Історія кафедри філології та перекладу

Додаткова інформація: 

Передумови та історія створення

За останні роки соціальне замовлення на фахівців, які володіють іноземною мовою різко зросло. Розвиток міжнародних зв'язків України з іноземними державами передбачає формування відповідної моделі спілкування та організації ділових відносин, рівень яких значною мірою залежить від адекватного супроводу іноземною мовою. Розвиток міжнародних зв'язків у нафтогазовому комплексі України також вимагає кваліфікованих перекладачів, які розуміють сутність галузі. Власне, ці передумови зумовили прийняття рішення про відкриття напряму підготовки «Філологія / переклад» у нашому університеті.

2002 р.

Втілив у життя цю ідею, доктор філософських наук, професор Дмитро Іванович Дзвінчук  та доцент Андрій Вальдемарович Мазак.

Спеціальність «Переклад» сформувалася на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності, яку очолював професор Богдан Петрович П’ятничко.

2004 р.

Створення кафедри перекладу, завідувачем якої була кандидат філологічних наук Емма Тіберівна Дерді

2007 р.

Перейменування  кафедри перекладу  на кафедру теорії і практики перекладу.

2013 р.

Відбулася реорганізація кафедри теорії і практики перекладу, створено кафедру філології та перекладу, яку очолила доктор філологічних  наук, професор Оксана Володимирівна Когут.

Червень 2016 

Ліцензія 035 «Філологія» за освітнім ступенем «магістр».

Листопад 2017

розширено ліцензійний обсяг до 50 осіб.

 

 

Упродовж свого існування кафедра підготувала стільки ж фахівців з перекладу для нафтогазової промисловості, закладів освіти, державного управління, видавничої справи, ЗМІ. Випускники кафедри працюють на підприємствах по всій Україні: Пенцак Мирослав – керівник відділу зовнішньоекономічних зв’язків (Компанія з управління активами «ІС-Холдинг») м. Івано-Франківськ; Бучовська Надія – експерт програми Європейського енергетичного співробітництва TASIS INOGATE, м.Київ, Пастух Наталія – перекладач КП “Івано-Франківський водотехпром”, Липка Оксана – провідний спеціаліст ТОВ “Східно-Європейський Альянс”. Чопей Віктор - менеджер проектів, фандрейзер/перекладач («Громадський Форум Івано-Франківська»).

Випускники нашої спеціальності реалізують свій творчий потенціал у Російській Федерації, Чехії, Польщі, Німеччині, Австрії, США та Канаді.

Склад кафедри

На кафедрі працює 29 викладачів, які викладають англійську, німецьку, французьку та українську мову. З них: 1 доктор філологічних наук, 20 кандидатів філологічних наук, 2 кандидати педагогічних наук.

Проводиться викладання німецької та французької мови на усіх факультетах і для усіх спеціальностей ІФНТУНГ. 

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

1. Лінгвокомунікативні  та педагогічні аспекти підготовки фахівців нафтогазової галузі.

2. Переклад різножанрових текстів: рівні лінгвального перетину.

3. Сучасний літературний процес.

Викладачі постійно оновлюють методичне забезпечення навчальних дисциплін. Вони є авторами і співавторами посібників, словників, методичних вказівок. Викладачі здійснюють дослідження у різних галузях: теорії перекладу, загального та порівняльного мовознавства, прикладної та структурної лінгвістики, загального та порівняльного літературознавства, комунікації теорії та методики професійної освіти викладання іноземних мов та перекладу.

На даний час кафедра співпрацює з різними вузами, а саме:

 •  з кафедрою теорії і практики перекладу з англійської мови, кафедрою теорії і практики перекладу з німецької мови Київського національного університету ім. Т. Г.Шевченка,
 • з кафедрою перекладознавства та прикладної лінгвістики ім. Кочура Львівського національного університету ім. І. Франка,
 •  з факультетом іноземної філології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
 •  з гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету (м. Київ),
 •  зі Східноукраїнським національним університетом ім. В.Даля,
 •  з Житомирським державним університетом імені Івана Франка,
 •  з Київським університетом імені Бориса Грінченка,
 •  з Національним університетом «Києво-Могилянська академія»,
 •  ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника».

Кафедра також тісно співпрацює з:

 •  Британською Радою,
 • Американським Корпусом Миру в Україні,
 • Українською асоціацією перекладачів,
 • Гірничо-металургійною академією ім. С.С. Сташина (Університет гірської справи і металургії, Краків, Польща),
 • Вищою Професійною Державною Школою (Хелм, Польща),
 •  Академією ім. Яна Длугоша (Ченстохова, Польща),
 • Університетом НОРД ім. Бая-Маре (Румунія),
 • Університетом Бумердесім. М.Бугара (Алжир),
 •  Вищою спеціальною школою техніки, економіки і соціального обслуговування Циттау Герлітц (Федеративна Республіка Німеччина),
 • Університетом Реджайни (Канада).
 • Державна технічна вища професійна школа м. Холм (Польща);
 • Університет Марії Кюрі-Склодовської м. Люблін (Польща);
 • Пряшівський університет м. Пряшів (Словаччина). .
 •  “Вавилонська бібліотека”
 • Наукове товариство Польщі
 • “Європейська освіта і наука в Україні”

Основними напрямами співпраці сторін є обмін досвідом в навчально-методичній, науково-дослідній роботі, співпраця в покращенні навчальних програм та організації навчального процесу. Викладачі кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського державного університету ім. Івана Франка (д.ф.н., проф. Зорівчак Р.П., к.ф.н., доц. Грабовецька О.С.) читали курси з перекладу для студентів спеціальності «Переклад».

