Персонал кафедри

Додаткова інформація: 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД:

1. Завідувач кафедри  - Олійник Андрій Петрович - проф., д.т.н.

2. Незамай Борис Сергійович - к.т.н., доц.

3. Малько Олександр Григорович - к.т.н., доц.

4. Михайлюк Ірина Романівна - к.пед.н, доц.

5. Процюк. Василь Романович - к.т.н., доц.

6. Семенчук Андрій Васильович - к.фіз.-мат. наук, доц.

7. Бачук Василь Васильович - к. фіз. - мат. наук

8. Крихівський Михайло Васильович - к.т.н.

9. Нісонський Володимир Павлович - к.т.н.

10. Ваврик Тетяна Олександрівна - асистент

11. Григорчук Галина Василівна - асистент

12. Процюк Галина Ярославівна - асистент

 

УЧБОВО-ДОПОМІЖНИЙ СКЛАД: 

1. Подубинська Наталія Дмитрівна - завідувач лабораторіями;

2. Царева Олександра Степанівнаінженер 1 категорії (інженер кафедри)асистент - сумісн.;

3. Москаленко Галина Володимирівнатехнік 1 категорії (0,5 ст. на час декрету Небор О. М.); 

4. Небор Оксана Миколаївна технік 1 категорії (декретна відпустка);

5. Михайлів Наталія Богданівна технік 1 категорії (0,5 ст. на час декрету Небор О. М.)

 

Українська