Загальна інформація

Додаткова інформація: 

    Кафедра філології та перекладу була створена на підставі ухвали Вченої Ради від 19.07.2004 р., протоколу № 07/418 на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

      Завідувачем кафедри є доктор філологічних наук, професор Когут Оксана Володимирівна. Відповідно до наданої ліцензії кафедра має право підготовки фахівців за  програмою  підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 035 «Філологія». 

Студенти опановують вміння користуватися електронними словниками у процесі перекладу, здійснювати швидкісний комп’ютерний набір перекладеного матеріалу, коректувати електронний варіант перекладеного матеріалу, знаходити необхідний матеріал в мережі Інтернет шляхом використання автоматизованих інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем, здійснювати комп’ютерну обробку документів та їх верифікацію, забезпечувати стилістичну якість перекладених документів, створювати та вести персональні електронні словники, здійснювати обмін інформацією та захист баз даних.

         Фахівець з перекладу може працювати на таких посадах, як:

- редактор перекладів (у т.ч. технічного характеру);

- перекладач-консультант;

- гід-перекладач;

- керівник підрозділу міжнародних зв’язків у політичних, громадських організаціях, органах влади, на радіо і телебаченні;

- керівник інформаційних служб, діяльність яких має міжнародний характер;

- викладач іноземних мов в закладах освіти.

  Бази практик студентів

•ІФНТУНГ (кафедра філології та перекладу, комп’ютерні класи, Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, міжнародний  відділ)
•ТзОВ «Фірма Надія»,
•«Лілея-НВ»
• Агентство «ProTranslate»
•Управління економічного та інтеграційного розвитку ВК Івано-Франківської міськради
•КЕП та ЗОШ міста, області.

 

Українська