Навчально-методичні розробки

Підручники

 • Мончак Л.С., Омельченко В.Г. Основи геології нафти і газу.– Івано-Франківськ: Факел, 2004.
 • Мончак Л.С. // Основи геології нафти і газу / Л.С.Мончак, В.Г.Омельченко.– 2-ге вид., випр. та доповн. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015.- 284 с.
 • Рудько Г.І, Ляху М.В., Ловинюков В.І., Багнюк М.М., Григіль В.Г. Підрахунок запасів нафти і газу. – Київ-Чернівці: Букрек, 2016. – 592 с.
 • Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ: підручник / О.О.Орлов, Д.Д.Федоришин, В.Г.Омельченко, О.М.Трубенко; Орлов О.О., ред. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. - 489 с.
 • Ляху М.В., Михайлів І.Р., Манюк М.І. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія: підручник, Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2013- 306 с.

Конспекти лекцій

 • Поплюйко А.Г. Корисні копалини: Конспект лекцій. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. - 148 с.
 • Хомин В.Р. Гірниче право та ліцензування: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. - 52 с.
 • Омельченко В.Г. Математична статистика та обробка геологічної інформації: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 120 с.
 • Хомин В.Р. Нафтогазова геоекологія: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2017. - 78 с.
 • Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти газу: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. - 320 с.
 • Омельченко В.Г. Комп’ютерна обробка геологічних даних: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - 347 с.

Лабораторні практикуми

 • Поплюйко А. Г. Корисні копалини: Лабораторній практикум. – Івано-Франківськ, 2006. – 230 с.
 • Орлов О.О. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ: лабораторний практикум / О.О.Орлов, Ю.А.Калиній, Т.В.Калиній. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 71с.
 • Омельченко В.Г. Геоінформаційні бази даних: лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 52 с.
 • Хомин В.Р. Гірниче право та ліцензування: лаб. практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. - 31 с.
 • Михайлів І.Р. Економічна геологія: лаб. практикум /михайлів І.Р., Мазур А.П. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 97 с.
 • Омельченко В.Г. Математичні методи в геології: лабораторний практкум / В.Г.Омельченко, О.Є.Лозинський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.
 • Омельченко В.Г. Статистична обробка геологічної інформації: лаб. практикум / В.Г.Омельченко, М.І. Медвідь - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 89 с.
 • Хомин В.Р. Нафтогазова геоекологія: лаб. практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. - 51 с.
 • Михайлів І.Р. Нафтогазова геологія: лабораторний практикум / І.Р.Михайлів, Г.М. Мула. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 89 с.
 • Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти і газу: лабораторний практикум. - 2-ге видання зі змінами і доповненнями. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 161 с.
 • Михайлів І.Р. Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт: практикум / І.Р. Михайлів, А.П. Мазур - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. -  56 с.
 • Михайлів І.Р. Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ: практикум / І.Р. Михайлів, А.П. Мазур - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. -  81 с.

Курсове проектування

 • Омельченко В.Г. Комп’ютерна обробка геологічних даних: курсова робота. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - 19 с.
 • Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти і газу: курсове проектування. - 2-ге вид. зі змінами і доп. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 68 с.
 • Михайлів І.Р. Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ: методичні вказівки до курсової роботи  - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. -  28 с.
 • Михайлів І.Р. Економічна геологія: курсова робота для студентів - геофізиків / І.Р. Михайлів, Н.В. Дубей - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. -  56 с.
 • Михайлів І.Р. Економічна геологія: методичні вказівки до курсової роботи для студенів - геологів. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 30с.

Самостійне вивчення

 • Хомин В.Р. Гірниче право та ліцензування: метод. вказівки. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. - 32 с.
 • Омельченко В.Г. Математичні методи в геології: методичні вказівки / В.Г.Омельченко, О.Є.Лозинський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.
 • Хомин В.Р. Нафтогазова геоекологія: метод. вказівки. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2007. - 35 с.
 • Орлов О.О. Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ: методичні вказівки / О.О.Орлов, Ю.А.Калиній, Т.В.Калиній. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 26 с.
 • Михайлів І.Р. Нафтогазова геологія: методичні вказівки / І.Р.Михайлів, О.Є.Лозинський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 73 с.
 • Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти і газу: метод. вказівки. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.
 • І. Р. Михайлів. Основи менеджменту геологорозвідувальних робіт: методичні  вказівки для самостійного  вивчення  дисципліни - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. -  46 с.
 • Ляху М.В. Підрахунок запасів нафти і газу: метод. вказівки. - 2-ге видання. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 31 с.
 • Михайлів І.Р. Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ: методичні вказівки для самсійного ввчення дисциплін. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. - 35 с.
Українська