Матеріально-технічне забезпечення


 • Аудиторія 4201 - Лекційна аудиторія кафедри КМВ імені  професора, доктора технічних наук Петрини Юрія Дмитровича
 • 4201-2
 • Аудиторія 4201а - Викладацька кафедри КМВ
 • Аудиторія 4203 - Лабораторія технологічної оснастки  кафедри КМВ призначена для проведення лабораторних та практичних занять з проектування, ремонту та забезпечення точності верстатних пристроїв, оснащена зразками типових пристроїв на основні типи металорізальних верстатів.
 • 4203-1 4203-2
 • Аудиторія 4205 - Лекційна аудиторія кафедри КМВ
 • 4205-1 4205-2
 • Аудиторія 4207 - Лабораторія мехатроніки кафедри КМВ
 • Аудиторія 4212 - Методичний кабінет кафедри КМВ
 • Аудиторія 4213 - Лабораторія технічних вимірювань кафедри КМВ призначена для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання". Лабораторія оснащена універсальними вимірними приладами, такими як мікрометри гладкі і зі вставками, штангенциркулями, калібрами-пробками, калібрами-скобами, різьбовими калібрами, оптиметрами вертикальними і горизонтальними, кутомірами. Дослідження похибки непрямого методу вимірювання, студенти здійснюють за допомогою великого проектора, вимірювання параметрів метричної різьби проводять на малому інструментальному мікроскопі ММІ. На оптичній ділильній головці ОДГ-10А  виміряють параметри шліцевого вала.
 • 4213-1 4213-2
 • Аудиторія 4214 - Завідувач лабораторіями кафедри КМВ Грохольський Володимир Володимирович
 • Аудиторія 4215 - Лабораторія різального інструменту кафедри КМВ
 • 4215-1 4215-2
 • Аудиторія 4216 - Лекційна аудиторія кафедри КМВ
 • 4216-1 4216-2
 • Аудиторія 4218 -  Лабораторія автоматизації виробничих процесів кафедри КМВ
 • Аудиторія 4220 - Аспірантська кафедри КМВ
 • Аудиторія 4222 - Завідувач кафедри КМВ Панчук Віталій Гергійович, професор, доктор технічних наук
 • Аудиторія 4224 - Викладацька кафедри КМВ
 • Аудиторія 4226 - Методичний кабінет кафедри КМВ
 • Аудиторія 4228 - Лабораторія верстатів з числовим програмним керуванням( призначена для проведення лабораторних занять з дисциплін "Основи програмування верстатів з числовим програмним керуванням", "Основи числового програмного керування", "Обробка складних поверхонь на верстатах з числовим програмним керуванням", "Верстати з числовим програмним керуванням", "Технології машинобудівного виробництва". Аудиторія укомплектована верстатом з ЧПК та симуляторами ЧПК.
 • Аудиторія 9109 - Лабораторія роботизації кафедри КМВ  призначена для проведення занять із  дисциплін:  "Мехатроніка", Основи робототехніки", "Мікропроцесорне керування мехатронних систем". Оснащення лабораторії включає роботи-маніпулятори і сучасне мікроконтролерне керування до них, а також персональні комп'ютеризовані  навчальні столи для створення керуючих програм  та моделювання  керування роботами.
 • Аудиторія 9110 - Лабораторія верстатів кафедри КМВ
 • Аудиторія 9111 - Технологічна лабораторія кафедри КМВ
 • Аудиторія 9112 - Лабораторія приводів верстатних систем кафедри КМВ
 • 9112-1
 • Аудиторія 9113 - Лабораторія теорії різання кафедри КМВ призначена для проведення лабораторних та практичних занять з дисципліни "Теорія різання". Тут студенти вивчають конструктивні та геометричні параметри різальних інструментів, явища, що супроводжують сам процес зняття шару металу для отримання деталі з необхідною точністю розмірів та якістю поверхонь.
 • 9113-1
 • Аудиторія 4510г - Комп`ютерний клас кафедри КМВ оснащений сучасним комп`ютерним і офісним обладнанням, на якому студенти опрацьовують значну частину навчального процесу, здобуваючи навички роботи на ПК і створення та відлагодження нових програмних продуктів, отримують робітничу професію оператора ЕОМ. Тут студенти отримують навички роботи в середовищі Windows, освоюючи офісні програми (Word, Excel, Access, Page Maker), програми для роботи з векторною та растровою графікою (Corel Draw, PhotoPaint, Photoshop), пакети програм наукового, проектно-конструкторського і технологічного призначення (Компас, Спрут, ANSYS, AutoCad, MathCad, MathLab, Solid Works, 3DMax), мови візуального та об`єктно-орієнтованого програмування, а також програмування для Internet (Delphi, C++, Visual Basic, HTML).
 • 4510г-1 4510г-2
 • Аудиторія 4008 - Аспірантська лабораторія кафедри КМВ
Українська