Науково-методична діяльність кафедри

Додаткова інформація: 

 

 

 

Прізвище
викладача
Навчально-методичні матеріали
(конспект лекцій, практикум,
методичні вказівки тощо)
Електронний ресурс

Примітка

   

 за 2019 навчальний рік 

   
  Венгринюк М. І. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 100 с.  
  Дзівідзінська І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови [Текст] : курс лекцій / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 73 с.   
  Дзівідзінська І. С. Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови [Текст] : методичні вказівки для проведення практичних занять, сам. та інд. роботи / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 31 с.   
  Каламбет Я.І. Науково-технічний переклад [Текст] = Scientific and technical translation : методичні вказівки до проведення лекційних занять / Я. І. Каламбет. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.  
  Коржак З. З. Німецька мова [Текст] : методичні вказівки (практична та самостійна робота) / З. З. Коржак, Л. Г. Сорока. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 137 c.  
  Литвин Н. Б. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : практикум / Н. Б. Литвин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 70 с.  
  Магрицька І. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : практикум / І. В. Магрицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 41 с.  
  Малик Г. Д.  Основи теорії мовної комунікації [Текст] : конспект лекцій / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 123 с.  
  Малик Г. Д.  Основи теорії мовної комунікації [Текст] : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 94 с.   
  Малик Г. Д.  Практика з прикладної лінгвістики [Текст] : методичні вказівки / Г. Д. Малик, Н. Б. Савчин, О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 32 с.  
   Мучка М. З. Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказівки для виконання курс. роботи / М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 42 с. – (Каф. філології та перекладу).     
  Ріба-Гринишин О. М. Світ країн другої іноземної мови. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн [Текст] : конспект лекцій. Ч. 1 / О. М. Ріба-Гринишин, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.  
  Романенко Н. В. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри) [Текст] : методичні вказівки до вивч. курсу для студ. спец. 03504 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. В. Романенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.
 
 
  Романенко Н. В. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови (англійської) (VII-VIII семестри) [Текст] : методичні вказівки до сам. роботи для студ. спец. 03504 "Філологія", спеціалізація "Германські мови та літератури (переклад включно)" / Н. В. Романенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 58 с.  
  Савчин Н. Б.  Зіставна лексикологія [Текст] : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 120 с.   
  Савчин Н. Б.  Стилістика ОІМ : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 78 с.  
  Сокол Г. Р. Контрольні роботи з німецької мови [Текст] : методичні вказівки / Г. Р. Сокол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 63 с.   
  Судук І. І.  Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : конспект лекцій / І. І. Судук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 68 c.  
  Штогрин М. В. Перекладацько-технологічна виробнича практика [Текст] : методичні вказівки / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 27 с.   
  Янишин О. К.  Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз [Текст] : методичні вказівки для виконання курсової роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 90 с.  
  Янишин О. К.  Переддипломна практика [Текст] : методичні вказівки / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 75 с.   
         
         
 
 
 

 

 

Прізвище
викладача
Навчально-методичні матеріали
(конспект лекцій, практикум,
методичні вказівки тощо)
Електронний ресурс

Примітка

   

 за 2014 навчальний рік 

   
     
 
 
 

 

Венгринюк М. І.

Когут  О. В.

Манюх Н. Б.  

Якібчук. М. В.

Культура наукової мови [Текст] : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. В. Когут, Н. Б. Манюх, М. В. Якібчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 53 с.

       

 

 

 

Малик Г. Д.

Савчин Н. Б.

Ріба-Гринишин О. М.

Інформатика та прикладна лінгвістика [Текст] : метод. вказівки / Г. Д. Савчин Н. Б. Малик, О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 32 с.

 

 

Когут О. В.

Термінологічна лексика в системі професійного мовлення [Текст] : практикум / О. В. Когут, О. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 45 с.

 

 

Малик Г. Д.

Савчин Н. Б.

