Наукова діяльність кафедри

Додаткова інформація: 

Науково-дослідну роботу кафедра вищої математики веде в рамках держбюджетної теми “Застосування математичних методів у техніці та економіці” та держбюджетних тем.
Серед викладачів кафедри багато талановитих вчених, які плідно працюють як у класичних напрямках математики, так і у прикладних галузях. З низки напрямків, що розробляються нашими науковцями, можна виокремити наступні:
- теорія функцій (доц. Савчук Я.І., доц. Бандура А.І., ас. Овчар І.Є.);
- диференціальні рівняння (доц. Шегда Л.М., ас. Тимків І.Р.);
- математичне моделювання в техніці (проф. Мойсишин В.М., доц. Гураль І.М., доц. Смоловик Л.Р., доц. Криштопа Л.І., ст. викл. Тирлич В.В.);
- математичне моделювання в економіці (доц. Витвицька О. М.);
- створення комп’ютерних технологій дослідження напружень та деформацій елементів конструкцій (доц. Камаєва Л.І., доц. Сеничак В.М., доц. Ріпецький Р.Й., доц. ас. Рис В.В.);
- педагогіка та психологія (проф. Мойсеєнко Л.А., доц. Григорчук Л.І., ас. Кулініч Г.М.).
Серед найвагоміших за останні роки досягнень науковців кафедри – наукове відкриття “Закономірність зміни напруженого стану масиву гірських порід, що знаходиться у гранично напруженому стані при бурінні глибоких свердловин” зроблене проф. В.М. Мойсишиним разом зі своїми докторантами, за яке автори нагороджені срібними медалями імені П.Л. Капіци; шість інструктивних документів та дві монографії проф. В.М. Мойсишина присвячені різним питанням буріння свердловин; монографія проф. Л.А. Мойсеєнко “Психологія творчого математичного мислення” та два науково-методичні посібники, написані нею ж у співавторстві з відомими українськими психологами.
Кафедра підтримує наукові зв'язки як з українськими, так і з закордонними науковцями. Зокрема, проф. Л. А. Мойсеєнко співпрацює із фахівцями Інституту психології НАН України, а плеяда аналітиків доц. Я. І. Савчук, доц. А. І. Бандура, ас. І. Є. Овчар мають спільні праці з математиками Львівського та Харківського університетів. Завдяки виграному ґранту доц. А. І. Бандура мав нагоду стажуватися протягом трьох місяців 2014 року у проф. С. Івашковича з геометричних методів багатовимірного комплексного аналізу (університет Лілль 1, Франція).
За результатами проведених досліджень щороку публікуємо від 35 до 50 наукових статей, готуємо 10-15 виступів на наукових конференціях. Ознайомитися зі списком наукових праць певного викладача кафедри можна на його сторінці, зайшовши через персонал кафедри.
При кафедрі функціонує докторантура, аспірантура, науковий семінар “Математичне моделювання в гірництві”, якими керує проф. В.М. Мойсишин.
Науковці кафедри приймають активну участь у роботі Малої академії наук (як керівники робіт і як члени журі), велику увагу приділяють науковій роботі молоді. Щороку студенти подають 7-10 доповідей про свої наукові дослідження, виконані під керівництвом викладачів, на студентські науково-технічні конференції. Кращі з них направляються на всеукраїнські конкурси і неодноразово нагороджувались грамотами та дипломами.

Кафедра вищої математики ІФНТУНГ разом із факультетом математики та інформатики Прикарпатського університету ім. В. Стефаника та Івано-Франківським осередком НТШ видає серію „Число“ фахового журналу „Прикарпатський вісник НТШ“.

Українська