Дисципліни кафедри

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ ІКГ

Дисципліна Спеціальність
(спеціалізація)
Абревіатура груп Семестр Загальний обсяг годин / кред. Обсяг годин
семестр/ кред.
Розподіл
за видами занять
Вид контролю
Лек Пр Лаб Сам
Нарисна геометрія 131 Прикладна механіка ПМ
ПМІ
І 180/6 180/6 36 36 _ 108 Екз
103 Науки про Землю  НЗ ІІІ 90/3 90/3 18 36 _ 36 ДЗ
Нарисна геометрія та інженерна графіка 192 Будівництво та цивільна інженерія  Б
ТГП
І 300/10 150/5 36 36 _ 78 Екз
ІІ 150/5 18 _ 54 78 ДЗ
Бк І 150/5 150/5 18 18 36 78 Екз
Нарисна геометрія,
інженерна та комп`ютерна графіка
184 Гірництво
Буріння нафтових і газових свердловин
ГР
НБ
І 240/8 150/5 18 36 _ 96 Екз
ІІ 90/3 _ 36 18 36 ДЗ
ГРк І 60/2 60/2 18 18 _ 24 ДЗ
133  Галузеве машинобудування ГМІ І 270/9 150/5 18 36 _ 100 Екз
ІІ 120/4 _ 18 36 62 КР, ДЗ
ГМІк І 120/4 120/4 18 18 18 66 ДЗ
185 Нафтогазова інженерія та технології
Газонафтопроводи та газонафтосховища
Видобування нафти і газу
Обладнання нафтових і газових промислів
НІТ
НІВ
НІО
ВК
І 240/8 150/5 18 36 _ 96 Екз
ІІ 90/3 _ 36 18 36 ДЗ
НІВк
НІОк
І 90/3 90/3 18 36 _ 36 ДЗ
274 Автомобільний транспорт АТ І 240/8 150/5 18 36 _ 96 Екз
ІІ 90/3 _ 36 18 36 ДЗ
АTк І 135/4.5 60/2 _ 18 _ 27 Екз
ІІ 75/2,5 _ 18 18 54 ДЗ
Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт 185 Нафтогазова інженерія та технології

Обладнання нафтових і газових промислів

НІО V 90 /3 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
НІОк ІІ 90/3 90/3 18 36 _ 36 ДЗ
Архітектурне проектування з використанням комп`ютерних систем 191 Архітектура та містобудування АМ V 90/3 90/3 18 18 _ 54 ДЗ
АМк І
Інженерна графіка 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЕТ I 120 /4 120 /4 18 18 18 66 ДЗ
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна техніка
Прилади і системи неруйнівного контролю
МВТ
ПБ
II 90/3 90/3 18 9 18 45 ДЗ
Інженерна графіка (спецкурс) 192 Будівництво та цивільна інженерія Б IV 90/3 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
Бк ІІ
Інженерна та комп`ютерна графіка   151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології
 
АКС
АКП
I 150/5 150 /5 18 36 18 78 Екз
131 Прикладна механіка
Комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування
Технології та устаткування зварювання
ПМ
ПМІ
ІІ 300/10 210/7 18 _ 72 120 КР, ДЗ
ІІІ 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
ПМк
ПМІк
І 180/6 180/6 18 _ 54 108 КР, ДЗ
132  Матеріалознавство МКІ ІІ 300/10 210/7 18 _ 72 120 ДЗ
ІІІ 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
172 Телекомунікації та радіотехніка ТР І 150/5 150/5 18 36 18 78 Екз
183  Технології захисту навколишнього середовища ТЗ ІІІ 120/4 120 /4 18 18 18 66 ДЗ
Інтернет технології 051 Економіка   ЕК ІІІ 180/6 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
IV 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
  071 Облік і оподаткування ОП ІІІ 180/6 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
IV 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
ОПк I 180/6 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
II 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
072 Фінанси, банківська справа та страхування ФН ІІІ 180/6 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
IV 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
Інтернет технології та ресурси 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  ІС V 120/4 120/4 _ _ 36 84 Екз
Інформаційні технології в документознавстві 150/5 150/5 _ _ 36 114 КР, Екз
Комп`ютерна графіка 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та вимірювальна техніка
Прилади і системи неруйнівного контролю
МВТк
ПБк
ІІ 90 /3 90 /3 18 _ 18 54 ДЗ
 126 Інформаційні системи та технології ІСТ І 120/4 120/4 18 _ 28 74 Екз
105  Прикладна фізика та наноматеріали ФНД ІІ 90/3 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
191  Архітектура та містобудування АМк І 90/3 90/3 18 18 _ 54 ДЗ
Комп`ютерна графіка в екології 101 Екологія ЕКОм ІІ 90/3 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
 183 Технології захисту навколишнього середовища  ТЗКм ІІ 120/4 120/4 18 _ 36 66 ДЗ
Комп`ютерна графіка в менеджменті   073 Менеджмент
 
МН ІІ 90/3 90/3 _ _ 36 54 ДЗ
Комп`ютерна графіка в туризмі 242 Туризм ТУ ІІІ 120/4 120/4 18 _ 36 66 Екз
ТУк ІІІ 120/4 120/4 18 _ 36 66 Екз
Основи автоматизованого проектування у будівництві 192 Будівництво та цивільна інженерія Б
Бк
240/8 120/4 18 _ 36 66 Екз
VІІ 120/4 18 _ 36 66 КР, ДЗ
САПР в бурінні  184 Гірництво ГР V 90/3 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
ГРк І 90/3 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
Системи обробки даних у фінансах 072  Фінанси, банківська справа та страхування ФНм ІІІ 90/3 90/3 8 16 _ 66 ДЗ
Тривимірне моделювання виробів 152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка МВТ V 150/5 150/5 18 _ 54 78 Екз
Основи дизайну і візуальної графіки в маркетингу 075  Маркетинг МРК II 90/3 90/3 18 _ 27 45 ДЗ
Математичні основи програмування
 комп`ютерної графіки
123  Комп’ютерна інженерія КІ ІІІ 90/3 90/3 18 _ 18 54 ДЗ
Українська