Історія кафедри

1963 рік, 1 серпня – у складі Івано-Франківського загально-технічного факультету (ЗТФ) Львівського політехнічного інституту створена кафедра нарисної геометрії (наказ по Івано-Франківському ЗТФ №1 від 1.08.1963р.). У той час кафедра займала навчально-виробничі приміщення ЗТФ по вул. Лепкого, 28. На кафедрі працювало 6 викладачів та 1 лаборант, які забезпечували навчальний процес із дисциплін "Нарисна геометрія" і "Технічне креслення".

1963 рік (вересень) - завідувачем кафедри призначено Фольту Олександра Володимировича - колишнього головного архітектора м. Станіслава, який очолював кафедру протягом 33 років. Олександр Володимирович є автором підручників “Основи художнього конструювання”, “Нарисна геометрія”. Доцент Фольта О.В. – автор логотипу ІФНТУНГу, розробник типових програм Міносвіти УРСР з дисциплін “Основи дизайну” та “Нарисна геометрія і креслення”;  був членом методичної комісії з нарисної геометрії МВНЗ УРСР, членом Спілки дизайнерів України та заслуженим працівником народної освіти УРСР.

1964 рік - кафедра нарисної геометрії із розширеною назвою кафедра нарисної геометрії і графіки закріплюється за механічним факультетом Івано-Франківського філіалу ЛПІ (наказ ЛПІ №1421 від 21.12.1964)

1967 рік - на базі Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту був створений Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ). Кафедра нарисної геометрії і графіки закріплюється за загально-технічним факультетом ІФІНГ (наказ №26 від 02.02.1967 р.)

1970 рік - кафедра нарисної геометрії та графіки приєднана до механічного факультету ІФІНГ (наказ №515 від 14.09.1970 р.). Викладання нарисної геометрії, креслення, основ художнього конструювання забезпечували 13 викладачів.

1980 рік - кафедра розмістилась в нових приміщеннях ІФІНГ на вулиці Карпатській, 15 (спершу в корпусі №5, а згодом в корпусі №4).

1996 рік – до кафедри нарисної геометрії і графіки приєднано кафедру автоматизованого проектування. Кафедру очолила професор Драганчук Оксана Теодорівна, яка стала першим доктором технічних наук на кафедрі і вела наукову роботу з розробки основ автоматизованого проектування нафтогазового обладнання. Оксана Теодорівна Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. На кафедрі розпочинається активний розвиток нового напрямку навчальних курсів, що стосуються автоматизації креслярсько-конструкторських робіт  та вивчення систем автоматизованого проектування.

1997 рік  - кафедра нарисної геометрії і графіки перейменована в кафедру інженерної та комп’ютерної графіки (наказ  №51 від  01.09.1997 р.). На кафедрі були створені спеціалізовані комп’ютерні класи з унікальним репрографічним комплексом. Інтенсивно впроваджувались у навчальний процес вивчення комп’ютерних прикладних програм. 

2003 рік - кафедру очолила  доктор технічних наук Шкіца Леся Євстахіївна, яка має досвід міжнародного стажування в кількох європейських університетах. Закінчила магістратуру французького гірничого інституту. Професор Шкіца Леся Євстахіївна Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Вченої ради університету, спеціалізованої вченої ради, методичної ради університету. Працює над створенням наукової школи з розробки та впровадження наукових та методологічних основ екологічної безпеки гірничопромислових комплексів.  Під її керівництвом захищені 1 докторська та 2 кандидатські дисертації.

 2004 рік - на базі кафедри інженерної та комп’ютерної графіки розпочато підготовку спеціалістів напрямку „Архітектура”, що стало основою для створення у 2006 році випускної кафедри архітектурного проектування. Для 3,5 тис. студентів стаціонарної та заочної форм навчання практично з усіх факультетів університету викладання 21 дисципліни забезпечували 27 викладачів, серед яких 1 доктор технічних наук та 7 кандидатів технічних наук.

2007 рік - кафедра інженерної та комп'ютерної графіки увійшла до новоствореного факультету архітектури туристичних комплексів (наказ № 95 від 11.10.2007 р.).

2013 рік (19-20 вересня) - проведений Всеукраїнський науково-практичний семінар «Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи» присвячений 50-річчю створення кафедри.

2015 рік - кафедра інженерної та комп’ютерної графіки у складі інституту архітектури, будівництва і туризму, утвореного на основі факультету архітектури туристичних комплексів.

2018 рік  - кафедра інженерної та комп’ютерної графіки стає складовою інституту інженерної механіки, у зв’язку з реорганізацією структури інститутів (наказ №119 від 14.05.2018 р.).

2018 рік (19-21 вересня) – на базі кафедри проведений Всеукраїнський науково-практичний семінар «Графічна освіта у закладах вищої освіти: стан та перспективи» присвячений 55-річчю створення кафедри ІКГ.

В даний час кафедра інженерної та комп’ютерної графіки здійснює підготовку студентів із понад 20 дисциплін для 25 спеціальностей. Навчальний процес забезпечує 10 викладачів, з них 1 доктор технічних наук та 7 кандидатів технічних наук.

Українська