07 Проекти освітніх програм

Додаткова інформація: 

Запрошуємо до обговорення проектів навчальних програм

Спеціальність Освітня програма Зауваження та пропозиції Примітки
1 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документознавство та інформаційна діяльність (бакалавр, магістр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
2 035 - Філологія Англійська філологія та переклад (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
3 051 - Економіка Економіка бізнесу (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
4 051 - Економіка Міжнародна економіка (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
5 071 - Облік і оподаткування Облік і оподаткування (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
6 072 - Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
7 073 - Менеджмент Менеджмент (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
8 073 - Менеджмент Регіональне управління (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
9 075 - Маркетинг Маркетинг (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
10 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) Надіслати лист 
Заповнити форму
 
         
11 101 - Екологія Екологія (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
12 103 - Науки про Землю Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
13 105 - Прикладна фізика та наноматеріали Фізика новітніх джерел енергії (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
14 121 - Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
15 123 - Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
16 126 - Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
17 131 - Прикладна механіка Прикладна механіка (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
18 131 - Прикладна механіка Інженерія мехатронних систем (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
19 132 - Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
20 133 - Галузеве машинобудування Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
21 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
22 144 - Теплоенергетика Енергетичний менеджмент та інжиніринг (магістр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
23 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр, магістр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
24 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (бакалавр, магістр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
25 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Системна інженерія - Інтернет речей (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
26 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Надіслати листа 
Заповнити форму
 
27 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інженерія відновлюваної енергетики (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
28 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційно-вимірювальні смарт-технології (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
29 172 - Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
30 183 - Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
31 184 - Гірництво Буріння нафтових і газових свердловин (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
32 185 - Нафтогазова інженерія та технології Газонафтопроводи та газонафтосховища (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
33 185 - Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
34 185 - Нафтогазова інженерія та технології Обладнання нафтових і газових промислів (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
35 185 - Нафтогазова інженерія та технології Буріння свердловин (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
36 191 - Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
37 192 - Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
38 192 - Будівництво та цивільна інженерія Теплогазопостачання і вентиляція (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
39 193 - Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
40 242 -  Туризм Туризм (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
41 242 -  Туризм Міжнародний готельно-туристичний бізнес (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
42 274 - Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
43 281 - Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування (бакалавр) Надіслати листа 
Заповнити форму
 
         
         
         

 

Українська