Премії та стипендії молодих вчених

Додаткова інформація: 

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних  досліджень та науково-технічних розробок

 •  Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня року проведення конкурсу має бути менше 35 років.
 •  На присудження Премії не висуваються кандидатури, відповідні праці яких були відзначені державними нагородами України.
 •  Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати 4-х осіб.
 •  Премія може присуджуватися авторові (колективу претендентів або співавторів) один раз.
 •  Премія запроваджується для молодих вчених, які отримали вагомі наукові здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, при цьому:
  • відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово нові наукові результати, розроблено нові наукові теорії і концепції, що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами;
  • розроблено нові засоби, пристрої, речовини, створено нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх удосконалено або використано за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних та соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);
  • створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні процеси), що за більшістю технічних параметрів відповідають світовому рівню або перевищують його (підтверджується патентами про винахід), та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);
  • створено нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

Термін - до 1 квітня, розмір - 20 000 грн.
Верховна Рада України; Постанова, Положення, Опис вiд 16.03.2007 № 775-V


Премії Президента України для молодих учених

 • Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.
 • На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.
 • На здобуття премії не висуваються праці, за які їх виконавців уже було удостоєно державних нагород України.
 • Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.
 • Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні функції.
 • До складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії або Державної премії України.

Термін - до 1 березня, розмір - 20 000 грн.
Указ Президента України, Положення від 12.06.2000 № 779/2000


Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

 • Премія присуджується до Дня молоді особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.
 • Премія присуджується за досягнення у попередньому році за такими критеріями:
  • за наукові досягнення — рівень державного та міжнародного визнання наукових та науково-прикладних результатів;
  • за творчі досягнення:
   • здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, олімпіадах, інших загальнодержавних культурно-мистецьких змаганнях;
   • вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збереження та популяризації декоративно-ужиткового мистецтва, традиційної культури українського народу;
   •  значний авторський доробок у сфері мистецтва, визнаний Академією мистецтв, відповідними всеукраїнськими творчими спілками, літературно-мистецькими об'єднаннями;
   •  за спортивні досягнення — високий спортивний результат (встановлення рекорду) або призові місця на чемпіонатах України, Європи, світу серед молодших вікових груп;
   • за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху — активне залучення молоді до роботи в громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, виконання соціально значущих програм і здійснення відповідних заходів.

Термін - до 1 березня, розмір - 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення, Опис, ... вiд 21.11.2007 №1333

Українська