Інформатика та прикладна лінгвістика [Текст] : метод. вказівки / Г. Д. Савчин Н. Б. Малик, О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 32 с.

 

 

Сокол  Г. Р.

Німецька мова [Текст] : практикум / Г. Р. Сокол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 105 с.

 

    за 2015 навчальний рік    

 

Венгринюк М. І.

Веселовська  Н.В.

Когут О.В.

Українська мова як іноземна [Текст] : метод. вказівки для викон. самостійної роботи / М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська, О. В. Когут [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 76 с.

 

 

Янишин О. К.

Медіапедагогіка [Текст] : навчальний посібник / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 147 с.

 

 

Штогрин М. В.

Практичний переклад з основної іноземної мови [Текст] : практикум / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 158 с.

 

 

Савчин Н. Б.

Порівняльна граматика української та англійської мов [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 54 с.

 

 

Савчин Н. Б.

Порівняльна граматика української та англійської мов [Текст] : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 117 с. – (Каф. філології та перекладу).

 

 

Гошовська  І. В.

Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : конспект лекцій / І. В. Гошовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 120 с.

 

 

Гошовська  І. В.

Термінологія основної іноземної мови [Текст] : конспект лекцій / І. В. Гошовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 116 с.

 

 

Мучка  М. З.

Вступ до спеціальності та ОНД [Текст] : метод. вказівки / М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 43 с.

 

 

Мучка  М. З.

Вступ до спеціальності та ОНД [Текст] : конспект лекцій / М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 117 с.

 

 

Павлик  В. І.

Німецька мова [Текст] : навч. посіб. / В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 83 с.

 

 

Сокол  Г. Р.

Німецька мова [Текст] : навч. посіб / Г. Р. Сокол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 64 с. – (Каф. філології та перекладу).

 

 

Судук  І. І.

Українська мова як іноземна [Текст] : роб. зошит. Ч.1 / І. І. Судук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 54 с.

 

 

Тимофєєва  І. С.

Штогрин М. В.

Теорія та практика перекладу [Текст] : метод. вказівки для виконання курсової роботи / І. С. Тимофєєва, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 46 с.

 

    за 2016 навчальний рік    

 

Венгринюк М. І.

Когут О.В.

Вступ до мовознавства [Текст] : методичні вказівки для виконання самостійної роботи / М. І. Венгринюк, О. В. Когут. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 31 с.

 

 

Венгринюк М. І.

Когут О.В.

Венгринюк, М. І. Вступ до мовознавства [Текст] : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. В. Когут. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 70 с.

 

 

Савчин Н. Б.

Порівняльна граматика української та англійської мов [Текст] : практикум / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 58 с.

 

 

Когут О. В.

Веселовська Н. В.

Литвин Н. Б.

Вступ до літературознавства [Текст] : практикум / О. В. Когут, Н. Б. Литвин, Н. В. Веселовська, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 45 с.

 

 

Когут О. В.

Веселовська Н. В.

Мельник М. І.

Основи редагування перекладу [Текст] : практикум для самостійної роботи / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 45 с.

 

 

Дзівідзінська І. С.

Історія основної іноземної мови [Текст] : навчально-методичний посібник / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 32 с.

 

 

Дзівідзінська І. С.

Історія основної іноземної мови [Текст] : метод. вказ. для практичних занять / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 50 с.

 

 

Дзівідзінська І. С.

Історія основної іноземної мови [Текст] : метод. вказ. для виконання індивідуальної роботи / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 42 с.

 

 

Дзівідзінська І. С.

Історія основної іноземної мови [Текст] : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 53 с.

 

 

Дзівідзінська І. С.

Науково-технічний переклад [Текст] : практикум для самостійної та індивідуальної роботи / І. С. Дзівідзінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 49 с.

 

 

Клюфінська І. М.

Французька мова [Текст] : практикум / І. М. Клюфінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 120 с.

 

 

Малик Г. Д.

Науково-технічний переклад: мова математики [Текст] : практикум / Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 310 с.

