Платні послуги

Додаткова інформація: 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В ІФНУНГ

В 2020/2021 н. р.

ДЕННА ФОРМА

затверджено Вченою радою (протокол №          від             р.) 

 
Спеціальності
 
Вартість одного року навчання, грн., курс,рік вступу
бакалавра
магістра
 
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
1 курс
2 курс
2020
2019
2018
2017
2020
2019
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 
14900
12700
12130
11030
 
17800
15190
Філологія
 
18100
16700
15280
13890
 
20500
19200
Економіка
 
16900
15450
14130
12850
 
20500
17760
Облік і оподаткування
 
16900
15450
14130
12850
 
20500
17760
Фінанси, банківська справа та страхування
 
16900
15450
14130
12850
 
20500
17760
Менеджмент
 
16900
15450
14130
12850
 
20500
17760
Підприємство, торгівля та біржова діяльність
 
16900
15450
14130
12850
 
20500
17760
Маркетинг
 
16900
14050
 
 
 
 
 
Екологія
 
15900
14050
13420
12200
 
17800
16860
Науки про землю
 
15900
14050
13420
12200
 
17800
16860
Інженерія програмного забезпечення
 
18100
17170
16280
13370
 
20800
19750
Комп’ютерна інженерія
 
18100
16860
15420
12730
 
20500
19360
Інформаційні системи та технології
 
18100
16440
15420
12730
 
 
 
Прикладна механіка
 
14900
13110
11990
10380
 
16900
14990
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 
 
14900
 
13530
 
11990
 
11030
 
 
16500
 
14990
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 
 
14900
 
14050
 
12730
 
12730
 
 
17900
16960
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 
14900
13110
11990
9860
 
16900
14990
Телекомунікації та радіотехніка
 
16700
15820
15420
12730
 
 
 
Технології захисту навколишнього середовища
 
15900
14050
13420
12200
 
17800
16860
Гірництво
 
16900
15090
14670
12990
 
19200
18210
Нафтогазова інженерія та технології
 
16900
15610
15130
13620
 
19600
18520
Архітектура та містобудування
 
19600
19360
17700
14930
 
22900
22900
Будівництво та цивільна інженерія
 
14900
13530
11990
11690
 
16900
15510
Геодезія та землеустрій
 
15900
14460
13420
12200
 
18500
16860
Туризм
 
16400
15450
14130
13620
 
18800
17760
Автомобільний транспорт
 
15900
14570
11990
10380
 
17100
15710
Публічне управління та
адміністрування
 
16400
12700
12130
11030
 
16800
 
Матеріалознавство
 
14900
13110
 
 
 
 
 
Галузеве машинобудування
 
14900
13110
 
 
 
 
 
Прикладна фізика
 
14900
13110
 
 
 
 
 
Теплоенергетика
 
 
 
 
 
 
15800
14990
Військова кафедра                      ( нафтогазова інженерія та технології):
студенти ІФНТУНГ
студенти інших ЗВО
 
 
 
 
 
6606
6755
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАОЧНА ФОРМА

В 2020/2021 н. р.

 
Спеціальності
 
Вартість одного року навчання, грн., курс,рік вступу
 
бакалавра
магістра
 
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
1 курс
2 курс
2020
2019
2018
2017
2020
2019
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Маркетинг
 
 11400
 11340
 
 
 
 
 
Економіка
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Облік і оподаткування
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Фінанси, банківська справа та страхування
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Менеджмент
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Підприємство, торгівля та біржова діяльність
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Екологія
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Науки про землю
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Інженерія програмного забезпечення
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Комп’ютерна інженерія
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Інформаційні системи та технології
 
11400
11340
11340
9730
 
 
 
Прикладна механіка
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 
 
11400
 
11340
 
11340
 
9730
 
 
13500
 
13420
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 
 
11400
 
11340
 
11340
 
9730
 
 
13500
 
13420
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 
 
11400
 
11340
 
11340
 
9730
 
 
13500
 
13420
Телекомунікації та радіотехніка
 
11400
11340
11340
9730
 
 
 
Технології захисту навколишнього середовища
 
 
11340
11340
9730
 
13500
13420
Гірництво
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Нафтогазова інженерія та технології
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Архітектура та містобудування
 
 
 
 
 
 
 
 
Будівництво та цивільна інженерія
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Геодезія та землеустрій
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Туризм
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Автомобільний транспорт
 
11400
11340
11340
9730
 
13500
13420
Публічне управління та
адміністрування
 
 
11340
11340
9730
 
 
 
Матеріалознавство
 
 
11340
 
 
 
 
 
Галузеве машинобудування
 
11400
11340
 
 
 
 
 
Прикладна фізика
 
 
 
 
 
 
 
 
Теплоенергетика
 
 
 
 
 
 
   13500

 

 
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ
(станом на 1.01.2020 р.)
 
