МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Метою діяльності Центру українсько-польської співпраці є розвиток міжнародної співпраці, поглиблення співробітництва між Університетом та навчальними закладами, громадськими організаціями, товариствами, просвітницькими центрами Республіки Польщі, підтримка і стимулювання інтелектуально й творчо обдарованої студентської молоді, обмін досвідом та підвищення кваліфікації викладачів, вивчення історії, традицій та культури України і Республіки Польщі.

Діяльність Центру передбачає укладання угод, організацію та участь у міжнародних освітніх та просвітницьких проєктах, проведення круглих столів, науково-практичних конференцій, спільних комплексних навчань, тощо.

Основні завдання Центру:

- розробка спільних програм перепідготовки здобувачів вищої освіти та  науково-педагогічних працівників, включаючи організацію обміну і стажування учасників програм (в т. ч. Еразмус, Еразмус+) в ІФНТУНГ та університетах Республіки Польщі;

- проведення спільних українсько-польських досліджень, спільна участь у міжнародних проєктах;

- організація та проведення курсів іноземних мов;

- використання Інтернет-технологій у навчальному процесі, розробка спільних програм дистанційного навчання;

- організація та проведення спільних міжнародних конференцій, вебінарів, симпозіумів, воркшопів, круглих столів тощо.

 

Українська