 

 

Мельник  О. М.

Сучасна українська літературна мова та культура наукового мовлення [Текст] : практикум / О. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 47 с.

 

 

Мучка М. З.

Медіаосвітні технології [Текст] : лабораторний практикум / М. З. Мучка, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 98 с.

 

 

Ріба-Гринишин О. М.

Друга іноземна мова (практичний курс і переклад) [Текст] = Praktisches Deutsch : навчальний посібник / О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 75 с.

 

 

Сокол  Г. Р.

Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента [Текст] : Навчальний посібник / Г. Р. Сокол. – 2-е вид.з доп. та перероб. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 286 с.

 

 

Стахмич  Ю. С.

Теорія перекладу [Текст] : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 158 с.

 

 

Янишин О. К.

Медіаосвітні технології [Текст] : практикум / О. К. Янишин, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 147 с.

 

 

Штогрин  М. В.

Практичний переклад з основної іноземної мови [Текст] : практикум. Ч. 2 / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 97 c.

 

 

Штогрин  М. В.

Практичний переклад з основної іноземної мови [Текст] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 60 с.

 

    за 2017 навчальний рік    

 

Романенко  Н. В.

Савчин Н. Б.

Когут О. В.

Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті [Текст] : курс лекцій / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 97 с.

 

 

Романенко  Н. В.

Савчин, Н. Б.

Когут О. В.

Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті [Текст] : метод. вказ. для сам. роботи / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 61 с.

 

 

Романенко Н. В.

Малик Г. Д.

Етика ділового мовлення [Текст] = Business communication ethics : навч.-метод. вид. / Н. В. Романенко, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 66 с.

 

 

Савчин, Н. Б.

Когут О. В.

Література англомовних країн [Текст] : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / Н. Б. Савчин, О. В. Когут. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 37 с.

 

 

Савчин, Н. Б.

Когут О. В.

Література англомовних країн [Текст] : практикум / Н. Б. Савчин, О. В. Когут. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 77 с.

 

 

Когут О. В.

Венгринюк М. І.

 Мельник О. М.

Основи редагування перекладу [Текст] : практикум для самостійної роботи / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 45 с.

 

 

Когут О. В.

Венгринюк М. І.

 Мельник О. М.

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : метод. вказ. до виконання курсової роботи / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

 

 

Когут О. В.

Венгринюк М. І.

 Мельник О. М.

Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : практикум для сам. роботи / О. М. Мельник, О. В. Когут, М. І. Венгринюк [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 45 с.

 

 

Веселовська Н. В.

Литвин Н. Б.

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : метод. вказ. для сам. роботи / Н. В. Веселовська, Н. Б. Литвин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 60 с.

 

 

Когут О. В.

Венгринюк М. І.

 Мельник О. М.

Українська мова в перекладознавчому аспекті [Текст] : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 222 с.

 

 

Штогрин М. В. 

Веселовська Н. В.

 

Основи послідовного перекладу [Текст] : метод. вказ. до практичних занять та самостійної роботи / М. В. Штогрин, Н. В. Веселовська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 28 с. 

 

 

Коржак  З. З.

Німецька мова [Текст] : навч. посіб. / З. З. Коржак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 84 с. – (Каф. філології та перекладу).

 

 

Когут О. В.

Литвин Н. Б.

Вступ до літературознавства [Текст] : конспект лекцій / О. В. Когут, Н. Б. Литвин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 90 с.

 

 

Малик Г. Д.

Романенко Н. В.

Збірник вправ з англійського ділового мовлення [Текст] : для студентів спеціалізації "Переклад" / Г. Д. Малик, Н. В. Романенко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 102 с.

 

 

Стахмич  Ю. С.

Малик Г. Д.

Основи теорії перекладу [Текст] : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 120 с.

 

 

Стахмич  Ю. С.

 

Основи теорії перекладу [Текст] : практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 108 c.

