Відділ забезпечення якості освіти

Додаткова інформація: 

Відділ забезпечення якості освіти

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

1 Формування політики гарантії забезпечення якості освіти в ІФНТУНГ.

2 Побудова ефективної структури управління щодо надання якісних освітніх послуг.

3 Безперервний та систематичний моніторинг якості освітніх послуг

4 Впровадження інструментів гарантії якості вищої освіти та освітньої діяльності

5 Організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки фахівців.

6 Надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань якості підготовки фахівців учасникам (викладачам і студентам) моніторингових заходів.

7 Координація діяльності інститутів, кафедр університету з питань організації моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти.

8 Визначення основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на основі аналізу моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці.

 

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

1 Організація дієвої системи гарантії якості освіти

2 Контроль процесів, що забезпечують академічну репутацію і свободу

3 Розробка та затвердження форм анкет (опитувань, оцінювань тощо) та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень.

4 Організація та забезпечення проведення різноманітних опитувань, що стосуються якості освіти

5 Координація діяльності навчальних структурних підрозділів Університету з питань забезпечення високої якості підготовки фахівців.

6 Сприяння проведенню заходів з підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та навчально-допоміжного персоналу Університету.

7 Координація процесів, пов'язаних з розробкою і впровадженням нових технологій контролю якості освіти.

8 Створення інформаційного банку даних моніторингу показників діяльності університету.

8 Методичний супровід моніторингу якості вищої освіти університету, ринку освітніх послуг тощо.

9 Аналіз звернень здобувачів вищої освіти, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників щодо якості освітнього процесу з метою формування рекомендацій щодо постійного вдосконалення процесу надання освітніх послуг;.

10 Аналіз кращих практик вітчизняних та зарубіжних освітніх закладів щодо організації освітнього процесу.

11 Співпраця з іншими освітніми установами, національними та міжнародними центрами з метою забезпечення порівнянного визнання кваліфікацій університету та результатів проведеної акредитації, оцінювання тощо.

ПЕРСОНАЛ ВІДДІЛУ

 

Зікратий Сергій Вікторович

в.о. начальника відділу

доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Кравченко Вікторія Юріївна

Завідувач кафедри суспільних наук

Архипова Людмила Миколаївна

Завідувач кафедри туризму

Слабінога Мар'ян Остапович

доцент кафедри комп’ютерних мереж та систем

Яворський Андрій Вікторович

доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики

Веселовська Наталія Василівна

доцент кафедри філології та перекладу

Писків Наталія Миколаївна

методист відділу

 

 

 

 

 

 

Українська