Завідувач кафедри

Петренко Віктор Павлович

Петренко Віктор Павлович

Доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування

У 2009 році захистив докторську дисертацію «Управління інтелектуальними ресурсами соціально-економічних систем» (Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, м. Львів).

Вчене звання професора присвоєно по кафедрі менеджменту і адміністрування ІФНТУНГ у 2011 році.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію «Пневматичні двоходові аналого-цифрові перетворювачі слідкуючого врівноваження» (Азербайджанський інститут нафти і хімії ім. М. Азізбекова, м. Баку).

Вчене звання доцента присвоєно у 1991 році по кафедрі автоматизації виробничих процесів ІФІНГ.

Автор понад 400 наукових праць (монографії, навчальні посібники, винаходи, статті і тези доповідей), опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях та матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій.

Напрямки наукової діяльності на сучасному етапі – керівник наукової школи «Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах», підготував до захисту 13 кандидатів і 4-х докторів економічних наук, 2-х кандидатів наук з державного управління.

Викладає навчальні дисципліни: «Економіка управління», «Теорія організацій», «Управління змінами», «Управління персоналом», «Стратегічне управління», «Антикризове управління».

Українська