01. Основна інформація

 
 
Офіційна наша назва - Первинна профспілкова організація студентiв  Івано-Франківського нацiонального технiчного унiверситету нафти і газу .
Скорочено  - Профспілка студентів ІФНТУНГ або Student Union.
 
Часом, ти можеш почути - профком студентів або студенський профком. Нас так називають тому, що профспілковий комітет (профком) - це виконавчий орган всієї організації.
 
Профспілка студентів ІФНТУНГ (Student Union)  це добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує студентів університету з метою захисту, представництва прав та інтересів членів профспілки та є незалежною від адміністрації ІФНТУНГ.
 
Переваги приєднання до профспілки студентів:
 • На всіх рівнях  ми представляємо та захищаємо твої права та інтереси, зокрема при встановленні та нарахуванні стипендії, організації навчального та наукових процесів, встановлення оплати за проживання в гуртожитках, контролює виконання умов договору про навчання та дотримання техніки безпеки.
 • Надаємо інформаційний супровід у питаннях, які можуть виникнути протягом всього Вашого навчання і Університеті.
 • Без нашої згоди тебе не можуть відрахувати з університету та виселити з гуртожитку.
 • Надаємо грошову допомогу за якою ти можеш звернутися в разі нещасного випадку чи хвороби, а також новорічні подарунки!
 • Пропонуємо безкоштовні або зі знижкою квитки на спортивні події, кіно, концерти та інше.
Якщо ти хочеш працювати у великій згуртованій команді, знайти багато нових друзів, розкрити свій потенціал та набути організаторсьного досвіду — ВСТУПАЙ ДО НАС!

Питання щодо профспілки, які найчастіше виникають у студентів

 1.Що таке профспілка?
 2.Що конкретно профспілка може дати студенту?
 3.Як стати членом профспілки?
 4.Який розмір профспілкивх внесків?
 5.Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?
 6.Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?
 7.Чи підтримає мене профком у разі конфлікту з керівництвом або викладачами університету?
 8.Чи впливає членство в профспілці на здачу сесії?
 9.Чи контролює профком призначення стипендії, матеріальної допомоги, премії або надбавки (чи може вплинути на розмір, запобігти затримці видачі тощо)?
 10.Чи може профком видавати премії? Якщо "так", то за що і в якому розмірі?
 11.Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують?
 12.Чи може профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку? 
 13.Які права члена профспілки?
 14.Які обов’язки членів профспілки?
 15.Чи підконтрольний профком адміністрації університету?
 16.Як функціонує профспілкова система (як стати профоргом, членом профбюро, як "влитися в тусовку")?
 

1.Що таке профспілка?
Первинна профспілкова організація студентів ІФНТУНГ - це добровільна неприбуткова громадська організація студентів та аспірантів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів профспілки.

2.Що конкретно профспілка може дати студенту? 

 •  Можливість захисту профспілкою їх прав та інтересів;
 •  Можливість брати участь в громадському житті та управлінні університетом;
 •  При необхідності одержувати матеріальну (грошову) допомогу;
 • Надаємо інформаційний супровід у питаннях, які можуть виникнути протягом всього Вашого навчання і Університеті.
 • Без нашої згоди тебе не можуть відрахувати з університету та виселити з гуртожитку.
 • Безкоштовні або зі знижкою квитки на спортивні події, кіно, концерти та інше.

3.Як стати членом профспілки?
Членом профспілки може стати будь-який студент університету, який регулярно сплачує профспілкові внески, незалежно від форми навчання або інших обмежень. 

4.Який розмір профспілкивх внесків?
Розмір профспілкових внесків складає:
- для студентів денної бюджетної форми навчання, які отримують стипендію - 2% від розміру стипендії (внески сплачуються відповідно до заяви студента через бухгалтерію університету із стипендії).
- для студентів денної контрактної форми навчання – 50грн. за навчальний рік(внески сплачуються готівкою 1 раз протягом навчального року).
Членство в профспілковій організації виключно добровільне.

5.Якщо студент не є членом профспілки, чи може він користуватися профспілковими пільгами?
Ні.Якщо студент не є членом профспілки, він не може користуватися профспілковими пільгами

6.Що потрібно зробити для отримання пільг від профспілки (процедура подачі заяв тощо)?
Написати відповідну заяву підтверджену відповідною довідкою (матеріальна допомога, путівка на лікування, до санаторію-профілакторію, на відпочинок тощо);
віддати до профбюро свого інституту.

7.Чи підтримає мене профком у разі конфлікту з керівництвом або викладачами університету?
Так, якщо адміністрацією або викладачем порушені права студента.

8.Чи впливає членство в профспілці на здачу сесії?
На здачу сесії впливає знання предмету, членство в профспілці на це не впливає.

9.Чи контролює профком призначення стипендії, матеріальної допомоги, премії або надбавки (чи може вплинути на розмір, запобігти затримці видачі тощо)?
Так. На кожному  інституті є стипендіальна комісія, яка займається питаннями призначення стипендій, матеріальних допомог, премій та надбавок. До складу комісії обов'язково входить голова профбюро інституту. З ним узгоджуєтся усі накази про призначення стипендій, надбавок, матеріальних допомог.

10.Чи може профком видавати премії? Якщо "так", то за що і в якому розмірі?
Так. Премія видається за активну роботу на інституті або в універсітеті. Розмір премії визначається в кожному окремому випадку.

11.Чи може профспілка допомогти, якщо студента відраховують?
Так. Якщо студента відраховують з причин, не пов'язаних з успішністю (порушення правил внутрішнього розпорядку в університеті або гуртожитку тощо), наказ про відрахування має обов'язково узгоджуватись з профбюро інституту або профкомом студентів.

12.Чи може профспілка допомогти, якщо студента виселяють з гуртожитку?
Так. У випадку, коли студента виселяють з гуртожитку через порушення правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках або за інших обставин, не пов'язаних з успішністю. Таке розпорядження має обов'язково узгоджуватись з профкомом студентів. Якщо ж студента відрахували з університету, він має протягом 2-х тижнів виселитись з гуртожитку.

13.Які права члена профспілки?
Члени профспілки мають право:
 на представництво, здійснення та захист профспілкою їх прав та інтересів;
 на правовий захист, безоплатну юридичну допомогу;
 на участь у акціях та заходах які проводить профспілка;
 обирати i бути обраним до профспілкових органів усіх рівні;
 на одержання пільгових путівок на санаторне-курортне лікування та відпочинок при наявності коштів, матеріальної допомоги на підставі рішення  первинної профспілкової організаціі тощо.

14.Які обов’язки членів профспілки?
Члени профспілки зобов'язані:
 визнавати і виконувати Статут;

 •  регулярно сплачувати членські внески;
 •  особисто брати участь у діяльності профспілкової організації;
 •  виконувати рішення профспілкових органів;
 •  не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки.
15.Чи підконтрольний профком адміністрації університету?
Ні. Відповідно до Закону України "Про профспілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (адміністрації університету), інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
Профком студентів співпрацює з адміністрацією універсітету по всіх питаннях, що стосуєтся умов навчання, побуту, та дозвілля студенів.

16.Як функціонує профспілкова система (як стати профоргом, членом профбюро, як "влитися в тусовку")?
Раз в два-три роки на інституті проводиться чергова звітно-виборна конференція, на якій кожен може стати членом профбюро. "Влитися в тусовку" просто, Профспілка відкрита для всіх!

 
Українська