Наукова діяльність

Колективом кафедри виконується держбюджетна науково-дослідна робота по тематиці "Розробка методів комп'ютеризованого проектування технології і засобів машинобудівного виробництва та навчально-методичного забезпечення процесу підготовки студентів".

Крім цього викладачі кафедри здійснюють індивідуальну наукову роботу.

Панчук Віталій Георгійович - доктор технічних наук, професор

Напрями наукових досліджень

 • дослідження процесів різання;
 • робототехніка

Борущак Любомир Онуфрійович - доцент, канд.техн.наук.

Напрям наукової роботи:

 • "Розробка прогресивних конструкцій і технологій виготовлення породоруйнуючих бурових та аварійних інструментів.
 • Створення композиційних матеріалів для оснащення ними робочих органів доліт, фрезерів та зубів землерийних машин".

Перелік найважливіших наукових праць:

 • "Способы получения армированных отливок".A.c.1013080 (CCCP) 21.12.82.
 • "Способ получения армированных отливок". A.c.1027924 (CCCP) 21.03.83.
 • "Технология и оборудование для реализации процессов вибро- и виброцентробежного армирования". Тезисы докладов 1 Всесоюзной научно-технической конференции "Композиционные материалы в породоразрушающих инструментах", г.Ивано-Франковск 1987 г .
 • "Технология и оборудование для обьемного армирования лопастных долот". Тезисы докладов научно практической конференции "Перспективы развития, совершенствования конструкции и повышение надежности бурового и нефтепромыслового оборудования" г.Пермь, 1988 г .
 • "Математическое моделирование процесса центробежного армирования". №568 - Ук 91 от 25.04.1991 г.
 • "Способ получения армированных изделий". A.c. 1610681 (CCCP), B.22Б 19/00 Публ. в откр.печати запрещена. Приоритет 20.07.1988 г.

Врюкало Віктор Володимирович - доцент, канд.техн.наук.

50 праць, 2 авторських свідоцтва на винахід

Наукові інтереси:

 • механіка гірських порід;
 • комп'ютерна графіка;
 • сучасні інформаційні технології.

Найважливіші роботи:

 • "Способ регулирования процесса бурения" А.c.CCCP №1693235 кл.E218, 1991 г .
 • "Поведение насыщенной жидкостью пористой среды забоя скважины под воздействием быстро возростающих нагрузок" Деп. в ВИНИТИ, №1654-В91.
 • "Expersmental Measuring of Reservoir and Fluid-Saturated Parameters of Rocks in the Vicinity of the Borehde by Means of Seismic Waves" Extended Abstracts Book of EAGE 61th Conference and Technical Exhibition, Helsinki, Finland, 7-11 June 1999, 2-51.

Карпик Роман Тимофійович - доцент, канд.техн. наук.

Науковий напрямок: "Підвищення надійності і точності породоруйнівного інструменту, деталей машин загального та нафтогазохімічного машинобудування".

Опубліковано 50 праць, з них 5 авторських свідоцтв.

Основні роботи:

 • Спосіб отримання армованих виливок. А.с. №1064545, 1983.
 • Технологічне забезпечення довговічності бурових долот.М.МИНХ и ТП, 1984.
 • Пристрій для отримання армованих виливок. А.c. №1496919, 1988.
 • Технологія виготовлення композиційно-армованих зубків у магнітному полі. м.Бая-Маре, 1995.
 • Оптимізація технологічного процесу композиційного армування дискового породоруйнівного інструменту.м.Бая-Маре, 1998.
 • Розрахунок верстатних пристроїв на точність. Навчальний посібник, , Івано-Франківськ, Факел, 1999 р.
 • Технологічні основи машинобудування. Конспект лекцій. Івано-Франківськ, Факел, 2002 р.
 • Моделювання точності циліндричних поверхонь. Вісник ТУП. Хмельницький, 2002 р.
 • Электродный материал А.c. СССР №1123304 (1984 р.).
 • Способ микроструктурного анализа. A.c. CCCP №1702252 (1991 р.).
 • Співвідношення між параметрами точності циліндричних поверхонь. Baia Mare (2002 р.).
 • Моделювання точності циліндричних поверхонь. Вісник ТУП. Хмельницький, 2002 р.

Онисько Олег Романович - доцент, канд.техн.наук

Напрямки наукової роботи

 • Проектування інструментів  для виготовлення конічних нарізей
 • Підвищення експлуатаційних характеристик замкових з’єднань у процесі  їх проектування і виготовлення.
 • Системи автоматизованого проектування різальних інструментів для виготовлення нарізей.

За цією тематикою опубліковано - 11 статей і 3 авторських свідоцтва на винахід.

До найважливіших робіт відносяться:

 • "Застосування дискових шарошок створених в ІФДТУНГ до гірничого комплекса ROBBINS 151-191" Державний міжвідомчий науково-технічний вісник "Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ" випуск 33.Серія: Буріння нафтових і газових свердловин . Івано-Франківськ. 1996р.
 • "Способ центробежного объемного армирования". А.с. СССР №1185733. Кл. В22Д19\02.. Перелік найважливіших методичних праць:
 • Начальний посібник "Збірник задач з різальних інструментів". Івано-Франківськ.1999 рік;
 • Посібник з курсу "Фізичне моделювання інженерних процесів" (2001 рік).
 • Автор  шести навчальних посібників із проектування інструментів, 3- вимірного параметричного і художнього моделювання, програмування, автоматизованого проектування та керування, серед яких останнім є «Мікропроцесорне керування мехатронних систем».

Роп'як Любомир Ярославович - професор, старший науковий співробітник, доцент, доктор технічних наук

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Математичне моделювання, розробка технологічних процесів зміцнення деталей покриттями та складання виробів.

Наукові праці та винаходи: автор понад 140 наукових і навчально-методичних праць, в т.ч. 14 статей у журналах, які входять до науково-метричної бази Scopus, 47 патентів на винаходи та корисні моделі, 7 авторських прав на комп’ютерні програми із нафтогазової тематики.

Член галузевої експертної ради НАЗЯВО з галузі знань 13 «Механічна інженерія»

 

Українська