Наукова діяльність кафедри

Персонал кафедри активно займається науковою роботою , основні наукові напрямки:

  • машини нафтової та газової промисловості
  • прикладна геометрія та інженерна графіка
  • нафтогазопроводи, бази і сховища
  • піднімально-транспортні машини
  • екологічна безпека
  • матеріалознавство
  • технологія машинобування
  • енергоефективність та енергозбереження
  • прилади та методи неруйнівного контролю.

У період з 2018 по 2020 роки заплановано виконання кафедральної держбюджетної роботи на тему

 “УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ІННОВАЦІЙНО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ”

Об'єктом досліджень є феномен інноваторства, явища організації спільної роботи з інноваційного проектування, експлуатації та управління роботою нафтогазового обладнання, предметом – електронні (програмні) методи і засоби проектування в інженерії.

Мета роботи – формування єдиного інформаційного простору інноваційно-проектної діяльності нафтогазової галузі задля розвитку методів моделювання об’єктів і процесів у нафтогазовій галузі.

Впродовж 2018-2019 в рамках виконання робіт за КДР запропоновано модель організації проектної діяльності у нафтогазовій галузі на основі CALS-ідеології, досліджено організаційні та нормативні документи, сформульовано пропозиції щодо необхідного функціоналу інформаційної системи, досліджено геометричні особливості поверхонь деталей обладнання з метою пропозиції змін технологічних процесів нафтогазової галузі.

Науковці кафедри (Пригоровська Т.О., Корнута О.В., Корнута В.А.) беруть активну участь у виконанні теми з держбюджетним фінансуванням Д-4-19-П "Розробка комплексної технології покращення експлуатаційних властивостей виробів машинобудування мікродуговим оксидуванням".

Завідувач кафедри Шкіца Л.Є. і докторант Яцишин Т.М. є виконавцями держбюджетної тематики Д-6-19-П "Прогнозування та запобігання деградації територій та об’єктів видобутку і транспортування корисних копалин".

 

Українська