грамотами університету, Івано-Франківського міського виконавчого комітету, Академії Німецької спілки державних службовців Міністерства внутрішніх справ Федерального уряду Німеччини, Подякою Прем’єр-міністра України (2001 р.), Почесною грамотою НАК «Нафтогаз України», Почесними відзнаками НАК «Нафтогаз України» II та I ступенів, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 рік).

ВЕРБОВСЬКА ЛЕСЯ СТЕПАНІВНА

 Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

 кандидат економічних наук, доцент

1992-1998 - Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. Спеціальність: інженер –системотехнік. Ступінь спеціаліст.

1999-2004 - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Спеціальність: "Менеджер організацій". Ступінь спеціаліст.

2011Захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток прикордонних територій на основі активізації міжсекторного партнерства" та отримала ступінь кандидат економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

2013 - Отримала вчене звання доцент кафедри Менеджменту і адміністрування

2012-2013 - Випускник стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда. Навчалася на університеті ім. А. Міцкевича в Познані, за напрямком "Економіка і Менеджмент" спеціалізація "Менеджмент людських ресурсів". Практика - Департамент Управління Європейськими соціальними проектами Міністерства регіонального розвитку, Варшава. Польща.

Основними напрямками наукових досліджень Вербовської Л.С. є:

- розвиток регіонів через ефективне функціонування транскордонного співробітництва;

- стратегічний розвиток людських ресурсів;

- інтелектуальна власність;

- управління змінами.

Знання іноземних мов:

українська – рідна

російська  – відмінно

польська  – відмінно

англійська - задовільно

 


ВОЙТКІВ ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

 Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

кандидат економічних наук, доцент

Войтків Людмила Степанівна закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу, працює в Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу з 1989 року і до сьогодні.

У 2005 році нею захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства", яка найшла своє місце у багатьох наступних  дослідженнях щодо ефективного використання матеріальних ресурсів на підприємствах будівельної галузі. Є автором більше 35 наукових та навчально-методичних праць.

Основними напрямки наукових досліджень Войтків Л.С. є:

- системний аналіз процесів структурних трансформацій ринку послуг;

- засади формування структури транснаціонального ринку послуг;

- стратегічний аналіз, як основа прийняття стратегічних рішень;

- стратегічний аналіз доцільності інвестування у розвиток стратегічних господарських підрозділів.

Бере активну участь у науковій та держбюджетній роботі університету, опублікувала монографію "Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства"  результати якої впроваджені на виробництві та  в навчальному процесі кафедри "Економіки підприємства".

Л. С. Войтків курує перепідготовкою слухачів Інституту післядипломної освіти за спеціальністю "Економіка підприємства".

Зарекомендувала себе як грамотний та досвідчений педагог, підтримує дружні стосунки з колегами, співробітниками, випускниками, користується повагою і авторитетом у колективі.

Українська