Методичне забезпечення

  ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!
http://chitalnya.nung.edu.ua/ методичні вказівки он-лайн

 

 1. Одосій, З. М.  Технологія машинобудування : робоча програма виробничої практики / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 18 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=161634
 2. Петрина, Ю. Д.  Системи технологій : метод. вказ. для самостійної роботи студ. економ. спец. / Ю. Д. Петрина, Д. Ю. Петрина, О. В. Рублюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 42с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=95168
 3. Войтенко, П. І.  Конструкторсько-технологічна практика / П. І. Войтенко, І. І. Палійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 22 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=179926
 4. Артим, В. І.  Методи забезпечення точності та надійності в машинобудуванні : лабораторний практикум для студ. спец. "Технологія машинобудування" / В. І. Артим, Р. Т. Карпик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 32с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=95162
 5. Карпик, Р. Т.  Методи забезпечення точності та надійності в машинобудуванні : методичні вказівки до виконання самост. та контр. робіт / Р. Т. Карпик, В. І. Артим, В. М. Івасів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 20с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=95163
 6. Карпик, Р. Т.  Технологічна оснастка : методичні вказівки / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 120 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=192669
 7. Сторож, Б. Д.  Автоматизація технологічних досліджень : лабораторний практикум / Б. Д. Сторож, Я. Б. Сторож, В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : Факел, 2009. – 22 с.http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=195708
 8. Врюкало, В. В.  Локальні комп'ютерні мережі і бази даних : лабораторний практикум / В. В. Врюкало. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 36 с.http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=200015
 9. Врюкало, В. В.  Дипломне проектування: Механоскладальні дільниці : метод. вказівки / В. В. Врюкало, Л. Д. Пітулей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 56 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=200021
 10. Плисак, В. Ф.  Дипломне проектування : метод. вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, Л. Д. Пітулей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 157 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=208441
 11. Плисак, В. Ф.  Магістерська робота : метод. вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, Л. Д. Пітулей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 47 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=208447
 12. Плисак, В. Ф.  Ознайомча практика : метод. вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 20 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=208469
 13. Плисак, В. Ф.  Ознайомча практика : метод. рекомендації / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 20 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=317950
 14. Сторож, Б. Д.  Дипломне проектування.: Технологічна частина : методичні вказівки / Б. Д. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 99 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=232184
 15. Стандарт підприємства : курсовий і дипломний проекти . Вимоги до змісту та оформлення / Ю. Петрина, О. Дранчук, М. Данилюк [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 72 с. – (Кафедра економіки підприємства).
 16. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання до курсу "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання" / Петрина Ю.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 49 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 17. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з опору матеріалів з розділу "Деформації стержнів". Ч. 1 / Петрина Ю.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 71с. – (Кафедра теоретичної механіки).
 18. Сторож, Б. Д.  Магістерська робота : методичні вказівки / Б. Д. Сторож, В. І. Артим, Р. Т. Карпик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 40 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=231881
 19. Сторож, Б. Д.  Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин : метод. вказ. до викон. самост. роботи студ. напр.підгот. 0902- Інжен. мех-ка. / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 28 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=144849
 20. Сторож, Б. Д.  Технологія обробки типових деталей і складання машин : методичні вказівки для самостійної роботи студ. спец. "Технологія машинобудування" / Б. Д. Сторож, П. І. Войтенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 39 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=95165
 21. Роп'як, Л. Я.  Обладнання і транспорт механообробних цехів : методичні вказівки / Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 44 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=233641
 22. Роп'як, Л. Я.  Обладнання і транспорт механообробних цехів : лабораторний практикум / Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 65 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=233643
 23. Роп'як, Л. Я.  Обладнання автоматизованого виробництва : лабораторний практикум / Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 50 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=233644
 24. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з опору матеріалів з розділу "Деформації стержнів". Ч. 1 / Петрина Ю.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 71с. – (Кафедра теоретичної механіки). – У фонді НТБ відсутній, є електронна копія.
