Освітні програми

 

Галузь знань: 27 – Транспорт

Спеціальність: 274 – Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма: Автомобільний транспорт (бакалаврська)

274-at-bac.pdf

Галузь знань: 27 – Транспорт

Спеціальність: 274 – Автомобільний транспорт

Освітньо-професійна програма: Автомобільний транспорт (магістерська)

274-at-mag.pdf

 

Українська