Історія кафедри

Додаткова інформація: 

   

 

      

        Восени 1963 р., одночасно з переведенням нафтового факультету Львівського політехнічного інституту  до м. Івано-Франківська, було прийнято рішення про включення одного з циклів військової кафедри цього інституту до структути Івано-Франківської філії ЛПІ.

     Заняття з військової підготовки розпочалися 12 вересня 1963 р. У продовж 1963-1978 рр. військовий цикл (в подальшому - військові кафедру) очолював ветеран Великої Відчизняної війни - полковник П. І. Вдовін. У1965 р. вІвано-Франківській філії ЛПІ, рішенням Мініста Оборони СРСР, створено самостійну кафедру військової підготовки. Навчання студентів проводиться за програмами підготовки офіцерів запасу зі спеціальностей "Застосування трубопровідних частин і підрозділів".

        Під керівництвом полковника П. І. Вдовіна розпочалась значна робота першого етапу розвитку кафедри із організації навчального процесу та розвитку навчально-матеріальної бази. В цей процес вагомий внесок внесли: полковники В. І. Коваленко, М. П. Гончар, М. І. Коктишев, О. П Іванов, О. М. Зарубін., підполковники Д. П. Романовський, В. О. Воскобойніков, Г. П. Передєльський, А. Н. Броніцький

          З 1973 р. при військовій кафедрі розпочалася щорічна підготовка офіцерів запасу першого розряду за 60-годинною програмою обсягом понад 600 осіб щорічно.

         

     

        

 

       Упродовж 1978-1989 рр. кафедру очолював полковник М. О. Бурденко – фахівець служби забезпечення пальним, який мав великий досвід керівництва службою у війська. Під його керівництвом навчано-матеріальна база кафедри поповнилася новими зразками служби забезпечення пальним. Розширилися спеціалізованими навчальними аудиторіями навчальні площі, подальший розвиток отримала навчально-методична база кафедри. В цей процес вагомий внесок зробили випускники Військової академії тилу і транспорту та Ульянвського вищого військогового технічого училища: полковники ю. В. Кашников, І. І. Шостаківський, Є. А. Пономарьов, В. М. Лисюк, Ю. В. Вязніцев, О. І. Димов, підполковники Р. О. Дроганець, В. Ю. Кирсанов, О. О. Ромко, П. М. Ручкін, працівники М. І. Голуб, І. Й. Войцехівський, І. Є. Маєв та О. В. Товстуха.

 

     

 

 

          З лютого 1989 р. по вересень 1991 р. керівництво кафедрою здійснював полковник А. А. Гагушин, з вересня 1991р. до грудня 1992р. – полковник Ю. Б. Ушачов.      

      З проголошенням у серпні 1991 р. незалежності України та створенням у грудні 1991 р. Збройних Сил України  кафедра військової підготовки Івано-Франківського інституту нафти і газу в липні 1992 р. здобула статус військового закладу та перейшла в підпорядкування Управління військової освіти Міністерства оборони України.

     

 

 

 

   

З грудня 1992 р. по грудень 1997 р. керівництво кафедрою здійснював полковник В. М. Лисюк, який доклав великих зусиль щодо збереження набутих традицій, досвіду та методики викладання на військовій кафедрі.

       

 

 

 

      

    З вересня 1993 р. підготовка офіцерів запасу з числа студентів на військовій кафедрі проводилась за новими програмами зі спеціальностей: „Застосування трубопровідних частин і підрозділів”, „Технологія та зберігання пального і мастильних матеріалів”, „Експлуатація і ремонт технічних засобів служби пального”, „Експлуатація і ремонт польових магістральних трубопроводів”. Того ж року кафедра вперше здійснила набір курсантів для підготовки офіцерів служби пального для проходження служби в Збройних Силах України за контрактом. 

         У липні 1994 р. особовий склад кафедри, який утримувався на штатному розкладі, був перепризначений на відповідні посади штату військового навчального закладу - кафедри військової підготовки (при Івано-Франківському державному технічному університеті  нафти і газу). З вересня того ж року підготовка офіцерів служби пального для проходження служби в Збройних Силах України за контрактом розпочалася за новою програмою, яка відповідає вимогам Закону України „Про освіту” та передбачає ступеневу підготовку фахівців:

l ступень – на протязі чотирьох років зі здобували освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", отримували знання, необхідні для виконання обов`язкі на усіх первинних посадах офіцерів служби пального;

ІІ ступень – на протязі одного року після здобуття ОКР "бакалавр", курсанти здобували ОКР "спеціаліст", отримували поглиблені знання, необхідні для виконання обов`язків офіцерів служби пального за визначеною спеціалізацією.

         Програма грунтувалася на цивільній спеціальності "Проектування, спорудження та експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ"; військових фахівців служби пального на базі цієї спеціальності готували за військово-обліковими спеціальностями : “Забезпечення пальним та мастильними матеріалами”, “Застосування та експлуатація польових магістральних трубопроводів”, “Експлуатація і ремонт технічних засобів служби пального”, “Технологія та зберігання пального і мастильних матеріалів”.

        Згідно з наказом міністра оборони України, з 1997 р. було припинено набір курсантів для навчання за зазначеною спеціальністю на кафедрі військової підготовки  за програмою підготовки офіцерів служби пального для проходження служби за контрактом. Того ж року , відповідно до вимог, визначених Міністерством оборони України, підготовка офіцерів запасу з числа студентів почала проводитися за новою програмою зі спеціальностей: "Бойове застосування мотострілецьких підрозділів частин та з`єднань", "Організація загальновійськового тилового забезпечення", "Забезпечення ракетним паливом і пально-мастильними матеріалами військових частин ",  "Технологія та зберігання пального і мастильних матеріалів".

