Абітурієнтам

Кафедра комп’ютеризованого машинобудування проводить підготовку здобувачів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр спеціальності 131-Прикладна механіка  за двома освітньо-професійними програмами:  Прикладна механіка  та Інженерія  мехатронних систем

К та за другим рівнем вищої освіти магістр спеціальності 131-Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою Комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування

Детальна інформація за посиланнями:

01. Правила прийому до ІФНТУНГ 2020р.

02. Перелік конкурсних предметів (бакалавр)

03. Вступ на навчання за ступенем магістра

04. Календар вступної компанії (бакалавр,магістр)

05. Нормативні документи

06. Програми фахових випробувань  - тут посилання на старий сайт

07. Перелік документів для вступу -  тут посилання на старий сайт

08. Розклад вступних випробувань та консультацій – тут посилання на старий сайт

Випускники кафедри отримують сучасну фахову підготовку як в галузі машинобудівних механообробних і складальних, так і комп`ютерних (інформаційних) технологій.  Освоєння інформаційних технологій здійснюється за безперервною чотирьохрічною програмою в рамках спеціальних дисциплін, курсового, дипломного і магістерського проектування і дає змогу швидше і легше не тільки засвоювати навчальний матеріал з дисциплін механоскладальних технологій, а й виконувати залікові роботи. Розуміння суті прикладних задач спрощує постановку їх розв`язку автоматизованим способом та освоєння можливостей комп`ютерних технологічних і програмних засобів.  Все це підвищує конкурентноспроможність випускника кафедри на ринку праці. Можливі місця працевлаштування:

  • інженерні посади технолога,
  • конструктора,
  • організатора виробництва,
  • керівника підрозділу машинобудівного підприємства, проектної, науково-дослідної організації, вищого і середнього спеціального навчального закладу,
  • викладача закладу освіти,
  • фахівця з підготовки електронних документів в рекламних, видавничих, проектних, торгівельних, виробничих та інших організаціях і фірмах.

 

 

 

buklet2018-5.pdf

Українська