Історія кафедри

Додаткова інформація: 

З 27 серпня 2018 року згідно наказу №119 від 14 травня 2018 року утворено кафедру прикладної математики. До складу новоствореної кафедри ввійшли кафедра математичних методів інженерії та кафедра інформатики. Очолив кафедру проф., д.т.н. Олійник Андрій Петрович.

 Кафедра ММІ створена наказом ректора ІФНТУНГ № 03 від 15 січня 2014 р. з метою концентрації наукового потенціалу вчених для розв’язання задач, пов’язаних з підготовкою висококваліфікованих фахівців, покращення їх математичної підготовки, більш ефективної організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення. Завідувачем кафедри став д-р техн. наук, проф. Д. Ф. Тимків

Кафедра Інформатики була сформована у 2003 р. у результаті реорганізації кафедри «Прикладної математики». Її завідувачем став д–р техн. наук, проф. Д. Ф. Тимків.

До сучасного складу кафедри прикладної математики входить п'ятнадцять викладачів, серед яких два доктори технічних наук, професори; дев'ять кандидатів наук, доцентів (із них четверо на посаді доцента) та четверо асистентів. Ще семеро співробітників складають штат навчально-допоміжного персоналу. За період існування структурних підрозділів, які ввішли до складу новостеорної кафедри, відбувся захист пяти кандидатських дисертацій.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних дисциплін для студентів I курсів, а також спеціалізованих дисциплін для студентів старших курсів.

Колективом кафедри здійснюється організація лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з дисциплін математичного профілю і з  загально-технічних дисциплін в області інформатики, програмування, інформаційних технологій. Для вдосконалення учбового процесу та підвищення рівня методики викладання працівниками кафедри випущені й розробляються методичні та навчальні посібники для студентів різних спеціальностей. 

Українська