 25. Петрина, Ю. Д.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : лаборатор. практикум. Ч. І / Ю. Д. Петрина, С. Д. Вуйцік, І. О. Шуляр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 70 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236201
 26. Петрина, Ю. Д.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : лаборатор. практикум. Ч. 2 / Ю. Д. Петрина, С. Д. Вуйцік, І. О. Шуляр. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 91 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236208
 27. Одосій, З. М.  Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин : лабораторний практикум / З. М. Одосій. – Івано-Франківськ : ІНФТУНГ, 2010. – 31 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=236603
 28. Врюкало, В. В.  Лабораторний практикум з курсу "Інформатика" / В. В. Врюкало, О. Р. Онисько, І. І. Палійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 52с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=68018
 29. Палійчук, І. І.  Технологічні основи машинобудування : курсове проектування / І. І. Палійчук, В. Б. Копей, З. М. Одосій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 41 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва. Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=243898
 30. Сторож, Б. Д.  Технологічні основи машинобудування : лабораторний практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 50 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва. Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=243988
 31. Сторож, Б. Д.  Технологічні основи машинобудування : розрахунково-графічний практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 56 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва. Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=244033
 32. Одосій, З. М.  Технологічні основи машинобудування : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей, І. І. Палійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 22 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=244072
 33. Одосій, З. М.  Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : робоча програма та методичні вказівки / З. М. Одосій, В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 26 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=244450
 34. Одосій, З. М.  Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : практикум / З. М. Одосій, І. В. Костриба. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 57 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=247060
 35. Онищук, О. О.  Системи автоматизованого проектування транспортування та зберігання нафти і нафтопродуктів : лабораторний практикум / О. О. Онищук, В. В. Врюкало. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 114 с. – (Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=247220
 36. Переддипломна практика : методичні вказівки / З. М. Одосій, Б. Д. Сторож, Р. Т. Карпик [та ін.]. – 2-ге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 19 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=250944
 37. Обладнання і транспорт механообробних цехів : лаборат.практикум / Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов, В. Ф. Плисак, О. В. Порохня. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 70 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 38. Плисак, В. Ф.  Програма і контрольні завдання з дисципліни "Металорізальні верстати та промислові роботи" : метод.вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 43 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=68408
 39. Роп'як, Л. Я.  Програма ознайомчої практики : метод.вказівки / Л. Я. Роп'як. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 22 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=68628
 40. Смаглюк, А. К.  Програмування верстатів з числовим програмним керуванням CNC Simulator : лабораторний практикум / А. К. Смаглюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 31 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=263294
 41. Смаглюк, А. К.  Системи мікропроцесорного керування : лабораторний практикум / А. К. Смаглюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 31 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=263299
 42. Одосій, З. М.  Конструкторсько-технологічна практика : методичні вказівки / З. М. Одосій, А. Г. Панчук. – 2-е вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 19 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=269740
 43. Карпик, Р. Т.  Технологічна оснастка : лабораторний практикум / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 160 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=279006
 44. Карпик, Р. Т.  Вступ у спеціальність : лабораторний практикум / Р. Т. Карпик, В. І. Артим, Л. Д. Пітулей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 114 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=279007
 45. Карпик, Р. Т.  Методи виготовлення та ремонту технологічної оснастки і забезпечення точності : лабораторний практикум / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 58 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=279017
 46. Порохня, О. А.  Основи наукових досліджень : практикум / О. А. Порохня, Я. І. Цимбалістий, Б. Д. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 53с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). 
 47. Технологічні методи виробництва заготовок : метод. вказівки / Ю. Д. Петрина, Ю. Л. Гаврилів, Л. Д. Пітулей, Т. В. Павленко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 50с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=71505
 48. Одосій, З. М.  Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : курсове проектування / З. М. Одосій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 36 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=293286
 49. Войтенко, П. І.  Технологія обробки типових деталей і складання машин : лаб. практикум / П. І. Войтенко, О. Р. Онисько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 63 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=306247
