Історія кафедри

 

Кафедра державного управління (з 2011 року кафедра мала назву «кафедра державного управління та місцевого самоврядування») створена 2 січня 2001 року. В січні 2017 року кафедру перейменовано в кафедру публічного управління та адміністрування. Кафедра є структурним підрозділом Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ.

Завідувачами кафедри публічного управління та адміністрування в різний період були: Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко.

Сьогодні на кафедрі працює двадцять викладачів. Серед них: сім докторів наук, професорів: Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко, О.С. Шаптала, Т.О. Бутирська, О.В. Молодцов, М.С. Орлів,  В.І. Остап`ят; тринадцять кандидатів наук, доцентів: А.В. Мазак, В.М. Кушнірюк, Н.П. Струк, В.І. Малімон, М.П. Баран, Я.І. Арабчук, Б.В. Гречаник, І.Д. Озмінська, Л.С. Мосора, М.О. Красій,          О.І. Серняк, Х.І. Федорищак, Р.О. П`ятківський; один доцент О.Р. Гончарук.

За сумісництвом спеціалізовані дисципліни викладають: вісім докторів наук, професорів: С.В. Онищук, В.В. Марчук, А.О. Янчук, С.М. Дерев`янко,          І.А. Грицак, С.О. Кравченко, О.В. Радченко, О.В. Качмар; одинадцять кандидатів наук, доцентів: О.М. Сич, О.В. Білоцький, Б.Л. Гривнак, М.В. Штогрин, В.І. Павлик, В.В. Попович, Л.І. Демчина, В.М. Тимків, Л.Ю. Бурківська, Н.Б. Косаревич, Р.М. Бойчук; два викладачі: А.О. Мельничук,  В.Д. Мельник.

У 2015-2019 р. викладачі кафедри були залучено до проведення семінарів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  з питань запобігання корупції.

У жовтні 2010 року відповідно до наказу ВАК № 658 у вузі утворено спеціалізовану вчену раду з правом захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління. За цей період захищено 42 кандидатські дисертації.

З 2010 року на базі кафедри публічного управління та адміністрування функціонує аспірантура за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління. Сьогодні на денній та заочній формах навчання в аспірантурі навчаються 10 аспірантів.

З 2001 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за ОР «Магістр» спеціальність «Публічне управління та адміністрування» й щороку набирає майже 100 слухачів за державним замовленням. Процес підготовки магістрів включає час безпосереднього навчання, стажування, державної атестації та підготовки магістерської роботи.

З 2017 р. кафедра здійснює підготовку фахівців за ОР «Бакалавр» спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування».

Викладачами кафедри забезпечено навчальні програми з усіх навчальних дисциплін. Підготовлені методичні матеріали для студентів з питань написання курсових та магістерських робіт.

З 2019 р. на базі кафедри спільно з обласною радою для учнів 10-11 класів проводиться обласна учнівська олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління.

Українська