Наукові публікації

Додаткова інформація: 

Статті

 1. Петрина Д.Ю. Вплив високотемпературної термомеханічної обробки на внутрішнє тертя Сталі 50ХН. – Прогресивні технології і системи машинобудування, Міжнародний збірник наукових праць, №2(48), Донецький національний технічний університет,  2014.
 2.  В.М.Мойсишин, Б.Д. Борисевич, Ю.Л. Гаврилів, Б.І.Смага Оцінка впливу жорсткості та демпфування бурильного інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами. - Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ №2,(51) 2014, Івано-Франківськ. націонал. техн. ун-т нафти и газу.
 3. Попович В.Я., Сенчішак В.М., Харун В.Р. Дослідження впливу динамічних похибок важільного механізму верстата-гойдалки на деформацію і переміщення його ланок // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. - № 4(53) – с. 135-140.
 4. Іващенко В.Т., Лях М.М., Витвицький  В.С. Динамічні навантаження в механізмах підіймального комплексу БУ при спускопідіймальних операціях // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2015. - №1.
 5. Журавльов Д.Ю. Термодинамический предел поверхностных слоев полимерных накладок при фрикционном взаимодействии // Восточно-европейский журнал передових технологий.  – 2014. - № 2/11(68) – с. 20-25.
 6. Воробйов М.С., Прокопенко Д.П. Адаптивний зрівноважу вальний пристрій двоплечого балансирного верстата-качалки //Інтелектуальний продукт вчених і винахідників Прикарпаття. – Івано-Франківськ. – 2015. – С.61-64.
 7. Петрина Д.Ю., Петрина Ю.Д., Лукань Т.В., Сидор П.Я. Закономірності поширення тріщин в бурильних трубах при циклічному навантаженні // Перспективні технології та прилади.  - Луцьк, 2014, №5(2), С.134-137.
 8. Петрина Д.Ю., Петрина Ю.Д., Яким Р.С., Венгринюк Т.П., Пицків Н.Я. Підвищення надійності породоруйнівних зубків в три шарошкових бурових долотах //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.  - 2014, №1(50), С.82-87.
 9. Петрина Д.Ю. Вплив високотемпературної термомеханічної обробки на внутрішнє тертя сталі 50ХН // Прогресивні технології і системи машинобудування. – Донецьк: Дон НТІ 2014. - №2(48). С.38-44.
 10. Петрина Ю.Д., Шуляр Б.Р., Петрина Д.Ю., Яким Р.С., Сидор П.Я., Венгринюк Т.П. Оцінка в’зких властивостей пластично деформованих сталей газопроводів //Науковий вісник. -  2(37)2014. С.67-76.
 11. Петрина Д.Ю. Вплив тривалої експлуатації на в’язкість сталей резервуарів і нафтогазопроводів //Наукові нотатки Луцького державного технічного університету, 2014, вип.47, С. 143-146.
 12. Петрина Д.Ю., Петрина Ю.Д., Гоголь М.М., Гоголь В.М., Сидор П.Я. Аналіз корозійного руйнування внутрішніх поверхонь обладнання для зберігання нафти //Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2014, №3(52), С.166-175.
 13. Петрина Д.Ю., Петрина Ю.Д., Шуляр Б.Р. Оцінка тріщиностійкості магістральних трубопроводів за ударною в’язкістю //Нафтогазова галузь України. 2014, №5, С.30-31.
 14. Popovych O., Popovych V., Karpash M. Advantages of ultrasonic phased array for corrosion inspection in oil and gas industry //Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х т. Спецвипуск журналу „Фізико-хімічна механіка матеріалів”. - № 10. – Львів: Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України, 2014. – Т.2. – с.576-578.
 15. Петрина Д.Ю., Петрина Ю.Д., Шуляр Б.Р., Гоголь В.М. Оцінка конструктивної в’язкості матеріалів резервуарів нафти та трубопроводів на пізній стадії експлуатації //Нафтогазова енергетика. Всеукраїнський науково-технічний журнал. 2014, №2(22), С.43-50.
 16. Canehmedov E.X., Eliyev E.X., Volcenko A.I., M.Y.Cavadov The frictional interaction in electrical and thermal fields of metal friction pairs / – SAEQ Contents, apr.-may- june. – 2014, p. 5-20.
 17. Janahmadov A. Kh., Volchenko A.I., Pirverdiev E.S., Volchenko D.A., Volchenko N.A., Zhuravlev D.Y. The characteristic analysis of changes in the processes, phenomena and effects within working layers of metal polymer pairs during electro-thermo-mechanical friction/ - SAEQ Contents, jan.-feb.-mar.–2014, p.1-12.