          

 

       З грудня 1997 р. і донині керівництво кафедрою здійснює полковник Ю. В. Вязніцев. 

       У червні 1998 р. вперше в історії кафедри військової підготовки було проведено випуск офіцерів служби пального для проходження служби за контрактом . Випускники були направлені для проходження служби у всі роди військ - від Сухопутних до Військово-морських ; на всі первинні посади служби пального - від начальників служби пального військової частини (установи) та начальників відділів зберігання складів пального оперативних командувань до командирів зводів трубопровідних військових частин. Завдяки отриманим знанням адаптація випускників кафедри на офіцерських посадах проходила швидко, що в подальшому сприяло їхньому успішному просуванню по службі, призначенню на відповідальні посади.

       

          У квітні 2001 р. кафедра у складі університету пройшла акредитацію військових спеціалізацій "Газонафтопроводи та газонафтосховища " підготовки фахівців служби пального . У червні того ж року на кафедрі відбувся останній випуск офіцерів служби пального для проходження служби за контрактом з числа курсантів. Та, все ж , завдяки позитивним відгукам керівного складу служби забезпечення пальним різних ланок, із вересня 2001 р. на кафедрі відновилась підготовка офіцерів служби пального для проходження служби за контрактом . Вперше в Україні підготовку таких фахівців почали проводити за схемою "студент - курсант" (чотири роки - студент, один рік - курсант).

         Починаючи з 2001 р., на базі кафедри військової підготовки  на контрактній основі було розпочато військова підготовка студентів інших вищих навчальних закладів м. Івано-Франківськ: Прикарпатського національного університете імені Василя Стефаника, Інституту менеджменту і економіки "Галицька академія", Івано-франківської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (м. Київ), Івано-Франківської філії Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ).

        У серпні 2003 р. кафедру військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу передано до складу частин та закладів, безпосередньо підпорядкованих Головному командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України.

       Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. №1380, у травні 2004 р. кафедра пройшла ліцензування та отримала ліцензіюз військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.  

       У червні 2004 р. кафедра військової підготовки була переміщена до колишнього військового містечка за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 72А.

       Перед особовим складом кафедри було поставлено відповідальне завдання створити, практично нову навчально-матеріальну базу, яка б відповідала сучасним вимогам. У розвиток навчально-матеріальної бази кафедри вагомий вклад було внесено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу на чолі з ректором, професором Є. І. Крижанівським: проведено капітальний ремонт будівель із заміною покрівлі та ливневої каналізації, заміну систем водопостачання, каналізації, електропостачання, опалення. На території містечка кафедри обладнана автономна секція – гуртожиток для проживання студентів та курсантів, які навчаються на кафедрі за програмою підготовки офіцерів для проходження служби за контрактом. Усі спеціалізовані аудиторії та приміщення кафедри, а також гуртожиток укомплектовані новими меблями. Кафедра повністю забезпечена комп’ютерною технікою, що дозволило впровадити в навчальний процес сучасні методи та технології навчання.

      З червня 2009 року на кафедрі військової підготовки розпочата підготовка військових фахівців тактичного рівня за напрямком підготовки 6.050304 “Нафтогазова справа”, спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища, за спеціалізацією “Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами" з терміном навчання п`ять років (зокрема за ОКР “бакалавр” – чотири роки та за “магістр” – один рік).

       У 2011р., за політичним рішенням Уряду України, підготовка військових фахівців для служби пально-мастильних матеріалів (за контрактом)на кафедрі військової підготовки була припинена та розпочалась у Військовій академії  м. Одеса.

       У 2014 р., на підставі висновків Збройних Сил Украхни щодо фахової підготовки випускників кафедри військової підготовки ІФНТУНГ, Міністерство оборони України прийняло рішення відновити підготовку відповідних фахівців на базі кафедри військової підготовки ІФНТУНГ. Згідно з вимогами нової нормативної бази, ця підготовка розпочалася за напрямом "Виробництво та технології", спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології" і спеціалізацією "Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами".

       З 1-го вересня 2017 року на кафедрі військової підготовки проведений організаційно-штатний захід з перевидання Штату кафедри військової підготовки.

       З 2018 році кафедра розпочала проведення курсів підвищення кваліфікації офіцерів служби пального та мастильних матеріалів з питань: організації транспортування пального трубопровідним транспортом; організації зберігання матеріально-технічних засобів служби пального та мастильних матеріалів; організації контролю якості пального та мастильних матеріалів.

        Також в 2018 році , на підставі Наказу Міністерства оборони України кафедра військової підготовки ІФНТУНГ пере підпорядкована Тилу Збройних Сил України, який є замовником на підготовку військових фахівців служби пального тактичного рівня.

        Нині кафедра розташована на окремій території загальною площею 16785 кв. м. і має 4 навчальних корпуси із загальною навчальною площею 3660 кв.м. На території містечка – трубопровідний полігон, резервуарний парк, спортивне містечко з гандбольним, волейбольним та гімнастичним майданчиками. В навчальних корпусах обладнані і пристосовані для проведення теоретичних занять 16 спеціалізованих аудиторій, комп’ютерний клас на 30 місць, дві лабораторії для визначення фізико-хімічних властивостей пально-мастильних матеріалів, лабораторія двигунів. Стан навчально-матеріальної бази кафедри відповідає вимогам керівних документів Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України.

Українська