14. Практична підготовка здобувачів

Додаткова інформація: 

 

ПЛАНУВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ (2020/2021 навчальний рік)

ПЛАНУВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ (2019/2020 навчальний рік)

 

 

1. БЛАНК договору про проведення практики студентів ІФНТУНГ

(для погодження необхідні підписи: провідного юрисконсульта, начальника навчального відділу,

проректора з науково-педагогічної роботи, для засвідчення - печатка ІФНТУНГ)

2. БЛАНК направлення на практику

3. БЛАНК щоденника практики

Українська