Персонал кафедри

Додаткова інформація: 

З 01.09.2003 року на кафедрі фінансів працювало 7 працівників професорсько-викладацького складу, а саме: Орищин Тетяна Михайлівна –завідувач кафедри, к.е.н.; Труфанова Світлана Олександрівна - к.е.н., доцент; Тришак Лідія Степанівна - к.е.н., доцент;  Лосєва Марія Сергіївна - асистент; Полатайко Ольга Ігорівна - асистент; Мазур Ірина Михайлівна - асистент; Ромашко Олександра Михайлівна – асистент.

З 2007 року на посаду асистента переведено інженера кафедри Радюк Н.А. У 2009 році на кафедру прийнято асистента Маринчак Л.Р., у 2010 р. -к.е.н., доцента Спасів Н.Я.,  у 2011 році – асистента Савчин Л.М., у 2012 році на - к.е.н. Крупу О.М., у 2014 році - к.е.н., доцента Мацук З.А., а у 2015 році - к.е.н., доцента Витвицьку У.Я. та асистента Данилюк-Черних І.М. Перейшли на роботу до інших вузів к.е.н., доцент Труфанова С.О. та к.е.н. Мазур І.М.  На посаду асистента кафедри у березні 2013 р. прийнято к.е.н. Шийко В.І. Перейшла на іншу роботу у листопаді 2013 року асистент Іваночко І.М. У 2016 р. на посаду асистента прийнято к.е.н. Неміш Ю.В. На посаду асистентів кафедри прийнято у лютому 2017 року Ромашко О.М. та Войтків Т.І., а у грудні - Гринюк О.І. 

Кадровий склад професорсько-викладацького персоналу станом на 01.01.2020 року налічує 2 д.е.н., професори, 1 д.е.н., доцент, 10  кандидатів  наук, доцентів, 1 кандидат наук, асистенти та 2 асистенти.

Розподіл навчального навантаження проводиться таким чином, що середня кількість годин на одного викладача становить 570 годин на рік.

Якісний склад викладачів кафедри характеризується високою часткою молодих викладачів, які закінчивши аспірантуру захистили кандидатські дисертації. 

        

Фадєєва Ірина Георгіївна

Посада:

завідувач кафедри

Науковий ступінь:

д.е.н

Вчене звання :

професор

Дисципліни, які викладає:

«Фінансовий аналіз», «Фінансовий контролінг»,  «Автоматизація бізнес процесів»,  «Основи економіки та організації виробництва»,«Системно-синергічні засади управління нафтогазовидобувними підприємствами».  

Сфера наукових інтересів :

 Контролінг у системі управління підприємством, системно-синергетичний підхід до управління економічними та фінансовими об'єктами, теоретичні та прикладні засади застосування штучного інтелекту для вирішення економічних та фінансових завдань, оцінювання та управління витратами підприємств нафтогазового комплексу.

E-mail:

 fin@nung.edu.ua 

 

        

Гораль Ліліана Тарасівна

Посада:

професор кафедри

Науковий ступінь:

д.е.н

Вчене звання :

професор

Дисципліни, які викладає:

«Інноваційний розвиток підприємства», «Інноватика в галузі»

Сфера наукових інтересів :

 Теорія та практика страхування ризиків газотранспортних підприємств; управління потенціалом підприємств нафтогазового комплексу; теорія управління кластерними структурами; теоретичні та прикладні аспекти обслуговування об’єктів нафтогазового комплексу, управління економічною безпекою підприємств.

E-mail:

 lilianag@ua.fm     

 

Орищин Тетяна Михайлівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н

Вчене звання :

доцент

Дисципліни, які викладає:

«Фінанси», «Фінанси, гроші та кредит», «Міжнародна економіка»

Сфера наукових інтересів :

Оптимізація управління енергетичними ресурсами

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Спасів Наталія Ярославівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н

Вчене звання :

доцент

Дисципліни, які викладає:

«Фінансове посередництво», «Місцеві фінанси»

Сфера наукових інтересів :

Фінансово-господарська діяльність підприємницьких структур ПЕК та їх об’єднань

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Тришак Лідія Степанівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н

Вчене звання :

доцент

Дисципліни, які викладає:

«Податкова система», «Адміністрування податків», «Аналіз банківської діяльності», «Гроші і кредит», «Кредитний менеджмент»

Сфера наукових інтересів :

Формування механізму ефективного функціонування підприємств ПЕК в контексті вдосконалення банківських послуг

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Витвицька Уляна Ярославівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н.

