Дисципліни кафедри

Додаткова інформація: 

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

-  вища математика;

-  дослідження операцій;

- чисельні методи;

- математичні методи для публічного управління;

-  математика;

-  математичне програмування;

-  спеціальні розділи математики;

-  теорія ймовірностей та випадкові процеси;

-  теорія ймовірностей та математична статистика.

Українська