Завідувач кафедри

 

Середюк Орест Євгенович

   д-р техн. наук, проф.,  завідувач кафедри "Метрології таінформаційно-вимірювально техніки"

 

Українська