Навчально-методичні розробки

Додаткова інформація: 

Теоретична механіка

    

1. В. Векерик, М. Лисканич, П. Огородніков, О. Петрук, І. Цідило. Теоретична механіка. Частина перша. Статика. Кінематика: Навч. посіб. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 273 с.

2. В. Векерик, М. Лисканич, Я. Капелюх, О. Петрук, І. Цідило. Теоретична механіка. Частина друга. Динаміка Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 342 с

3. В. Векерик, І. Кузьо, І. Смерека, М. Лисканич, І. Цідило, М. Драган. Збірник олімпіадних задач з теоретичної механікий. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 139 с.

4. В. Векерик, Л. Рижков, К. Левчук, І. Цідило, Н. Штефан. Практикум з теоретичної механіки. Статика твердого тіла: Навч. посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 186 с

5. V. Vekeryk, I. Petryk, I. Tsidylo. Engineering mechanics. Statics. Kinematics. - Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2015 – 160 c.

    

6. В. Векерик, І. Кузьо, І. Смерека, К. Левчук, М. Лисканич, І. Цідило. Альбом з теоретичної механіки. Частина 1. «Статика Кінематика». Наочний посібник. Івано-Франківськ. «Факел», 
2008. – 78 с.

7. В. Векерик, І. Цідило, І. Кузьо, І. Смерека, Л. Рижков, М. Лисканич. Альбом з теоретичної механіки. Частина 2. «Динаміка». Навчально-наочний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 57 с.

8. В. Векерик,  І. Кузьо, К. Левчук, М. Лисканич, І. Цідило, Я. Гриджук. Альбом з теоретичної механіки. Частина 3. «Аналітична механіка». Навчально-наочний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 50 с.

9. В. Векерик, І. Цідило, К. Левчук, С. Степаненко. Комп’ютерне дослідження кінематики механізмів. - Івано-Франківськ, Симфонія Форте,2011 – 144 с.

10. В. Векерик, К. Левчук, І. Цідило.  Коливання точки та механічної системи в середовищі Maple: наочно-навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 224 с.

    

11. В. Векерик, І. Кузьо, К. Левчук, І. Цідило. Теоретична механіка. Статика: підручник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 325 с.

12. В. Векерик, Л. Рижков, К. Левчук, І. Цідило, М. Лисканич. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Статика: Навч. посібник. – Івано-Франківськ: «Факел», 2006. – 230 с.

13. В. Векерик, І. Цідило, І. Кузьо, М. Лисканич, І. Мельник, К. Левчук, С. Степаненко. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Кінематика: Навч. посіб. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012 – 342 с.

14. В. Векерик, І. Кузьо, Л. Рижков, М. Лисканич, К. Левчук, І. Цідило, Я. Гриджук. Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Динаміка. Івано-Франківськ. «Факел», 2008 – 438 с.

15. В. Векерик, Д. Ільчишина, К. Левчук, І. Цідило, Л. Шальда. Теоретична механіка: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 459 с.

      

16. В. Векерик, Б. Бережницький, Л. Капелюх, К. Левчук, І. Цідило. Збірник задач для розрахункових робіт з теоретичної механіки. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2013. – 289 с.

17. І. Кузьо. Теоретична механіка : підручник / І. В. Кузьо, В. П. Шпачук, І. В. Цідило та ін. – Харків : Фоліо, 2017. – 780 с.

18. В. Векерик, І. Кузьо, М. Лисканич, К. Левчук, І. Петрик, І.Цідило. Збірник індивідуальних завдань з теоретичної механіки. – Івано-Франківськ: Факел, 2014. – 178 с.

19. В. Векерик, Б. Бережницький, М. Лисканич, П. Огородніков, О. Петрук, І. Цідило. Теоретична механіка. Дослідження руху механічної системи. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008 – 32 с.

20. В. Векерик, Б. Бережницький, В. Процюк. Дослідження плоских механізмів з використанням ЕОМ. Методичні вказівки та завдання для розрахункової роботи з кінематики. Івано-Франківськ:ІФДТУНГ, 2004 - 20 c.

Технічна механіка, Теорія механізмів і машин, Деталі машин, Інші дисципліни

21. Крижанівський Є.І. Курсове проектування з теорії механізмів і машин /Є.І. Крижанівський, Б.Д. Малько, В.М.Сенчішак і інші. -  Коломия: Вік, 1996.-  237 с.

22. Воробйов М.С. Теорія механізмів і машин. Курс лекцій  /М.С.Воробйов, Ф.І. Стоцький, В.М.Сенчішак. - УОП ІФДТУНГ,1998. - 202 с.

23. Сенчішак В.М.Теорія механізмів і машин. Деталі машин: [Навчальний посібник] /В.М Сенчішак. – Івано- Франківськ:  Факел, 2002 - 292 с.

24. Іващенко В.Т. Розрахунок і конструювання з’єднань деталей машин. – Івано-Франківськ: Факел, 2003-211 с.

25. Малько Б.Д. Курсове проектування деталей машин: [Навчальний посібник] /Б.Д.Малько, В.М.Сенчішак, Б.І. Смага, В.Я.Попович, Б.Д.Борисевич. - Івано-Франківськ: Факел, 2003.-438с.

26. Воробйов М.С., Іващенко В.Т., Стоцький Ф.І. Термінологія та позначення величин у механіці машин і приладів. – Івано-Франківськ.: Факел, 2003.

27. Борисевич Б.Д., Смага Б.І., Сенчішак В.М., Попович В.Я. Основи теорії та розрахунку засобів механізації переміщення вантажу. Івано-Франківськ, Факел, 2004 – 256с.

28. Іващенко В.Т., Вольченко О,І. Деталі машин. Збірник завдань. – Івано-Франківськ.: Факел, 2006 – 229 с.

29. Крижанівський Є.І., Борисевич Б.Д., Смага Б.І. Вантажопідіймальні машини та машини безперевного транспорту. Івано-Франківськ, Факел, 2007 – 314с

30. Сенчішак В.М. Проектування механічних передач / Сенчішак В.М., Іващенко В.Т.  – Івано-Франківськ:  Нова зоря, 2009 - 420 с.

31. Іващенко В.Т. Деталі машин в прикладах і задачах. – Івано-Франківськ.: Нова Зоря, 2008. - 360с.

32. Воробйов М.С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин. Івано-Франківськ: Нова зоря, 2011. – 192с.

33. Вольченко О.І., Лавейкін В.С., Журавльов Д.Ю., Малик В.Я. Курс лекцій з деталей машин та тестові завдання. Івано-Франківськ: Плай, 2011. – 264с.

34. Архангельский Г.В., Воробйов М.С., Дубинець О.І. та ін. Деталі машин. Розрахунок та конструювання. – К.: «Талком», 2014. – 684 с.

35.  В. Векерик, Я. Гриджук, І.  Цідило. Основи теорії споруд. Методичні вказівки. Івано-Франківськ.  ІФНТУНГ, 2010. – 70 с.

Українська