 50. Технологічні методи виробництва заготовок : метод. вказівки до самостійної роботи / Ю. Д. Петрина, Ю. Л. Гаврилів, Л. Д. Пітулей, Т. В. Павленко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 33 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=72294
 51. Цимбалістий, Я. І.  Концепції сучасного природознавства : практикум / Я. І. Цимбалістий. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 28 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 52. Гаврилів, Ю. Л.  Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин : лаб. практикум / Ю. Л. Гаврилів, Т. В. Лукань. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 52 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=347446
 53. Технологічні методи виробництва заготовок : метод. вказівки / Ю. Д. Петрина, Ю. Л. Гаврилів, А. Г. Панчук [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 33 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=94996
 54. Шишкін, В. О.  Методи обробки складних поверхонь : метод. вказівки до виконання самостийної роботи / В. О. Шишкін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 34 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=74902
 55. Панчук, В. Г.  Мікропроцесорне керування технологічними системами : метод. вказ. / В. Г. Панчук, О. В. Рублюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. – 135 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). – Бібліогр. с.135.http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=217302
 56. Інформатика : метод вказівки для курсової роботи / Б. Д. Сторож, В. В. Врюкало, І. І. Палійчук, Я. Б. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 32 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – Бібліогр. с.30. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=92839
 57. Теоретичні основи технології виробництва деталей і складання машин : лаб. практикум / Б. Д. Сторож, І. І. Палійчук, П. І. Войтенко [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 130 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=362099
 58. Карпик, Р. Т.  Розрахунок контрольно-вимірювальних пристроїв : метод. вказівки / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 42 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=371977
 59. Врюкало, В. В.  Розробка програмного забезпечення комп'ютеризованої технологічної підготовки виробництва : лаб. практикум / В. В. Врюкало. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 34 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=372314
 60. Обладнання автоматизованого виробництва : курс. проектування / В. Ф. Плісак, В. В. Кустов, В. Г. Панчук, Л. Я. Роп'як. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 69 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=372422
 61. Борущак, Л. О.  Різальний інструмент : лаб. практикум / Л. О. Борущак, В. О. Шишкін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 117 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=374555
 62. Одосій, З. М.  Виробнича практика : метод. вказівки / З. М. Одосій, П. І. Войтенко, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 22 с. – (Кафедра технології машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=387453
 63. Войтенко, П. І.  Виробнича практика : метод. вказівки / П. І. Войтенко, Р. Т. Карпик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 14 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=387937
 64. Войтенко, П. І.  Переддипломна практика : метод. вказівки / П. І. Войтенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 14 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=392531
 65. Карпик, Р. Т.  Технологія обробки типових деталей і складання машин : метод .вказівки / Р. Т. Карпик, П. І. Войтенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 77 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=392532
 66. Кустов, В. В.  Обладнання автоматизованого виробництва : лаборатор. практикум / В. В. Кустов, Л. Я. Роп'як, В. Ф. Плисак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 64 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). – Бібліогр. с.63.
 67. Обладнання і транспорт механообробних цехів : лаборатор. практикум. Ч. 2 / В. В. Кустов, Л. Я. Роп'як, П. І. Войтенко [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 60 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – Бібліогр. с.60.http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=417304
 68. Врюкало, В. В.  Персональні комп'ютери і пакети прикладних програм : лабораторний практикум / В. В. Врюкало. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 47 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=418149
 69. Панчук, В. Г.  Основи гнучкого автоматизованого виробництва. Релейні схеми автоматики : лабораторний практикум / В. Г. Панчук, О. В. Рублюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 26 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=100120
 70. Карпик, Р. Т.  Технологічні основи забезпечення якості виробів у машинобудуванні : лабор. практикум / Р. Т. Карпик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 47 с. – (Кафедра комп’ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=432149
 71. Шуляр, І. О.  Прогресивні методи формоутворення деталей нафтогазового машинобудування. Проектування технологічної операції електроерозійної обробки на електроерозійному прошивному верстаті моделі 183 : метод. вказ. для практичної роботи / І. О. Шуляр, Б. Р. Шуляр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 16 с. – (Каф. комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=434921
 72. Врюкало, В. В.  Системи комп'ютеризованої підготовки виробництва : лабораторний практикум / В. В. Врюкало. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 55 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=435120
 73. Борущак, Л. О.  Основи аналізу напружено-деформованого стану : лабораторний практикум для студентів напряму підготовки "Інженерна механіка" / Л. О. Борущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=435126
 74. Врюкало, В. В.  САПР технологічних процесів : лабораторний практикум / В. В. Врюкало. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 45 с. – (Каф. комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).