 18. Джанахмедов А.Х., Вольченко А.И., Красин П.С. [и др.] Электротермический износ и разрушение ободов тормозных шкивов буровых лебедок (часть первая) //Вестник Азербайджанской инженерной академии. – Баку, 2015. -№7/1. С.35-56.
 19. Чудык И.И., Гриджук Я.С., Милостян М.О. Особенности прохождения участка бурильной колонны в скважине по винтовой траектории при наличии интенсивного точечного трения // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море (ОАО ВНИИОЭНГ). – Москва, 2014. – №5 – С. 12-16.
 20. Ивасив В.М., Василишин В.Я., Гриджук Я.С., Стелига И.И., Юрыч Л.Р. Оценка напряженного состояния в сечениях насосно-компрессорных труб с использованием кинематических характеристик их колебаний // Нефтепромысловое дело (ОАО ВНИИОЭНГ). – Москва, 2014. – №10 –С. 47-53.
 21. Івасів В.М., Ногач М.М., Гриджук Я.С., Юрич А.Р., Яциняк І.І., Рачкевич Р.В., Гриців В.В., Юрич. Л. Р., Буй В.В. Пристрій для вимірювання зусиль в колоні бурильних труб Патент на корисну модель №88307. (Державний реєстр патентів України на корисні моделі 11.03.2014р.)
 22. Гриджук Я.С., Андрусяк А.В., Кичма М.В. Дослідження залежності між напруженнями в елементах бурильного інструменту та характеристиками його коливального руху // Нафтогазова енергетика. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – №1(21) – С. 7-15
 23. Лисканич М.В., Гриджук Я.С., Андрусяк А.В., Лисканич О.М. Критерій безпечної експлуатації елементів бурильної колони при випадковому вібраційному навантаженні // Вібрації в техніці та технологіях – Львів, 2014. – №4(76) – С. 64-72.
 24. Івасів В.М., Гриджук Я.С., Юрич Л.Р.Аналіз причин руйнування елементів бурильної колони // Технологический аудит и резервы производства – Харків, 2014. – №6/4(20) – С. 15-17.
 25. Гриджук Я.С. Визначення напружень згину в поперечних перерізах колони насосно-компресорних труб за геометричними параметрами її просторової деформації // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – №1(54) – С. 15-24.
 26. Гриджук Я.С. Кінетичний потенціал колони насосно-компресорних труб як енергетичний критерій втомної міцності її елементів // Науковий вісник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – №1(38) – С. 70-76.
 27. Джус А.П., Гриджук Я.С. Забезпечення процесів завантаження і розвантаження морських транспортних засобів при транспортуванні стиснутого природного газу // Технологический аудит и резервы производства – Харків, 2015. – №2/1(22) – С. 64-69.
 28. Лисканич М.В., Чудик І.І., Гриджук Я.С., Юрич Л.Р. Кінематичні передавальні функції колони бурильних та насосно-компресорних труб // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – №3(56) – С. 56-65.
 29. Лисканич М.В., Гриджук Я.С., Стеліга І.І. Оцінка коефіцієнту динамічності колони насосних штанг та визначення умов недопущення її резонансу // Вібрації в техніці та технологіях – Дніпропетровськ, 2015. – №4(80) – С. 65-73.
 30. Слабий О.О. Дослідження динамічної складової натягу водовіддільної колони за нерегулярної хитавиці бурового судна // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2014. № 1(50) м. Івано-Франківськ Видавництво ІФНТУНГ 2014 С 119-131
 31. Слабий О.О. Дослідження амплітудо-частотних характеристик динамічного зусилля натягу верхнього кінця водовіддільної колони та впливу на нього параметрів бурової системи // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2014. № 2(51) м. Івано-Франківськ Видавництво ІФНТУНГ 2014 С 88-94
 32. Слабий О.О. Побудова математичної моделі компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони підкронблочного типу // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2014. № 3(52) м. Івано-Франківськ Видавництво ІФНТУНГ 2014 С 88-100
 33. Кондрюк Д.В., Крамар В.М. Петрик І.Я. Концентраційно-розмірні залежності енергії полярону в наноплівках AlxGa1-xAs/GaAs/AlxGa1-xAs // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. Т. 15, № 2. – С. 250-258.
 34. Петрик І.Я. Вплив твердофазових перетворень на пластичність сталей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. Т. 16, № 1. – С. 176-178..
Українська