08.00.03 –Економіка та управління національним господарством

 

24 вересня 2021 року о 12 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06

в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист докторської дисертації

ШКУРЕНКО ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ     

на тему «УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ»

Науковий консультант:

 

 

доктор економічних наук, професор

Прохорова Вікторія Володимирівна,

Українська інженерно-педагогічна академія,

завідувач кафедри економіки та менеджменту

Офіційні опоненти:

 

 

 

доктор економічних наук, професор

Алєксєєв Ігор Валентинович,

Національний університет «Львівська політехніка», з

авідувач кафедри фінансів

 

 

 

доктор економічних наук, професор

Ареф’єва Олена Володимирівна,

Національний авіаційний університет,

завідувач кафедри економіки повітряного транспорту

 

 

 

 

доктор економічних наук, професор

Дикань Володимир Леонідович,

Український державний університет залізничного транспорту,

завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оголошення

 

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06

в ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист кандидатської дисертації

 

що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Науковий керівник:

 

 

 

 

Офіційні опоненти:

 

 

 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради  І. Б. Запухляк