2. Відділення навчання іноземних громадян

Адреса

вул. Карпатська, 15,

к. 0.427a,

Івано-Франківськ,

Україна 76019,

тел. (0342) 72-71-46,

e-mail: inteducaton@nung.edu.ua

 

 

Основні види діяльності Відділення навчання ноземних громадян:

- взаємодія з кафедрами та інститутами університету щодо надання освітніх послуг іноземним громадянам за ступеневими програмами підготовки “бакалавра” та “магістра”;

- організація процедур зарахування, поновлення, переведення та відрахування іноземних студентів;

- забезпечення якості освітнього процесу, проведення аналізу успішності іноземних студентів та вирішення питань зміцнення їх навчальної дисципліни.