Персонал кафедри

  Навчальний процес забезпечують висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, який складається з 8 осіб, серед яких 1 доктор наук, професор, 5 кандидатів наук, 3 доценти, 2 асистенти та одна особа навчально-допоміжного персоналу.

Професорсько-викладацький склад:

Михайлів Ірина Романівна - завідувач кафедри, кандидат геологічних наук, доцент.

 • Проводить навчальні заняття з дисциплін: “Економічна геологія”, Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ, “Нафтогазова геологія”, Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ.
 • Напрям наукових досліджень: геолого-економічна оцінка запасів та ресурсів нафти і газу.

Ляху Михайло Васильович – доцент кафедри, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент.

 • Проводить навчальні заняття з дисциплін: “Підрахунок запасів нафти і газу”, “Оцінка ресурсів нафти і газу”.
 • Напрями наукових досліджень: прогнозування, кількісна оцінка пластових (порових) тисків у пластах-колекторах за даними геофізичних досліджень в свердловинах; оцінка перспектив нафтогазоносності надр за гідрогеологічними критеріями.

Поплюйко Анатолій Георгійович - доцент кафедри, кандидат геолого-мінералогічних наук.

 • Проводить навчальні заняття з дисциплін: “Нафтогазова геоекологія”, “Геологія родовищ корисних копалин”.
 • Напрями наукових досліджень: впровадження інформаційно-компютерних технологій в геологію; природні резервуари нафти і газу; генетичні особливості побудови розрізів глибоких свердловин.

Омельченко Валерій Григоровичдоцент кафедри,  кандидат геологічних наук, доцент.

 • Проводить навчальні заняття з дисциплін: “Комп’ютерна обробка геологічних даних”,  “Математичні методи в нафтогазовій геології”, “Статистична обробка геологічної інформації” та “Геоінформаційні системи”.
 • Напрям наукових досліджень: вивчення карбонатних покришок нафтогазоносних регіонів, системний підхід у прогнозуванні нафтогазоносності надр за результатами геолого-геохімічних досліджень, вивчення закономірностей розповсюдження.

Бойко Анна Павлівна доцент кафедри, кандидат геологічних наук.

 • Проводить навчальні заняття з дисциплін: “Економічна геологія”, “Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ”, “Менеджмент у нафтогазовій справі”, “Геологія родовищ корисних копалин”.
 • Напрям наукових досліджень – особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності мезозойських відкладів Передкарпатського прогину.

Медвідь Мар´яна Ігорівна – викладач-стажист кафедри.

 • Проводить навчальні заняття з дисциплін: “Комп’ютерна обробка геологічних даних”, “Математичні методи в нафтогазовій геології”, “Статистична обробка геологічної інформації”, “ Геологія родовищ корисних копалин”.
 • Напрям наукових досліджень – особливості геологічної будови та перспективи нафтогазоносності Закарпатського прогину.

Боднарчук Володимир Степанович – асистент кафедри.

 • Проводить навчальні заняття з дисциплін: “Нафтогазова геологія (на англійській мові), “Геологія родовищ корисних копалин, “ Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ ”.
 • Напрям наукових досліджень – визначення перспектив чорносланцевих порід спаської світи нижньої крейди, менілітових порід олігоцену в межах Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, Скибової зони Карпат та Кросненської зони.

Мула Галина Миколаївна – інженер 1-ої категорії кафедри.

 • веде всю документацію, що забезпечує належну роботу кафедри, а також слідкує за терміном виконання документів, наказів, листів, заяв та ін.;
 • бере участь в розподілі загального кафедрального навантаження по викладачах, а також подає інформацію про його виконання;
 • забезпечує належну підготовку до іспитових сесій (графіки консультацій, критерії оцінок, екзаменаційні білети, склад комісії по прийому іспитів);
 • приймає участь у засіданнях кафедри, оформленні протоколів, складає графіки з навчально-методичної роботи, веде діловодство у повній відповідності з інструкцією діловодства, веде облік документації, приймає і реєструє вхідну кореспонденцію;
 • щорічно готує і оформляє закінчені діловодством документи з постійним терміном зберігання для подальшої здачі в архів за описом;
Українська