Вчене звання :

доцент

Дисципліни, які викладає:

«Стратегічне управління фінансами», «Фінансування та оцінка інвестиційних проектів», «Управління вартістю бізнесу» , «Фінанси підприємств» , «Корпоративні фінанси».

Сфера наукових інтересів :

Теоретичні та прикладні аспекти оцінки майна і майнових прав нафтогазових підприємств

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Неміш Юлія Василівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

 «Бюджетна система»

Сфера наукових інтересів :

Інноваційно-інвестиційні моделі соціально-економічного розвитку ПЕК на Прикарпатті

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Шийко Віра Ігорівна  

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н.

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

«Бюджетування діяльності субєктів господарювання», «Інноваційний розвиток підприємства», «Міжнародні розрахунки і валютні операції»

Сфера наукових інтересів :

Теоретично-методичні та виробничо-практичні засади формування фінансового механізму енергозбереження у нафтогазовому комплексі

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Мацук Зоряна Андріївна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

д.е.н

Вчене звання :

доцент

Дисципліни, які викладає:

«Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», «Практична підготовка 2». 

Сфера наукових інтересів :

Розвиток фондового ринку України

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Савчин Любов Миколаївна

Посада:

асистент

Науковий ступінь:

-

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

«Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси», «Корпоративні фінанси», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн світу», «Кредитний менеджмент», «Фінанси підприємства», «Фінансова діяльність субєктів господарювання»

Сфера наукових інтересів :

Фінансовий та інвестиційний менеджмент підприємств ПЕК в умовах сталого розвитку

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Маринчак Лілія Романівна 

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н.

Вчене звання :

доцент

Дисципліни, які викладає:

«Управління фінансовою санацією», «Міжнародні економічні відносини»,  «Банківська система».

Сфера наукових інтересів :

Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств ПЕК

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Крихівська Наталія Олегівна   

Посада:

асистент

Науковий ступінь:

к.е.н.

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

 «Фінансовий аналіз», «Податкова система», «Адміністрування податків», «Гроші кредит», «Страхові послуги», «Ризик-менеджмент у страхуванні»

Сфера наукових інтересів :

Діагностика фінансового забезпечення партнерських відносин між науковими та виробничими структурами

E-mail:

fin@nung.edu.ua

Данилюк-Черних Ірина Миколаївна 

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н.

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

«Конкурентоспроможність підприємтва», «Фінанси підприємства», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»,«Управління розвитком людських ресурсів у фінансовій сфері». 

Сфера наукових інтересів :

Розвиток людських ресурсів підприємств нафтогазової промисловості. Управління використанням інтелектуального потенціалу працівників

E-mail:

fin@nung.edu.ua

 
 

Войтків Тарас Іванович

Посада:

асистент

Науковий ступінь:

-

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

«Страхування», «Страховий менеджмент», «Страхові послуги».

Сфера наукових інтересів :

Розвитку людських ресурсів підприємств нафтогазової промисловості. Управління використанням інтелектуального потенціалу працівників

E-mail:

fin@nung.edu.ua

 

 

Король Світлана Василівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н.

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

«Вступ до фаху», «Страховий менеджмент», «Фінанси, гроші та кредит»,  «Ризик-менеджмент у страхуванні», «Автоматизація бізнес-процесів»

Сфера наукових інтересів :

Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств. Теоретико-прикладні аспекти страхування газотранспортних підприємств 

E-mail:

korolsv@i.ua 

 

 

Ромашко Олександра Михайлівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н.

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

«Грошово-кредитні системи зарубіжних країн світу», «Страхування», «Соціальне страхування»

Сфера наукових інтересів :

Диверсифікація діяльності газотранспортних підприємств

E-mail:

fin@nung.edu.ua

 

Гринюк Оксана Іванівна

Посада:

доцент

Науковий ступінь:

к.е.н.

Вчене звання :

-

Дисципліни, які викладає:

«Податковий консалтинг», «Фінансовий контролінг»,  «Управління фінансовими ризиками».

Сфера наукових інтересів :

Контролінг у системі управління підприємством, ризик-контролінг

E-mail:

fin@nung.edu.ua

 

 

Українська