Персонал кафедри

 

    Петренко Віктор Павлович

Петренко

Віктор Павлович

Доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування

У 2009 році захистив докторську дисертацію «Управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем» (Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, м. Львів).

Вчене звання професора присвоєно по кафедрі менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ у 2011 році.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію «Пневматичні двоходові аналого-цифрові перетворювачі слідкуючого врівноваження» (Азербайджанський інститут нафти і хімії ім. М. Азізбекова, м. Баку).

Вчене звання доцента присвоєно у 1991 році по кафедрі автоматизації виробничих процесів ІФІНГ.

Автор понад 400 наукових праць (монографії, навчальні посібники, винаходи, статті і тези доповідей), опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки наукової діяльності на сучасному етапі – керівник наукової школи «Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах», підготував до захисту 13 кандидатів і 4-х докторів економічних наук, 2-х кандидатів наук з державного управління.

Викладає навчальні дисципліни: «Економіка управління», «Теорія організацій», «Управління змінами», «Управління персоналом», «Стратегічне управління», «Антикризове управління».

Дзвінчук Дмитро Іванович Дзвінчук

Дмитро Іванович

 

 

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування. Заслужений працівник освіти України. Відмінник народної освіти.

У 2007 році захистив докторську дисертацію «Сучасні тенденції розвитку та управління освітою» (Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України, м. Київ).

Вчене звання професора присвоєно по кафедрі публічного управління та адміністрування ІФНТУНГ у 2008 році.

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію «Психолого-методичні засади розробки програм підвищення кваліфікації державних службовців (освітня сфера)» (Українська Академія державного управління при Президентові України, м. Київ).

Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі державного управління ІФНТУНГ у 2003 році.

Автор більше 100 наукових праць (монографії, навчальні посібники, статті і тези доповідей), опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: проблеми філософії освіти, неперервна освіта, психологія управління, правове забезпечення управління, підвищення кваліфікації управлінців, підвищення ефективності управління на регіональному рівні. 

Викладає такі навчальні дисципліни: «Філософія та історія публічного управління», «Прийняття рішень в публічному управлінні», «Інституційне забезпечення публічного управління», «Психологія управління».

Керівник проекту «Обізнані мешканці – сильна громада» (Фонд Східної Європи,  період реалізації 16.11 2015 року – 31.10.2016 року), за результатами реалізації проекту створено дві ОТГ в області – Космацька ОТГ, 2016 р. та Яблунівська, 2017 р.

Один із засновників та керівник Івано-Франківської обласної громадської організації «Суспільна амністія».

Член Івано-Франківської обласної громадської організації «Асоціація випускників магістратури державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу».

Впродовж  п’яти останніх скликань є депутатом Івано-Франківської обласної ради, член президії обласної ради, очолював комісію з питань освіти і науки, експертну комісію обласної ради з оцінки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

      Мазак Андрій Вальдемарович

Мазак

Андрій Вальдемарович

 

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію «Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект» (Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ).

Присвоєно вчене звання доцента (по кафедрі державного управління) у 2007 році.

Автор понад 40 наукових праць опублікованих у фахових виданнях України, зарубіжних наукових часописах та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій. Підготував більш як 30 навчально-методичних видань.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: державна політика у сфері освіти, професійна підготовка державних службовців, реформування владних відносин різних рівнів в умовах євроінтеграції.

Викладає такі навчальні дисципліни/модулі: «Методологія досліджень проблем публічного управління», «Глобалізація, євроінтеграція та національна безпека», «Службова кар'єра публічного службовця», «Реформи публічного управління та адміністрування».

 

    

 

Орлів Мар’яна Степанівна

Орлів

Мар’яна Степанівна

Доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2019 році захистила докторську дисертацію «Механізми державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади в Україні» (Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ).

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Управлінський облік виробничих витрат в нафтогазовій геологорозвідці» (Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль).

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, має досвід експертної та тренерської роботи у міжнародних проектах.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: професійний та особистісний розвиток державних службовців, управління людськими ресурсами, системне лідерство, забезпечення інституційної спроможності органів влади.

 

  Струк Наталія Петрівна

Струк

Наталія Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Удосконалення процесу ціноутворення на послуги підприємств газотранспортної і газорозподільної систем» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ).

Присвоєно вчене звання доцента у 2011 році.

Автор 57 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: державне управління якістю життя населення, оцінка стану соціально-економічного розвитку територій.

Викладає такі навчал ьні дисципліни: «Економіко-аналітична діяльність публічного службовця», «Вступ до публічних фінансів», «Основи економіки».

  

Гречаник

Богдан Васильович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-економічне забезпечення інноваційно спрямованого розвитку підприємств» (Інститут регіональних досліджень, м. Львів).

Присвоєно вчене звання доцента у 2009 році.

Автор понад 50 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрями діяльності на сучасному етапі: проблеми активізації інноваційної діяльності, стратегічне планування, управління місцевим економічним розвитком.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Регіональний розвиток», «Фінансовий менеджмент», «Управління змінами та інновації в публічному управлінні», «Стратегічне управління», «Проектний менеджмент»,

 

Баран

Марія Петрівна

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; диплом ДК 003101 від 22 грудня 2011 р.).

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (атестат доцента 12 ДЦ № 037210 від 17 січня 2014 р.)

