Підрозділи

    1 НВФ "ЗОНД"(м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) – базова організація НАК "Нафтогаз України" з неруйнівного контролю і технічної діагностики, зав. філією кафедри - директор НВФ "Зонд", Цюцяк І. І.
   Напрям діяльності – розробка технічних засобів, технологій і нормативної документації з неруйнівного контролю і технічної діагностики нафтогазового обладнання і інструменту.
   2 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ – регіональний орган Держспоживстандарту України, зав. філією кафедри - директор Івано-Франківського ДЦСМС, д.т.н., проф. Петришин І.С.
   Напрям діяльності – контроль за виконанням вимог метрологічної служби Держспоживстандарту України в Івано-Франківській обл., головна організація Держспоживстандарту України по вимірюванню витрат і об'єму газу.
      3 НТЦ "ПРОМТЕХДІАГНОСТИКА" (м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) – сертифікований центр по проведенню неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання на підприємствах Івано-Франківської обл., зав. філією кафедри - технічний директор НТЦ "Промтехдіагностика" Дуля В.І.
   Напрям діяльності - Проведення неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання (в т.ч. і підземних нафтогазопроводів) згідно відповідних нормативних документів.
   4 Кафедра "Променевої діагностики" - структурний підрозділ Івано-Франківського національного медичного університету - навчальна кафедра по медичному діагностуванню, зав.кафедри - д-р.мед.н. проф. Рижик В.М.

Українська