Вступнику

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки готує фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" за двома освітньо-професійними програмами "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" та "Інформаційно-вимірювальні смарт-технології".
Мета освітньої програми "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" підготовка бакалаврів, здатних до розв’язання задач розроблення та використання засобів вимірювальної техніки, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, а також прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Мета освітньої програми "Iнформаційно-вимірювальні смарт-технології" підготовка бакалаврів здатних до комплексного вирішення складних задач з розроблення, проектування, виготовлення та експлуатації сучасних засобів вимірювальної техніки, у тому числі складних інформаційно-вимірювальних систем і комплексів, створених на базі сучасної мікропроцесорної техніки та програмованої логіки. Набуття знань з нових технологій при вимірюванні, контролі, діагностуванні та випробуванні інтелектуальних засобів та систем.
Кафедра готує магістрів за двома освітньо-професійними програмами "Прилади та системи неруйнівного контролю" та "Метрологія та вимірювальна техніка"
Українська