Загальна інформація

Додаткова інформація: 

 Кафедра вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу виникла, як структурний підрозділ Станіславського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту у 1961 році (тогочасна назва – кафедра вищої математики і механіки). З 1 серпня 1963 р. з кафедри виокремилась кафедра теоретичної механіки і з тих пір кафедра має теперішню назву.

    Навчальний процес на кафедрі забезпечують: 3 доктори наук, професори (один з них – д.т.н., Грабовський Р.С. працює за сумісництвом); 12 кандидатів наук, доцентів; 1 старший викладач; 2 асистенти. Допомагає викладачам в організації навчального процесу допоміжний персонал у складі двох осіб (провідного інженера, інженера 1-ої категорії). З 2004 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Мойсишин Василь Михайлович.
    З осені 2011 р. кафедра ввійшла до складу Інституту фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочно-дистанційного навчання. А із січня 2015 року кафедра увійшла до складу Інституту інформаційних технологій. З вересня 2018 року кафедра входить до складу Інституту нафтогазової інженерії.

Українська