Дисципліни кафедри

Додаткова інформація: 

В перелік дисциплін, що забезпечуються кафедрою "Фінанси" включені:

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  - ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
- МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
    - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ  ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ (економічної частини дипломної роботи)

"Адміністрування податків"

"Аналіз банківської діяльності" ,

"Банківські операції"  ,

Банківська система"  

"Бюджетування діяльності субєктів господарювання"

"Гроші і кредит" , 

"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн світу" ,

"Зовнішньоекономічна діяльність" ,

"Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа" ,

"Інноваційний розвиток підприємства" ,

"Кредитний менеджмент" ,

"Конкурентоспроможність підприємства" ,

"Корпоративні фінанси" 

"Міжнародна економіка" ,

"Міжнародні економічні відносини" ,

"Міжнародні розрахунки та валютні операції" ,

"Місцеві фінанси" ,

"Основи страхової справи" 

"Основи фінансової думки" 

"Практична підготовка 2" 

"Податкова система" ,

"Податковий менеджмент" ,

"Ринок фінансових послуг" ,

"Страховий менеджмент" ,

"Страхові послуги" ,

"Страхування" 

"Соціальне страхування" ,

"Стратегічне управління фінансами" ,

"Управління розвитком людських ресурсів у фінансовій сфері" 

"Управління фінансовою санацією" 

"Управління вартістю бізнесу" ,

"Фінансування та оцінка інвестиційних проектів" ,

"Фінансова діяльність субєктів господарювання" ,

"Фінансовий аналіз" 

"Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу" 

"Фінансова санація і банкрутство підприємств" ,

"Фінансовий ринок" ,

"Фінанси" ,

"Фінанси підприємств" ,

"Фінанси підприємств" для ПТ 

"Фінанси, гроші та кредит" ,

"Фінансовий контролінг" ,

"Фінансове посередництво" .

 

 

Українська