Рейтинг студентів

Рейтинг студентів державників денної форми навчання 

Рейтинг студентів першого курсу 2020 року зарахування

      Бакалаври

Спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" (після школи)

Спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" (після коледжу)

Спеціальність "Фізика новітніх джерел енергії" (після школи)

Спеціальність "Архітектура та містобудування" (після школи)

Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (після школи)

Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (після коледжу)

Спеціальність "Геодезія та землеустрій" (після школи)

Спеціальність "Геодезія та землеустрій" (після коледжу)

      Магістри

Спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціальність "Теплоенергетика

Спеціальність "Архітектура та містобудування" 

Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціальність "Геодезія та землеустрій" 

Весняний семестр 2019-2020 н.р.

Спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціальність "Геодезія та землеустрій" 

Спеціальності "Архітектура та містобудування" , "Фізика новітніх джерел енергії" , "Теплогазопостачання і вентиляція"

 

 

Українська