 75. Войтенко, П. І.  Виробнича практика : програма та методичні рекомендації / П. І. Войтенко, І. І. Палійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 22 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=101625
 76. Шишкін, В. О.  Методи обробки складних поверхонь : лабораторний практикум / В. О. Шишкін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 124 с. : іл. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – Бібліогр. с.123. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=103784
 77. Стоцький, І. М.  Механоскладальні цехи та дільниці в машинобудуванні : програма дисципліни і методичні вказівки. / І. М. Стоцький, Л. Я. Роп'як, Л. Д. Пітулей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 104 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 78. Врюкало, В. В.  Сучасні мови програмування : лабор. практикум / В. В. Врюкало, О. Р. Онисько, Я. Б. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 64 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – Бібліогр. с.64. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=95302
 79. Войтенко, П. І.  Лабораторний практикум з дисципліни "Системи ЧПК і автоматизована підготовка керуючих програм" / П. І. Войтенко, М. П. Кладочний, Я. Б. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 65 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).  Математична теорія експерименту в інженерній механіці : метод. вказівки / Р. С. Яким, І. О. Шуляр, Д. Ю. Петрина, Л. Я. Роп'як. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. – 60 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=94873
 80. Войтенко, П. І.  Системи ЧПК і автоматизована підготовка керуючих програм : метод. вказівки / П. І. Войтенко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 69 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=105416
 81. Дипломне проектування : метод. вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, Л. Д. Пітулей [та ін.]. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 157 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=317866
 82. Плисак, В. Ф.  Магістерська робота : метод. вказівки / В. Ф. Плисак, Л. Я. Роп'як, Л. Д. Пітулей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 47 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 83. Борущак, Л. О.  Різальний інструмент : лабор. практикум / Л. О. Борущак, В. О. Шишкін, Б. О. Борущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 118 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – Бібліогр. с.118. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=76118
 84. Плисак, В. Ф.  Металорізальні верстати та промислові роботи : курсове проектування, методичні вказівки / В. Ф. Плисак, В. В. Кустов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 52с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=95169
 85. Робоча програма, методичні вказівки з курсу "Технологічні основи машинобудування" / Одосій З.М., Тимків Д.Ф., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 28с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 86. Одосій, З. М.  Теоретичні основи технології виготовлення деталей і складання машин : робоча програма, методичні вказівки, контрольні завдання / З. М. Одосій, Д. Ф. Тимків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. – 30 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=95540
 87. Петрина, Ю. Д.  Ілюстрації : до лекційного матеріалу / Ю. Д. Петрина, С. Д. Вуйцік, І. О. Шуляр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. – 28 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=105796
 88. Лабораторний практикум з курсу "Сучасні технологічні методи зміцнення деталей машин" / Петрина Ю.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 31с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 89. Методичні вказівки для курсового проекту з курсу "Технологічні основи машинобудування" / Палійчук І.І., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 37с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 90. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Технологічні основи машинобудування" / Борущак Б.О., Борущак Л.О., Сторож Б.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 21 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 91. Методичні вказівки до проведення технологічної практики зі спеціальності "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій" / Лапко О.О., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 10 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 92. Методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни"Технологічні основи машинобудування" зі спеціальностей"Автомобілі і автомобільне господаоство, Обладнання нафтових і газових промислів" / Борущак Б.О., Палійчук І.І., Сторож Б.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. – 42 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 93. Лабораторний практикум з курсу "Технологічні основи машинобудування" / Сторож Б.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 48с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 94. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Технологія машинобудування" / Сторож Б.Д., Войтенко П.І., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 77 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 95. Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : робоча програма, методичні вказівки / Одосій З.М., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 28 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 96. Розрахунково-графічний практикум з курсу "Технологічні основи машинобудування" / Сторож Б.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. – 48 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 97. Копей, В. Б.  Концепції сучасного природознавства : метод. вказівки / В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. – 37 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – Бібліогр. с.34-37. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=106524
 98. Копей, В. Б.  Система тривимірного параметричного проектування SolidWorks : метод. вказівки / В. Б. Копей. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2005. – 45 c. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – Бібліогр. с.45. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=106525
 99. Карпик, Р. Т.  Технологічна оснастка : лабораторний практикум / Р. Т. Карпик, Б. Д. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 149 с. : іл. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). – Бібліогр. с.149.http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=106700 
 100. Петрина, Ю. Д.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : методичні рекомендації та контрольні завдання. Ч.1 / Ю. Д. Петрина, І. О. Шуляр, С. Д. Вуйцік. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 46 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=107227
 101. Петрина, Ю. Д.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : методичні рекомендації програма та контрольні завдання. Ч.1 / Ю. Д. Петрина, І. О. Шуляр, С. Д. Вуйцік. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 46 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=296978
 102. Петрина, Ю. Д.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : методичні рекомендації, програма та контрольні завдання. Ч.2 / Ю. Д. Петрина, І. О. Шуляр, С. Д. Вуйцік. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 58 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=107228
 103. Петрина, Ю. Д.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : методичні рекомендації, програма та контрольні завдання. Ч.2 / Ю. Д. Петрина, І. О. Шуляр, С. Д. Вуйцік. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 46 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=296984
 104. Панчук, В. Г.  Основи гнучкого автоматизованого виробництва. Елементи цифрових систем керування : лабораторний практикум / В. Г. Панчук, О. В. Рублюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 83 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). – Бібліогр. с.83. http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=378297  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=107757
 105. Карпик, Р. Т.  Технологічна оснастка : робоча програма, методичні вказівки, контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.090202 - "Технологія машинобудування" / Р. Т. Карпик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 43 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=118278
 106. Артим, В. І.  Практикум з ЕОМ : методичні вказівки. Ч. 1 / В. І. Артим, В. В. Врюкало, О. Р. Онисько. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 57 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).