Автор понад 70 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: децентралізація, секторальні реформи в Україні, управління людськими ресурсами, написання та управління проектами.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Децентралізація публічного адміністрування», «Планування і проектування в публічному управлінні», «Децентралізація та публічне управління».

 

Остап’як Василь Іванович

Остапяк

Василь Іванович

Кандидат політичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2019 році захистив докторську дисертацію «Стратегічне партнерство міжнародних акторів: концептуальний і прикладний виміри» (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, м. Чернівці).

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Антикризові стратегії України, Республіки Білорусь та Російської Федерації (порівняльний аналіз)»(Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, м. Київ).

Автор понад 70 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах, трансатлантичні дослідження, стратегічне партнерство.

Викладає такі навчальні дисципліни: «ЄС і Україна. Інтеграція і глобалізація», «Виклики глобалізації».

 

Арабчук Ярослав Ілліч

Арабчук

Ярослав Ілліч 

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування. Заслужений економіст України.

У 2011 році захистив дисертацію «Основні чинники соціалізації особистості в полікультурному середовищі» (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова м. Київ).

Присвоєно вчене звання доцента у 2014 р.

Автор понад 30 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі – державна політика у сфері реформування публічної влади в Україні.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Контролінг в публічному управлінні», «Регіональне та місцеве врядування», «Управління публічними фінансами», «Бюджетування в публічних організаціях».

 

Озьмінська Ірина Дмитрівна

Озьмінська

Ірина Дмитрівна

Кандидат філософських наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «Мова як чинник формування самосвідомості особистості» (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ).

Автор понад 20 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій. Автор практикуму «English for Public Administration» (м. Івано-Франківськ, 2017 р.)

Напрямки діяльності на сучасному етапі: державна політика у сфері мовного законодавства, іноземна мова у smart-суспільстві, методика викладання іноземної мови для дорослих, англійська мова у публічному управлінні.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Філософія», «Іноземна мова», «Ділова іноземна мова», «Професійна іноземна мова в публічному управлінні».

 

Кушнірюк Володимир Михайлович

Кушнірюк

Володимир Михайлович

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Гуманізація міжособистісних стосунків як умова запобігання конфліктів у педагогічному процесі» (Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАН України, м. Київ).

Присвоєно вчене звання доцента у 2005 році.

Автор понад 30 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: управлінське лідерство, організація діяльності публічного управлінця, службовий та діловий етикет, психологія публічного управління.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Лідерство та керівництво на публічній службі», «Організація діяльності публічного службовця», «Психологія управління», «Організаційна психологія та соціологія», «Соціологія», «Особисті якості».

 

Мосора Лариса Степанівна

Мосора

Лариса Степанівна

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Організаційно-правові засади відкритості державної служби в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду» (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпро).

Автор понад 50 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: державна кадрова політика, кадрова політика в органах місцевого самоврядування.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Публічна служба», «Публічні послуги», «Система публічного адміністрування», «Економічне врядування та публічні фінанси».

 

Білоцький Олександр Вікторович

Білоцький

Олександр Вікторович

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Речові права на чуже житло» (Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, м. Київ).

Присвоєно вчене звання доцента у 2014 році

Автор понад 30 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: житлові правовідносини, правове забезпечення публічного управління, антикорупційна політика в Україні.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Іституціональне забезпечення публічного управління», «Правове забезпечення публічного управління», «Міжнародне законодавство», «Міжнародні організації».

 

Красій Марія Омелянівна

Красій

Марія Омелянівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: взаємозв’язок кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем» (Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, м. Київ).

Автор понад 30 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: державна політика у сфері боротьби зі злочинністю, антикорупційна політика в Україні, кримінальне право України.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Конституційне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Правове забезпечення публічного управління», «Запобігання корупції».

 

Малімон Віталій Іванович

Малімон

Віталій Іванович

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію «Культурна політика держави як фактор реформування суспільства» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ).

Присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування у 2015 році (12ДЦ № 042085).

Автор понад 100 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, а також навчальних посібників з грифом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: філософські засади управлінської діяльності, філософія самотності, соціальна та гуманітарна політика.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Національна та громадська безпека», «Публічне управління», «Психологія», «Соціальна та гуманітарна політика», «Комунікативна діяльність в публічному управлінні», «Державне управління та регулювання суспільних відносин».

 

 

Федорищак Христина Іванівна

Федорищак

Христина Іванівна

Кандидат політичних наук, викладач кафедри публічного управління та адміністрування

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «Інституційні механізми реалізації політики пам’яті на державному рівні (на прикладі України та Республіки Польща)» (Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса)

Автор 20 наукових праць опублікованих у фахових виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі – публічна політика в Україні та світі .

Викладає такі навчальні дисципліни: «Міжнародні організації»; «Формування та реалізація публічної політики».

 

Серняк Олег Ігорович

Серняк

Олег Ігорович

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію «Теоретичні засади формування адміністративного капіталу: державно-управлінський аспект» (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів).

Автор понад 30 наукових публікацій, зокрема монографії, статей в «Енциклопедії державного управління» та «Енциклопедичному словнику з державного управління», статей у періодичних фахових виданнях з державного управління, тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Напрямки діяльності на сучасному етапі: інституційний аудит органів виконавчої влади, державно-громадський механізм забезпечення якості вищої освіти, формування місії держав і державних інституцій.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Принципи та етика управління», «Інституціональне та правове забезпечення публічного управління», «Прийняття адміністративних рішень».

 

 

Українська