 

 

Стахмич  Ю. С.

Малик Г. Д.

Основи теорії перекладу [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 43 c.

 

 

Стахмич  Ю. С.

Мельник В. Д.

 

Прикладна лінгвістика та інформатика [Текст] : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич, В. Д. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 96 с.

 

 

Стецик Т. С.

Стахмич  Ю. С.

 

Основи зіставного мовознавства [Текст] : конспект лекцій / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 140 c.

 

 

Стецик Т. С.

Стахмич  Ю. С.

 

Основи зіставного мовознавства [Текст] : метод. вказ. для сам. роботи / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 44 c.

 

 

Мучка М. З.

Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи студентів / М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 35 с.

 

 

Мучка М. З.

Основи наукових досліджень [Текст] : метод. вказ. до практичних занять студентів / М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 30 с.

 

 

Мучка  М. З.

Сокол  Г. Р.

Проців Г. Ф.

Німецька мова (Спецкурс з другої іноземної мови) [Текст] : методичні вказівки (практична та самостійна робота) / М. З. Мучка, Г. Р. Сокол, Г. Ф. Проців. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 105 с.

 

 

Ріба-Гринишин О. М.

Мучка  М. З.

 

Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька) [Текст] : метод. вказ. для практичних занять та самостійної роботи / О. М. Ріба-Гринишин, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 48 с.

 

 

Ріба-Гринишин О. М.

Мучка  М. З.

 

Німецька мова і переклад [Текст] : метод. вказ. для практичних занять та самостійної роботи / О. М. Ріба-Гринишин, М. З. Мучка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 35 с.

 

 

Павлик  В. І.

Історія перекладу [Текст] : метод. вказ. для сам. роботи / В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 72 с.

 

 

Павлик  В. І.

Історія перекладу [Текст] : практикум / В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 52 с.

 

 

Павлик  В. І.

Історія перекладу [Текст] : конспект лекцій / В. І. Павлик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 206 с.

 

 

Проців  Г. Ф.

Польська мова [Текст] : методичні вказівки для виконання контрольних робіт / Г. Ф. Проців. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 30 с.

 

 

Судук  І. І.

Латинська мова [Текст] : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. І. Судук, М. І. Гуцол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 45 с.

 

 

Судук  І. І.

Латинська мова [Текст] : практикум / І. І. Судук, М. І. Гуцол. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 45 с.

 

 

Штогрин  М. В.

Перекладацько-технологічна виробнича практика [Текст] : метод. вказ. / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 28 с.

 

 

Янишин О. К.

Педагогіка [Текст] : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

 

 

Янишин О. К.

Педагогіка [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 70 с.

 

 

Янишин О. К.

Педагогіка [Текст] : конспект лекцій / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 113 с.

 

 

Янишин О. К.

Практикум з лінгвістики [Текст] : конспект лекцій / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 42 с.

 

 

Янишин О. К.

Практикум з лінгвістики [Текст] : метод. вказ. для вивчення навчальної дисципліни та підготовки до практичних занять / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 50 с.

 

 

Янишин О. К.

Практикум з лінгвістики [Текст] : метод. вказ. для самостійної роботи / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 49 с.

 

 

 

   
    Словники    
  Сокол  Г. Р. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Інженерна механіка. Зварювання [Текст] : 4000 термінів / Г. Р. Сокол. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 254 с.
 
 
 

Клюфінська І. М.

Яремійчук Р. С.

Копей Б. В.

Стефурак Р. І.

Українсько-французький словник з нафтогазової справи [Текст] = Dictionnaire ukrainien-francais de chantiers petroliers / Р. С. Яремійчук, Б. В. Копей, Р. І. Стефурак, І. М. Клюфінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 283 с. – (Нафтогазове обладнання).

 
 
         
 

Когут  О. В.

Мельник О. М.

Венгринюк М. І.

Судук  І. І.

Литвин  Н. Б.

Веселовська  Н.В.

Штогрин М. В.

