Навчально-методичні розробки

Додаткова інформація: 

Методичне забезпечення дисциплін

1. Архітектура комп'ютерів

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

 

2. Інформатика

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

Самостійна робота

Збірник задач

 

3. Інформатика та комп'ютерна техніка.

Конспект лекцій

Лабораторний практикум

 

4. Інформатика та програмування.

Спеціальність "Нафтогазова інженерія" (Інститут нафтогазової інженерії)

Методичні вказівки до лабораторних робіт

Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт

Самостійна робота

Спеціальність "Нафтогазова інженерія" (Інститут інженерної механіки)

Лабораторний практикум

Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт 

 

5. Інформаційні технології в управлінні

Навчальний посібник

Практичний курс

 

6. Інформатика та комп'ютерні системи в екології

Конспект лекцій

 

7. Комп'ютерні технології та програмування

Навчальний посібник

Навчальний посібник

 

8. Математичні основи інформаційної діяльності

Конспект лекцій

Навчальний посібник

 

9. Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

Навчальний посібник

Лабораторний практикум

 

10. Організація та управління баз даних

Навчальний посібник

 

11. Операційні системи

Навчальний посібник

Навчальний посібник

 

12. Основи системного аналізу

Навчальний посібник

1. Незамай Б. С., Семенчук А. В., Ленюк М. В. Високорівневі технології обробки мовної інформації: конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 40с

2. Незамай Б. С., Яцишин М. М., Дитко Т. В. Емпіричні методи програмної інженерії: конспект лекцій  - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 74с.

3. Олійник А. П., Незамай Б. С. Математичні основи АСУ: конспект лекцій - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 50с.

4. Чумаченко Я. В., Семенчук А. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: конспект лекцій  - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. -120с.

5. Незамай Б. С., Бачук В. В. Емпіричні методи програмної інженерії: лаб. практикум - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. -44с.

Українська