2 Напрямки діяльності Центру і закріплені за ними лабораторії та обладнання

 

Напрямки діяльності Центру:

  • постійні моніторингові дослідження стану елементів геологічного середовища: ландшафтів (геохімія ландшафтів), підземних та поверхневих вод, геодинамічно-процесонебезпечних територій для контролю та попередження небезпечних геологічних процесів, пов’язаних з функціонуванням стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури регіону;
  • дослідження з раціонального, безпечного використання наявного фонду ліквідованих і недіючих свердловин та впливу об’єктів критичної інфраструктури на енергетичну, екологічну і цивільну безпеку країни;
  • вивчення геологічної будови, енергетичних ресурсів та сучасного стану довкілля Українських Карпат;
  • дослідження процесів перебігу деградабельності об’єктів критичної інфраструктури та розроблення методів і засобів для забезпечення їх експлуатаційної надійності; технологічних процесів матеріалів і обладнання для видобування вуглеводнів у складних гірничо-геологічних умовах;
  • розроблення методів і засобів для спорудження та експлуатації об’єктів альтернативної енергетики;
  • розроблення інтелектуальних систем для безпечної експлуатації об’єктів енергетичної інфраструктури;
  • дослідження біологічного різноманіття Карпатського єврорегіону за умови довготривалого техногенного впливу об’єктів енергетичної та хімічної інфраструктур;
  • дослідження щодо впливу процесів спорудження і довготривалої експлуатації об’єктів критичної інфраструктури на реакції функціональних систем біологічних організмів та розроблення технологій захисту довкілля в тому числі й збереження здоров’я людини;
  • дослідження впливу об’єктів критичної інфраструктури, розташованих в екологічно чутливих зонах регіону транскордонної співпраці, на соціо-гуманітарні аспекти поведінки урбанізованих територій.

 

Українська