 
№з/п
Назва платної послуги
Вартість платної
послуги, (грн.)
1
2
3
1
У сфері освітньої діяльності
 
1.1
Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів , укладених з фізичними та юридичними особами студентів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями
 
1) платне навчання
- денна від 9480 до 18600          
- заочна від 8600 до 12900
2) навчання іноземних громадян
від 1800 $ до 2300 $
3) платне навчання курсантів
від 6346,00 до 6489,00
 
1.2
Підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу ( 1,5 – 2 роки навчання )
 
від 20000 до 26500      
 
1.3
Підготовка кваліфікованих робітників в межах ліцензійного обсягу, підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів занятості:
1) моторист бурової установки
2100,00
2) оператор з добування нафти і газу
2200,00
3) електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
3800,00
4) слюсар з обслуговування бурових
2100,00
5) оператор верстатів з програмним керуванням
1500,00
6) електрогазозварники
5700,00
7) помічник бурильника
3300,00
1.4
Підготовка водіїв за спецкурсом вартістю
від 348,00 до 2082,00
1.5
Навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянства; стажування іноземців та осіб без громадянства: платне навчання студентів
17817,00
 
1.6
Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, послуги, пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням
1) плата за прийом кандидатських іспитів
від 940,00 до 2100,00
2) плата за підготовку доктора філософії
від 16400,00 до 21000,00
3) плата за захист дисертації
згідно індивідуальних
розрахунків
1.7
Підготовка до вступу до вищого навчального закладу (іноземця)
1300$
1.8
Підготовка водіів категорії «В»і «С»            
від 3620 до 3800
1.9
Ксерокопіювання ( формат А 4)
1,50
 
2
У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та
спорту
2.1
Організація, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів з використанням матеріально-технічної бази університету, які не передбачені навчальними планами та не належать до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету:
1) гурток з тенісу ( за 1 годину) дорослого/дитини 
72,00/60,00
2) плавання в басейні (за 1 годину) дорослого/ дитини
56/46
3) користування спортзалами, біговими доріжками,
тенісними кортами , футбольним полем
від 60,00 до 1800,00 
3
У сфері житлово-комунальних послуг
 
3.1
Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків
університету для проживання :
 
1) особам, які навчаються в університеті (в місяць)
520,00
2) особам-іноземцям (в місяць)
від 1100,00 до 1464,00
4
Інші послуги
 
4.1
Забезпечення оформлення (виготовлення) пластикових посвідчень про
закінчення аспірантури
36,00
4.2
Забезпечення оформлення (виготовлення) пластикових студентських
квитків державного зразка
51,00
4.3
Забезпечення оформлення (виготовлення) пластикових свідоцтв про
підвищення робітничих кваліфікацій
36,00
4.4
Забезпечення оформлення (виготовлення) додатку до диплома європейського зразка       
від 25,00 до 57,00
4.5
Забезпечення оформлення (виготовлення) додатку до диплома ІФНТУНГ
21,00
4.6
Забезпечення доступу Користувача до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальної мережі Університету для проведення наукової і науково-технічної роботи (в місяць)
від 30,00 до 60,00
підключення до мережі
50,00

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В ІФНТУНГ

В 2019/2020 н. р.

Денна форма

затверджено Вченою радою (протокол № 05/599 від 26.06.2019 р.)

