Наукова діяльність

 

Наукові напрямки досліджень кафедри публічного управління та адміністрування складаються з урахуванням загальновизначеної інститутської тематики науково-дослідної роботи та кафедральної теми, обумовленою актуальністю проблем, що підлягають розробці, і змісту навчальних програм дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри. Зокрема, колектив кафедри працює над вдосконаленням індивідуальних тем, що охоплюються наступною науковою тематикою:  «Публічне управління в Україні в умовах європейської інтеграції та децентралізації». У рамках цієї тематики проводяться науково-практичні конференції, науково-практичні семінари та круглі столи за участю практичних працівників, готуються дисертаційні роботи, монографії, навчальні посібники, наукові статті.

На кафедрі розвивається наукова школа доктора економічних наук, професора Віктора Павловича Петренка. Представники наукової школи активно досліджують питання проблематики управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах.

Науковими та методичними здобутками нинішнього професорсько-викладацького складу кафедри є підручники, навчальні посібники, монографії, навчально-методичні праці, наукові статті, серед яких: 7 монографій; 2 підручники: 6 навчальних посібників, які рекомендовані МОН України в якості навчальних посібників для студентів та ін..

З моменту утворення кафедри її викладачами опубліковано 180 видань навчально-методичного характеру, 192 наукові статті, що вийшли у фахових виданнях, 475 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

П’ятеро штатних викладачів у 2011-2013 роках були виконавцями наукової теми «Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи  в  процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України», яку університет досліджував в якості національного гранту, наданого Міносвіти України.

З метою поліпшення ефективності навчальної та наукової роботи університетом укладено три офіційні угоди про співпрацю щодо підготовки посадових осіб для органів влади, обмін викладачами й слухачами, спільну наукову діяльність у сфері державного/публічного управління із зарубіжними вищими навчальними закладами, які здійснюють споріднену освітньо-наукову діяльність. Це:

– Поморська академія в м. Слупськ, Республіка Польща (угоду укладено у жовтні 2015 р.);

– Університет «Штефан чел Маре» в м. Сучава, Румунія (угоду укладено у листопаді 2015 р.);

– Академія ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова, Республіка Польща (угоду укладено у січні 2017 р.).

У 2019 році кафедра стала переможцем українсько-литовського конкурсу наукових проектів.

Викладачі кафедри Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко, М.С. Орлів, Л.С. Мосора, М.О. Красій неодноразово брали участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій за кордоном – у Польщі, Білорусії, Казахстані.

Крім того, розвиваючи міжнародне співробітництво кафедри, професор кафедри М.С. Орлів взяла участь у таких міжнародних проектах: TEMPUS «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (експерт); DOCCU «Development of Citizenship Competences in Ukraine» (експерт); «Співпраця Національної академії державного управління при Президентові України та Інституту державного управління Туреччини та Близького Сходу (TODAIE) Турецької Республіки у сфері підготовки кадрів вищого рівня для управління в публічному секторі» (докторант міжнародної програми з державного управління та політичних наук).

 

Українська