Про кафедру

Стварена відповідно до Ухвали Вченої ради університету від 28 вересня 2010 р. внаслідок злиття двох кафедр – кафедри фізики новітніх технологій та кафедри фізики, створено кафедру загальної та прикладної фізики, завідувачем котрої обрано доктора фізико-математичних наук, професора Галущака М.О. 

Свою діяльність кафедра фізики розпочала в 1962 році. Першим завідувачем кафедри фізики був професор Скублевський Юхим Михайлович. На той час на кафедрі було тільки два викладачі: асистент Годованець Любомир Юрієвич, старший викладач Міхельман Ананій Ананієвич, а також зав. лабораторіями Кустовський Анатолій Григорович. 

У 1963 році на базі цього факультету був створений Івано-Франківський філіал Львівського політехнічного інституту. З цього часу починається значний кількісний і якісний ріст кафедри. На кафедру приходять ряд нових викладачів: Походенко Р. Г., Мащинов А. М., Журавська Г. Я., Річка К. Й., Малінічева Р. Т., Лисий А. В., Корнієнко І. М., Барчук А.М., а із Львівської політехніки переходять Петрук З. В., Костюк О. А., Коновалов В. Я., а у 1964 р. кафедра фізики поповнюється викладачами: Зарін П.П., Подвальних Г.С., Федоров О.Є., Пустогов В. І., Сурнін Л. С., які започаткували науковий напрям з проблем фізики твердого тіла.

З 1969 р. до 1982 р. кафедру очолював кандидат фізико-математичних наук, доцент Цок О.О. Цей період в історії кафедри можна назвати періодом розквіту кафедри. У 1977 р. на кафедру приходить кандидат фізико-математичних наук Галущак М. О., а також Чернов Б. О., який поступає в цільову аспірантуру при Всесоюзному науково-дослідному інституті бурової техніки (м. Москва), захищає кандидатську дисертацію і повертається на кафедру на посаду доцента. 

З 1975 р. кафедра фізики переходить в нові приміщення на вул. Карпатську, 15, де і знаходиться в даний час в навчальному корпусі № 4. На кафедру приходять нові викладачі – кандидати фізико-математичних наук Омеляненко В.В. і Лучицький Р.М. та кандидат біологічних наук Самелюк Б.Ю.

З 1982 р. кафедру очолює доцент Подвальних Г.С., під керівництвом якого покращується матеріально-технічна база кафедри, зростає обсяг фінансування госпдоговірних наукових робіт.

У 1993 р. за плідну навчально-методичну і науково-дослідну роботу доценту Галущаку М. О. присвоєно звання професора, а в 2000 р. Указом Президента України – звання "Заслужений працівник освіти України”.

У 2000 р. дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук захищає Чернов Б.О. і у 2001 році Вченою радою університету обирається завідувачем кафедри фізики. 

З 2001 року кафедра фізики, в складі якої працює два професори, десять доцентів та шість асистентів входить до складу інституту фундаментальної підготовки, який очолює заслужений працівник освіти України, професор кафедри Галущак М.О.

У 2004 р. професор Галущак М. О. здобув вчений ступінь доктора фізико-математичних наук і очолив нову кафедру фізики новітніх технологій. Викладачі новоствореної кафедри розробили і впровадили в навчальний процес новітні та інноваційні технології. Про високий рівень вказаних вище інноваційних технологій свідчать три Золоті медалі на Міжнародних виставках у 2008-2011 р.р., одержаних університетом на основі представлених кафедрою матеріалів.

Своє майбутнє кафедра загальної та прикладної фізики бачить у високоякісній підготовці фахівців згідно з вимогами Болонської декларації у тісному поєднанні навчального процесу з фундаментальними науковими дослідженнями.

Українська