 107. Борущак, Л. О.  Моделювання та оптимізація в технологічній підготовці виробництва : лабораторний практикум / Л. О. Борущак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – 35 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=132235
 108. Петрина, Ю. Д.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання : тестові завдання / Ю. Д. Петрина, І. О. Шуляр, С. Д. Вуйцік. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 96 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=147107
 109. Сторож, Я. Б.  Автоматизація технологічних розрахунків : лабораторний практикум / Я. Б. Сторож. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 31 с. – (Кафедра комп'ютеризованого машинобудівного виробництва). http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocDescription?doc_id=154418
 110. Стандарт підприємства. Курсовий і дипломний проекти. Вимоги до змісту та оформлення / Петрина Ю.Д. та ін., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1998. – 76 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 111. Ілюстрації до лекційного матеріалу з курсу "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання" для самостійної роботи / Петрина Ю.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 27с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 112. Лабораторний практикум з дисципліни "Вступ у спеціальність" / Карпик Р.Т., Артим В.І., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 43с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 113. Методичні вказівки. Проектний розрахунок зуборізних довбачів з курсу "Різальний інструмент і інструментальне забезпечення автоматизованих виробництв" / Панчук А.Г., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 26с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 114. Методичні вказівки "Розрахунок валів коробок передач металорізальних верстатів з умови забезпечення жорсткості" до виконання курсового проекту з курсу "Металорізальні верстати" і дипломного проектув. / Кустов В.В., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 26с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 115. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Металорізальні верстати та промислові роботи" / Порохня О.А., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 27 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 116. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу "Обладнання автоматизованого виробництва" / Плисак В.Ф., уклад. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1991. – 50 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 117. Методичні вказівки до виконання курсового проектування з курсу "Технологія виготовлення машин" / Цимбалістий Я.І., Сторож Б.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1996. – 23 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 118. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт "Верстатне обладнання автоматизованих виробництв", "Обладнання автоматизованих виробництв". Ч.1 / Плисак В.Ф., скл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1990. – 48с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 119. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Технологія машинобудування". Ч.2 : Бази і базування в машинобудуванні / Сторож Б.Д., Вуйцік С.Д., скл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1993. – 36 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 120. Методичні вказівки до виконання проекту з курсу "Технологічні основи машинобудування" / Сторож Б.Д., Цимбалістий Я.І., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1998. – 25 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 121. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з курсу "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання". Ч.1 / Форович Л., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1995. – 56 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 122. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання", "Єдина система допусків і посадок" / Форович Л., скл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1994. – 52 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 123. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з курсу "Теорія різання" / Шишкін В.О., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 75 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 124. Основи технології машинобудування : методичні вказівки до вивчення дисципліни і контрольні завдання / Одосій З.М., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 23 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 125. Практикум з курсу "Системи технологій" з спеціальності "Облік і аудит" / Рублюк О.В., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 38 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 126. Робоча програма конструкторсько-технологічної практики / Войтенко П.І., Одосій З.М., Палійчук І.І., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 14 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування). 
 127. Розрахункова робота з курсу "Основи технології машинобудування" / Борущак Б.О., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1997. – 26 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 128. Теорія різання : методичні вказівки і контрольні завдання до розрахункових робіт / Шишкін В.О., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. – 77 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 129. Технологія машинобудування: лабораторні роботи : методичні вказівки. Ч.1 : Аналіз точності технологічних процесів / Сторож Б.Д., Вуйцік С.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1991. – 50 с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 130. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу "Технологія машинобудування" : Технологічні розмірні ланцюги / Сторож Б.Д., Вуйцік С.Д., авт. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1990. – 20с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
 131. Методичні вказівки з курсу "Верстатне обладнання автоматизованих виробництв". Ч.1 / Порохня О.А., скл. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1993. – 56с. – (Кафедра технології нафтогазового машинобудування).
Українська