Викладач кафедри теорії і практики перекладу Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри теорії і практики перекладу з німецької мови, д.ф.н., проф. Кияк Т.Р. читав курс «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови».

Перекладацька діяльність кафедри філології та перекладу

 • Переклад документації для Акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство Чорноморнафтогаз»
 • Переклад сайту університету англійською мовою
 • Переклад договорів про співпрацю між ІФНТУНГ та університетами НОРД у м. Бая Маре (Румунія), Академією ім. Яна Длугоша (Ченстохова, Польща), Пряшівським університетом у Пряшеві (Словаччина), з норвезькою компанією Keystone Academic Solutions 
 • Анотацій для фахових видань ІФНТУНГ;
 • Проект «Україна-Норвегія» письмовий та послідовний переклад під час візиту норвезьких партнерів та військового аташе посольства Королівства Норвегії в Україні.
 • Навчальна програма курсу свердловинного контролю IWCF.
 • Послідовний переклад на Міжнародній науково-практичній конференції «Професіоналізація державної служби в контексті європейської інтеграції» та Міжнародному туристичному форумі міст-побратимів.
 • VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Нафтогазова енергетика-2017»
 •  «Стратегія розвитку Івано-Франківської області до 2020 року»
 • Інформаційні буклети ІФНТУНГ

Викладачі та студенти кафедри активно займаються перекладацькою діяльністю. Вони переклали низку наукових монографій, підручників та довідкових матеріалів:

1. «Насосні штанги свердловинних установок для видобування нафти» (переклад монографії проф., д.т.н. Б. В. Копея)

2. Моделювання режимів роботи відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії (переклад монографії проф., д.т.н. В. С. Костишина)

3. Проектна технічна документація. Будівельні роботи (довідкові матеріали)

4. Інструкція з використання бурових розчинів (довідкові матеріали)

5. Інструкція з установки та експлуатації термопластових трубопровідних систем (довідкові матеріали)

6. Керування свердловиною: принципи та методики (довідкові матеріали) «Мобільні установки, обладнання, та інструмент для спорудження і ремонту свердловин» (промисловий каталог)

7. Каталог нафтогазового обладнання компанії «Варко» (промисловий каталог).

Викладачі кафедри теорії та практики перекладу беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, форумах.

Цікавим досвідом стали міжнародна економічна конференція (2005), міжнародний семінар з енергозбереження (2008), міжнародна науково-технічна конференція (2009).

Міжнародна діяльність

Від 2012 р. кафедра співпрацює з Корпусом миру США. Робить перші кроки у налагодженні зв’язків з європейськими університетами.

Наукова діяльність студентів

Студенти кафедри філології та перекладу є учасниками всеукраїнських та університетських студентських олімпіад, конференцій та конкурсів перекладацької майстерності та студентських наукових робіт. Зокрема, студенти-перекладачі були призерами: міжнародної науково-практичної конференції «Іноземні мови як засіб мобільності майбутніх фахівців в контексті Болонської Декларації» (2010, Кривий Ріг), всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції» (2010, Луцьк), всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Переклад» (2009, Донецьк) всеукраїнської студентської олімпіади з української мови (2008, Київ).

Зусиллями наших викладачів організовано університетську виставку «Величний ювілей», присвячено до 200-ліття від дня народження Кобзаря, конкурс читців поезій Тараса Шевченка, флешмоб, конкурс есеїв, виставку сучасних перекладів «Перекладаю українською».

Щороку кафедра залучає студентів університету до участі в написанні радіодиктанту з української мови.

 • Участь у міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських науково-практичних та онлайн-конференціях.
 • Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з англійської мови
 • Конкурси студентських творчих робіт з художнього та технічного перекладу та І етап Всеукраїнської студентської олімпіади.
 • Доповіді для виступів на семінарах  Центру педагогічної майстерності ІФНТУНГ
 • «Методична скарбничка філолога»  із викладачами ДВНЗ «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника»
 • Обласна олімпіада з англійської мови
 • Конкурс творів на тему «Ідеальний викладач: реальність чи міф».
 • Авторські  методики викладання іноземної мови 

ДОЗВІЛЛЯ

Майбутні перекладачі не лише старанні у навчанні, а й знаходять час розвивати свої таланти і займатися художньою самодіяльністю. Вони беруть активну участь у культурно-пізнавальних заходах як в університеті, так і поза його межами. Наприклад, Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва «Свято ковалів» щорічно збирає не менше 250 майстрів з 24 країн світу, що дає можливість студентам спробувати свої сили як перекладачам-волонтерам, а також вивчити культуру та звичаї інших країн.

Українська