Завідувач кафедри

Додаткова інформація: 

З 2018 р. завідувачем кафедри технічної механіки обраний к. т. н. Попович Василь Ярославович

Українська