Спеціальності
Вартість одного року навчання, грн., курс, рік вступу
бакалавра
магістра
 
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
1 курс
2 курс
2019
2018
2017
2016
2019
2018
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 
 
12200
 
11660
 
10600
 
10600
 
 
14600
 
13990
Філологія
 
16050
14680
13350
13090
 
18450
17620
Економіка
 
14850
13580
12350
12350
 
17070
16300
Облік і оподаткування
 
 
14850
 
13580
 
12350
 
12350
 
 
17070
 
16300
Фінанси, банківська справа та страхування
 
 
14850
 
13580
 
12350
 
12350
 
 
17070
 
16300
Менеджмент
 
14850
13580
12350
12350
 
17070
16300
Підприємство, торгівля та біржова діяльність
 
 
14850
 
13580
 
12350
 
12350
 
 
17070
 
16300
Маркетинг
 
13500
 
 
 
 
 
 
Екологія
 
13500
12900
11720
10600
 
16200
15480
Науки про землю
 
13500
12900
11720
10850
 
16200
15480
Інженерія програмного забезпечення
 
 
16500
 
15640
 
12850
 
12850
 
 
18980
 
18770
Комп’ютерна інженерія
 
 
16200
 
14820
 
12230
 
12230
 
 
18600
 
17780
Інформаційні системи та технології
 
 
15800
 
14820
 
12230
 
 
 
 
 
Прикладна механіка
 
12600
11520
9980
9980
 
14400
13830
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 
 
13000
 
11520
 
10600
 
10600
 
 
14400
 
13830
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 
 
13500
 
12230
 
12230
 
12230
 
 
16300
 
14680
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 
 
12600
 
11520
 
9480
 
9480
 
 
14400
 
13830
Телекомунікації та радіотехніка
 
15200
14820
12230
12230
 
 
 
Технології захисту навколишнього середовища
 
 
13500
 
 
12900
 
11720
 
10600
 
 
16200
 
Гірництво
 
14500
14100
12480
11600
 
17500
16900
Нафтогазова інженерія та технології
 
 
15000
 
 
14540
 
13090
 
12230
 
 
17800
 
17450
Архітектура та містобудування
 
18600
17010
14350
14350
 
22000
20420
Будівництво та цивільна інженерія
 
13000
11520
11230
11230
 
14900
14270
Геодезія та землеустрій
 
13900
12900
11720
10850
 
16200
15480
Туризм
 
14850
13580
13090
11850
 
17070
16300
Автомобільний транспорт
 
 
14000
 
11520
 
9980
 
9980
 
 
15100
 
13830
Публічне управління та
адміністрування
 
 
12200
    
11660
 
10600
 
 
 
 
Матеріалознавство
 
12600
 
 
 
 
 
 
Галузеве машинобудування
 
12600
 
 
 
 
 
 
Прикладна фізика
 
12600
 
 
 
 
 
 
Теплоенергетика
 
 
 
 
 
 
14400

 

 

Заочна форма

 
Спеціальності
 
Вартість одного року навчання, грн., курс,рік вступу
бакалавра
магістра
 
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
 
1 курс
2 курс
2019
2018
2017
2016
2019
2018
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
 
 
Філологія
 
 
 
 
 
 
 
 
Економіка
 
10900
10900
9350
8600
 
12900
12900
Облік і оподаткування
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Фінанси, банківська справа та страхування
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Менеджмент
 
10900
10900
9350
8600
 
12900
12900
Підприємство, торгівля та біржова діяльність
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Екологія
 
10900
10900
9350
8600
 
12900
12900
Науки про землю
 
10900
10900
9350
8600
 
12900
12900
Інженерія програмного забезпечення
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Комп’ютерна інженерія
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Інформаційні системи та технології
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Прикладна механіка
 
10900
10900
9350
8600
 
12900
12900
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Телекомунікації та радіотехніка
 
10900
10900
9350
8600
 
 
 
Технології захисту навколишнього середовища
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
 
Гірництво
 
10900
10900
9350
8600
 
   12900
12900
Нафтогазова інженерія та технології
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
12900
 
12900
Архітектура та містобудування
 
 
 
 
 
 
 
12900
 
12900
Будівництво та цивільна інженерія
 
 
 
 
 
 
12900
    12900
Геодезія та землеустрій
 
10900
10900
9350
8600
 
12900
12900
Туризм
 
10900
10900
9350
8600
 
 
 
Автомобільний транспорт
 
 
10900
 
10900
 
9350
 
8600
 
 
 
12900
 
12900
Публічне управління та
адміністрування
 
 
 
 
 
 
 
 
Матеріалознавство
 
 
 
 
 
 
 
 
Галузеве машинобудування
 
 
 
 
 
 
 
 
Прикладна фізика
 
 
 
 
 
 
 
 
Теплоенергетика
 
 
 
 
 
 

 

 

Українська