Українська мова в перекладознавчому аспекті [Текст] : конспект лекцій / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [et al.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 222 с. 

 
 
         
    за 2018 навчальний рік    
 

Когут О. В.

Мельник О. М.

Термінологічна лексика в системі професійного мовлення [Текст] : практикум для сам. роботи / О. В. Когут, О. М. Мельник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с.

 
 
 

Когут О. В.

Малик Г. Д.

Магістерська робота : вимоги до змісту й оформлення [Текст] : методичні вказівки / О. В. Когут, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 252 с.   
  Янишин О. К.  Педагогіка [Текст] : конспект лекцій / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 111 с. – (Каф. філології та перекладу).  
  Янишин О. К. Педагогіка [Текст] : методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання сам. роботи / О. К. Янишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 55 с.

 
 
 

Янишин О. К.

Малик Г. Д.

Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ [Текст] : конспект лекцій / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 95 с.

 
 
 

Янишин О. К.

Малик Г. Д.

Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін у ВНЗ [Текст] : методичні вказівки для підготовки до практичних занять і виконання сам. роботи / О. К. Янишин, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 45 с. 

 
 
 

 Романенко Н. В.

 Когут О. В.

Савчин Н. Б. 

 

Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті [Текст] : курс лекцій / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 97 с. 

 
 
 

Романенко Н. В.

 Когут О. В.

Савчин Н. Б. 

Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті [Текст] : метод. вказ. для сам. роботи / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 61 с.

 
 
  Штогрин М. В. Усний і письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) [Текст] : методичні вказівки для підготовки до практичних занять та сам. роботи студентів / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 95 с.

 
 
  Штогрин М. В. Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні [Текст] : план семінарських занять / М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 188 с.

 
 
 

Каламбет Я. І.

Штогрин М. В.

Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) [Текст] : методичні вказівки до сам. робіт / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 54 с.

 
 
 

Каламбет Я. І.

Штогрин М. В.

Редагування перекладів текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) [Текст] : методичні вказівки до проведення практичних занять / Я. І. Каламбет, М. В. Штогрин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 70 с.

 
 
  Каламбет Я. І.  Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад: методичні вказівки до самостійних робіт / Я. І. Каламбет. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 50 с.  
  Каламбет Я. І.  Спеціалізований переклад. Переклад юридичної літератури. Художній переклад: методичні вказівки до проведення практичних занять / Я. І. Каламбет. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 163 с.  
  Романенко Н. В. Випускна кваліфікаційна робота окр  «бакалавр» як вид державної  атестації: вимоги до змісту й оформлення: методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія» / Н. В. Романенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 77.  
  Якібчук М. В. Українська мова за професійним спрямуванням: культура мовлення [Текст] : практикум / М. В. Якібчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 83 с.  
  Стахмич Ю. С. Інформаційні технології в перекладі [Текст] : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 111 с. 

 
 
  Стахмич Ю. С. Комп'ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях [Текст] : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 113 с.

 
 
        
 
 
         
 

 

 

Словники    
  Коржак З. З. 

 

Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: Економіка підприємства. Фінанси та кредит. Облік та аудит [Текст] : 4000 термінів / Коржак З. З., уклад. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 231 с. – (Фаховий словник-довідник студента).

 
 

Коржак З. З. 

Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента : Менеджмент [Текст] : 4 000 термінів / Коржак З. З., уклад. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 260 с. – (Фаховий словник-довідник студента).

 
  Сокол Г. Р. Німецько-український  та  українсько-німецький  фаховий словник-довідник: Інженерна механіка, зварювання / [укладач Г. Сокол]. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. —  159 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).     
  Сокол Г. Р. Німецько-український  та  українсько-німецький  фаховий  словник-довідник:  Автомобільний  транспорт  / [укладач Г. Сокол]. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 147 с. – (Серія: Фаховий словник-довідник студента).     
         
         
         
         
         
         
         
 
Українська