4. Персонал

Додаткова інформація: 

 

 

Директор ЦМО

Григоришин Олександр Миколайович, к.ф.-м.н., доцент кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики

Здійснює загальне керівництво діяльністю ЦМО, координує роботу з дирекціями інститутів ІФНТУНГ з питань організації навчання іноземних студентів.

Каб. 0411. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-46)

e-mail: cie@nung.edu.ua

Заступник директора ЦМО

Литвин Ірина Петрівна

Організовує проведення заходів організаційно-виховного та культурно-масового спрямування, інформаційної та профорієнтаційної роботи ЦМО, забезпечує наповнення контенту сторінок ЦМО на інтернет-ресурсах.

Каб. 0411. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: cie@nung.edu.uahttps://apps.facebook.com/groups/245706049137429/

Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян (ПВІГ)

Заячківська Анжеліка Вікторівна

Здійснює керівництво роботою та відповідає за організацію навчального процесу на ПВІГ, надає допомогу у соціально-культурній адаптації іноземних громадян до умов навчання та проживання в Україні.

Каб. 0102. Телефон: (0342) 72-71-90 (1-90)

e-mail: pidhotov@nung.edu.ua

Завідувач відділення навчання іноземних громадян (ВНІГ)

Селепій Оксана Іванівна

Організовує роботу ВНІГ, координує діяльність підрозділу з кафедрами університету щодо надання освітніх послуг іноземним громадянам за ступеневими програмами підготовки “бакалавра” та “магістра”.

Каб. 0427а. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-02)

e-mail: inteducaton@nung.edu.ua

Завідувач відділу з міграційних та соціально-побутових питань (ВМСПП)

Заславська Олена Святославівна 

Керує роботоою ВМСПП та здійснює контроль за дотриманням іноземними громадянами міграційного законодавства України та Правил проживання в студентських гуртожитках ІФНТУНГ. 

Каб. 0419. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: o.zaslavska@nung.edu.ua

Методист ПВІГ

Петруняк Романія Михайлівна 

Забезпечує оформлення навчальної документації на ПВІГ, здійснює контроль за дотриманням іноземнимми слухачами навчальної дисципліни та відвідуванням занять.

Каб. 0102. Телефон: (0342) 72-71-90 (1-90)

e-mail: pidhotov@nung.edu.ua 

Провідний інженер ВНІГ

Сикош Оксана Ярославівна 

Веде облік іноземних студентів ЦМО, здійснює контроль за процедурами поновлення, переведення та відрахування іноземних студентів, вносить відповідні зміни до ЄДБО. 

Каб. 0427а. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-02)

e-mail: inteducaton@nung.edu.ua

Провідний інженер ВНІГ

Чуловська Мар'яна Олегівна 

Контролює дотримання графіку навчального процесу, розкладів занять, проведення контрольних заходів, забезпечує оформлення та облік результатів заліково-екзаменаційних сесій, ліквідації академічної заборгованості, підсумкової державної атестації. 

Каб. 0427а. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-02)

e-mail: inteducaton@nung.edu.uamarjana955@gmail.com

Провідний інженер ВМСПП

Казюка Наталія Петрівна, к.екон.н.  

Бере участь в оформленні договорів із юридичними та фізичними особами щодо навчання іноземних громадян в ІФНТУНГ, надає структурним підрозділам ЦМО інформацію щодо оплати іноземними студентами освітніх послуг, формує необхідні документи для здійснення оплати з-за кордону.  

Каб. 0419. Телефон: (0342) 72-71-46 (1-46)

e-mail: cie@nung.edu.ua

Провідний інженер ВМСПП

Смілянець Тетяна Володимирівна   

Організовує прийом та контролює правильність оформлення і вчасність подання іноземними студентами в УДМС України документів для виготовлення (обміну) посвідки на тимчасове проживання на території України, веде особові справи іноземних студентів, інформує УДМС України про їх відрахування.   

Каб. 0421а. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: t.smilyanets@nung.edu.ua

Провідний інженер ВМСПП

Зубарева Олеся Володимирівна

Забезпечує (у визначені законодавством терміни) подання в ЦНАП необхідних документів іноземних громадян для реєстрації їх місця проживання (зняття з реєстраційного обліку). 

Каб. 0421а. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: t.smilyanets@nung.edu.ua

Провідний інженер ЦМО

Петросянц Еліна Арсенівна

Оформляє необхідні документи іноземним абітурієнтам для отримання запрошення на навчання, подає в УДЦМО дані для оформлення їх в’їзду на територію України, вносить зміни до ЄДБО у разі зарахування іноземних громадян на навчання в ІФНТУНГ.  

Каб. 0411. Телефон: (0342) 50-45-48 (2-07)

e-mail: elina.petrosyans@gmail.com, invitations@nung.edu.ua

 

 

Українська