Спеціальності (освітні програми)

У інституті готуємо фахівців за спеціальностями:

"103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ" за освітніми програмами:

         - Геологія нафти і газу;

         - Геофізика із вибором студентами відповідних блоків навчання: 

          геофізичні методи пошуків та  розвідки, 

          геофізичні дослідження свердловин,

          геофізична апаратура і обладнання.

       - Геоінформатика

       - Інженерна геологія та гідрогеологія

"101 ЕКОЛОГІЯ"

"242 ТУРИЗМ" за освітніми програмами:

         - Туризм;

         - Міжнародний готельно-туристичний бізнес

"183 ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА" 

Фахівець освоївши освітню програму "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець освоївши освітню програму "Геофізика":

- блок геофізичні дослідження свердловин - займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів;

- блок геофізична апаратура і обладнання - розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах;

- блок геофізичні методи пошуків та розвідки - займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Фахівець освоївши освітню програму "Геоінформатика" - займається застосуванням і розробкою комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної і геофізичної інформації та проектуванням і програмуванням в середовищі геоінформаційних систем, а також розробкою теїнологій збору, обробки, збереження та унтерпретації геопросторової інформації.

Фахівець освоївши освітню програму "Інженерна геологія та гідрогеологія" - займається вивченням та дослідженням прикладних питань геології, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією різних споруд, дослідженням сучасної морфології і закономірностей формування інженерно-геологічних умов, прогнозуванням їх змін у процесі інженерно-господарської діяльності, інженерно-геологічним обґрунтуванням захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєння територій, надр і охорону довкілля, дослідженням кругообігу води в природі, будови підземної гідросфери, руху та формування підземних вод, підземних водних басейнів та геогідродинамічних систем, механічного впливу підземних вод на гірські породи, процесів розмивання і розчинення гірських порід підземними водами та ін.

Фахівець освоївши освітню програму "Екологія" - займається контролем з охорони навколишнього середовища в різних галузях народного господарства.

Фахівець освоївши освітню програму "Туризм" - займається організацією, формуванням, продажем та обслуговування туристичного пакету клієнтів.  

Фахівець освоївши освітню програму "Технології захисту навколишнього середовища" - займається спостереженням за якістю компонентів довкілля; аналізом виникнення екологічно небезпечних ситуацій; науково-дослідними роботами з очищення промислових стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів; проводить екологічну експертизу.

Для вступу у Інститут природничих наук і туризму необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань із наступних дисциплін:

Спеціальність "101 - Екологія"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Біологія (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Географія або хімія (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "103 - Науки про Землю"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Географія або фізика (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "183 - Технології захисту навколишнього середовища"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,3);
- Математика (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Біологія або фізика (ваговий коефіцієнт - 0,4);

Спеціальність "242 - Туризм"

- Українська мова та література (ваговий коефіцієнт - 0,2);
- Іноземна мова (ваговий коефіцієнт - 0,4);
- Географія або математика (ваговий коефіцієнт - 0,3);

і (ваговий коефіцієнт атестату про середню освіту - 0,1).

 

 

Українська