Історія кафедри

Додаткова інформація: 

Функціонування фінансової системи держави  передбачає фінансові відносини у сфері державних та місцевих фінансів, фінансів підприємницьких структур, фондового ринку та міжнародних фінансів. Кожна з цих сфер потребує підготовлених фахівців, що зумовило відкриття кафедри «Фінанси».

 Кафедра фінансів є однією з нових кафедр університету,  створена наказом ректора № 75 від 25.10.2002 р. з метою випуску бакалаврів, спеціалістів та магістрів з фінансів і кредиту.  Вирішення проблем, пов’язаних з відкриттям в університеті кафедри фінансів та ліцензуванням спеціальності “Фінанси” було доручено к.е.н., доценту Орищин Т.М., яка очолювала створену кафедру до вересня 2013 року. З 2013 року по 2014 рік кафедру фінансів очолювала д.е.н., професор Гораль Ліліана Тарасівна, а з вересня 2014 року кафедру фінансів очолює д.е.н., професор Фадєєва Ірина Георгіївна

В травні 2003 року ліцензовано набір студентів за спеціальністю 6.050100 “Фінанси”. У червні 2008 року Державною акредитаційною комісією МОН України кафедру «Фінанси»  акредитовано на випуск спеціалістів та бакалаврів. В 2015 році відкрита та проліцензована магістерська програма "Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу"

Українська